Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Църквата към триумф – 111 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Докато Христос не се яви на небесните облаци със сила и голяма слава, хората ще стават все по-извратени по дух, ще отхвърлят от истината и ще приемат басните. Църквата ще навлезе в трудни времена. Тя ще пророкува във вретище. Въпреки че ще срещне ереси и преследвания и ще се бори с неверието и отстъплението, чрез Божията помощ тя смазва главата на Сатана. Господ ще има един народ твърд като стомана, непоклатима вяра като гранитна скала. Представителите му трябва да бъдат Негови свидетели в света, Негови инструменти за извършването на едно специално и славно дело в деня на Неговото приготовление.
Евангелската вест не печели нито една-единствена душа за Христос, нито намира своя път до което и да е сърце, без да нарани главата на Сатана. Винаги когато един пленник бъде изтръгнат от пленничеството и освободен от потиснатото положение, тиранинът е победен. Издателските къщи и пресата са инструменти в Божията ръка за изпращане на скъпоценната светлина на истината на всеки език и народ. Тя достига дори до езическите земи и постоянно атакува суеверието и всяка измамна заблуда.
Проповедници, проповядвали истината с цялата сериозност и ревност, може да отстъпят и да се присъединят към редиците на нашите неприятели, но това превръща ли Божията истина в неистина? „Но твърдата основа – казва апостолът, – положена от Бога стои“ (2тимотей 2:19). Вярата и чувствата на хората се променят, но Божията истина – никога. Третата ангелска вест е изпитана. Тя е непогрешима.
Никой човек не може да служи на Бога, без да Му се противопоставят лоши хора и демони. Зли духове ще бъдат пуснати по следите на всяка душа, която се стреми да се присъедини към редиците на Христос, защото Сатана желае да си възвърне изтръгнатата от ръцете му плячка. Злите хора ще се предадат на силни измами, за да бъдат осъдени. Те ще се обличат в дрехи на искреност и ще се опитват да измамят, ако е възможно и избраните.

Сигурността на истината
Че притежаваме истината, е толкова сигурно, колкото е сигурно, че и Бог живее. Сатана с цялата си изкусност и дяволска сила не може да промени Божията истина в лъжа. Големият противник ще се опитва до крайна степен да обезсили Божието слово, но истината ще блесне като фар, който осветява далечината. Господ ни е отделил и ни е направи поданици на своята чудна благодат. Трябва ли да бъдем омаяни от бръщолевенето на отстъпилите? Ще се присъединим ли към престъпилите Божия закон? Нека нашата молитва бъде: „Господи, постави вражда между мене и змията!“ Ако не сме във вражда с нейните тъмни сили, мощните й множества ни обкръжават и жилото й е готово всеки миг да се забие в сърцето ни. Ние трябва да считаме змията – Сатана, за наш смъртен враг. Нека да му се противопоставим в името на Христос. Нашето дело все още ни предстои. Трябва да се бием за всеки сантиметър земя. Нека всички, които се наричат с Христовото име, да се облекат с оръжието на правдата.