Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Часът на богослужение – 113 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Часът на богослужение – 113 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

За възбуждане и засилване на любовта към изучаване на Библията е важно как се прекарва часът за богослужение. Часовете на утринното и вечерното богослужение трябва да бъдат най-сладките и най-полезни през деня. Нека да се разбере, че в тези часове не трябва да се натрапват никакви тревожни, неприятни мисли; че родители и деца се събират, за да се срещнат с Исус и да поканят в дома присъствието на светите ангели. Нека службата бъде кратка и пълна с живот, съобразена със случая и разнообразявана от време на време. Нека всички да участват в четенето на Библията и да научат, а и да повтарят често Божия закон. Интересът на децата ще се засили, ако понякога им бъде разрешавано те да избират какво да се чете. Задавайте им въпроси върху текста, а нека и те да задават въпроси. Споменете нещо, което ще послужи за илюстриране на неговото значение. Нека и малките да участват в молитвата, накарайте ги да изпеят песен макар и това да бъде само един стих, ако службата не се удължава много с това.
За да се осъществи подобаваща служба, тя трябва да се подготви като се обмисли предварително. А родителите да си отделят време всеки ден да изучават Библията заедно с децата си. Без съмнение, за да се постигне това, ще се изискват усилия, планиране и известни жертви, но усилията ще бъдат богато възнаградени (“Възпитание”, стр. 186).