Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Честност в работата – 64 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

БИБЛИЯТА – ИЗТОЧНИК НА РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ ЗА ДЕЛОВА РАБОТА. Няма нито една законна професия, за която Библията да не предлага необходимата жизнено важна подготовка. Нейните принципи на прилежност, честност, пестеливост, въздържание и чистота са тайната на истинския успех. Тези принципи, както са изложени в книгата “Притчи”, са съкровище и извор на практическа мъдрост. Къде може да намери търговецът, занаятчията, директорът на каквото и да е предприятие по-добри правила за себе си или за работниците си от тези, които се съдържат в думите на мъдреца:
“Видял ли си човек, прилежен в работата си? Той ще стои пред царе; няма да стои пред незнаменити” (22:29).
“От всяка работа има полза, но от говоренето на устата само глупост” (14:23).
“Душата на ленивия желае и няма нищо” (13:4).
“Пияницата и лакомият ще осиромашеят. И сънливостта ще облече човека с дрипи” (23:21).
“Колко много човеци биха избегнали финансов неуспех, ако биха се вслушали в предупрежденията, които така често се повтарят в Библията:
“Този, който бърза да се обогати, не ще бъде невинен” (28:20).
“Богатството, придобивано от суета, ще намалее, а който събира с ръката си, ще го умножи” (13:11)
“Придобиване на съкровища с лъжлив език е суета от тези, които търсят смърт” (21:6)
“Който поръчителства за друг, ще пострада зле, а който мрази поръчителството е в безопасност” (11:15).
“Длъжникът става роб на заемодавеца”
Осмата заповед осъжда… кражбата и грабителството. Тя изисква строга честност и в най-малките подробности на живота. Тя забранява надвземането в търговията и изисква плащането на точни дългове или заплати.

УМЪТ И ХАРАКТЕРЪТ, ИЗРОДЕНИ ЧРЕЗ НЕЧЕСТНОСТ. Всеки, който изговаря лъжа или върши измама, загубва своето собствено достойнство. Той може да не съзнава, че Бог го вижда и че е запознат с всяка търговска сделка, че святите ангели претеглят неговите подбуди и чуват неговите думи и че неговата награда ще бъде според делата му. Но дори ако е възможно неговите дела да се укрият от човешки и Божествен контрол, фактът че той знае това, деформира мисленето и характера му. Действието не определя характера, но събаря преградата и следващото изкушение е готово да влезе, докато в края на краищата се създава навик да се изопачават фактите и да се постъпва нечестно. Постепенно доверието в човека изчезва.
Ако в отношенията си с хората не сме почтени и се опитваме да си служим с измама, и с Бога ще постъпваме така. Хора, които постоянстват в пътя на непочтеността, ще загубят принципите си, докато започнат да мамят себе си и загубят небето и вечния живот. Те ще пожертват чест и религия за малките преимущества, които им предлага светът.

ОТБЯГВАЙТЕ ДЪЛГОВЕТЕ. Много семейства са бедни, защото харчат повече от това, което получават.
Трябва да разберете, че не трябва да ръководите работите си по начин, който би ви въвлякъл в дългове. Дългът е една от сатанинските мрежи за души, които Сатана поставя…
Определянето и използването на пари за някаква цел, преди да са спечелени, е примка.

ДУМИ КЪМ ЧОВЕК, КОЙТО ХАРЧИ ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ПЕЧЕЛИ. Ти не трябва да си позволяваш да изпадаш във финансови задължения, защото самият факт, че дължиш, отслабва твоята вяра и клони да те обезкуражава. Дори и мисълта за това те изкарва от равновесие. Необходимо е да съкратиш разходите си и да се стремиш да поправиш този недостатък в характера си. Ти можеш и трябва да направиш решителни усилия, за да контролираш склонността си да харчиш повече, отколкото печелиш.

БОЖИЕТО ДЕЛО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОХУЛЕНО. Светът има право да очаква строга честност от тези, които изповядват, че са библейски християни. Поради небрежността на един вярващ човек по отношение на дълговете и изплащането им, може да се създаде впечатление, че всички наши хора са недостойни за доверие.
Тези, които претендират за благочестие, трябва да украсяват учението, което изповядват, и да не дават повод истината да бъде хулена заради техния необмислен начин на действие. “Не оставайте никому длъжни в нищо”, казва апостолът.

СЪВЕТ КЪМ ЧОВЕК, КОЙТО ИМА ДЪЛГОВЕ. Бъди решен никога да не правиш дългове. По-добре е да се отказваш хиляди пъти от желанията си, отколкото да изпадаш в дълг. Ти винаги си живял в дългове. Това е бил твоят начин на живот. Пази се от това, като от едра шарка.
Направи тържествен завет с Бога, че с Неговото благословение ще платиш всичките си дългове и избягвай да дължиш на когото и да е, дори ако трябва да живееш с овесена каша и хляб… Имай грижа за стотинките и левовете ще се погрижат за себе си. Тук стотинка, там стотинка, похарчени за това и онова, скоро се превръщат в левове. Отказвай се от лекомислени желания и ненужни неща, за да не изпаднеш в дългове… Не се колебай, не се отчайвай, не се връщай назад. Контролирай апетита си, отричай се от склонността да си угаждаш, спестявай и най-дребните си пари и плащай дълговете си. Изплащай ги, колкото ти е възможно по-скоро. Когато успееш да се освободиш от дългове, когато вече на никого не дължиш нищо, ще си постигнал голяма победа.

ПОКАЗВАЙ РАЗБИРАНЕ КЪМ НЕЩАСТНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ. Ако някои хора имат дългове и наистина не могат да ги изплатят, ти не трябва да насилваш никого да стори това, което не е по силите му. На тези хора трябва да се даде подходяща възможност да се освободят от задълженията си. Те не трябва да бъдат поставени в положение, в което изобщо няма да могат да се освободят от тях. Макар такъв начин на действие да се счита от някои хора за справедлив, това не е според милостта и любовта на Бога.

ОПАСНОСТ ОТ КРАЙНОСТИ. Някои хора не са благоразумни и правят дългове, които могат да бъдат избегнати. Други проявяват прекалена предпазливост, която граничи с неверие. Като се възползваме понякога от определени обстоятелства, ние можем да влагаме средства по такъв начин, че и делото на Бога да бъде укрепено и изградено, и в същото време да се придържаме към правилните си принципи.