Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Четивото и неговото влияние – 68 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

ХРАНЕТЕ УМА НА ДЕТЕТО С ПОДХОДЯЩА ХРАНА. Впечатлителният детски ум жадува за познание. Родителите трябва да могат да дават подходяща умствена храна на своите деца. Както тялото, така и умът черпи своята сила от храната, която приема. Умът се развива и извисява чрез чисти и възвишени мисли, а се ограничава и принизява чрез мисли, насочени само към земни неща.
Родители, вие сте тези, които ще решите дали умовете на вашите деца ще бъдат изпълнени с благородни или с порочни мисли. Вие не можете да запазите незаангажиран активния ум на детето, нито да изгоните злото. Само чрез внушаване на добри принципи ще можете да премахнете погрешните мисли. Докато родителите сеят семената на истината в сърцата на своите деца, врагът сее плевели. Доброто, здраво наставление е единственото предпазно средство срещу лошите влияния, които покваряват добрите нрави. Истината ще закриля душата срещу безбройните изкушения, които трябва да бъдат отблъснати.

РОДИТЕЛИ, КОНТРОЛИРАЙТЕ НАВИЦИТЕ ЗА ЧЕТЕНЕ. Много младежи жадуват да четат книги. Те четат за неща, които не могат да постигнат. Апелирам към родителите на такива деца да контролират тяхното желание за четене. Не позволявайте на масата да има списания и вестници, в които са описани любовни истории. Заменяйте ги с книги, които ще помогнат на младите да открият и използват най-добрия материал за изграждане на характера – любов към Бога, страх Божи и познание на Христос. Насърчавайте децата да събират в ума си скъпоценното познание, да позволяват само това, което е добро, да завладява душата и да контролира силите им, за да не остава никакво място за четене на безсъдържателни или безнравствени книги. Ограничавайте желанието им за четене на неща, които не снабдяват ума с добра храна.
Родителите трябва да се стараят да запазят дома си от всяко влияние, което може да има лоши последици. В това отношение те имат още много да научат. На онези, които считат, че могат да четат свободно романи и разкази, бих казала: “Сеете семето на жътва, която никак не бихте желали”. От такова четиво не може да се спечели никаква духовна сила. То разрушава любовта към чистата истина на Словото. Посредством романи и разкази от различни списания Сатана работи, за да отклонява умовете с нереални и незначителни мисли, така че Божието Слово да не бъде изучавано прилежно. Така той ограбва времето на хиляди по хиляди хора, намалява енергията им, отслабва тяхната самодисциплина и ги прави неспособни да решават сериозните проблеми на живота.
Децата се нуждаят от подходящо четиво, което ще им доставя удоволствие и ще ги забавлява, но няма да деморализира ума или да уморява тялото им. Ако децата са поучавани да четат любовни романи и вестникарски истории, добрите книги и списания ще им станат безинтересни. Много деца и младежи търсят материал за четене. И когато вие не го подбирате за тях, те сами ще си го изберат. Те могат да намерят навсякъде четиво от най-лошо качество и скоро ще се научат да го обичат. Но ако им доставяме книги с истинска стойност, те ще си изградят вкус към тях.

ДИСЦИПЛИНИРАЙТЕ И ВЪЗПИТАВАЙТЕ ДЕЙНОСТТА НА УМА. Вкусът на ума трябва да се дисциплинира и възпитава с най-голяма грижа. Родителите трябва да започнат отрано да представят Писанията пред развиващите се умове на своите деца, за да се изгради у тях правилен начин на мислене.
Не трябва да се пестят никакви усилия за създаване на правилни навици за умствена дейност. Ако умът трудно се концентрира, непрекъснато правете усилия за съсредоточаване. Ако умствените и морални вкусове са изопачени чрез четене на възбуждащи и дразнещи истории от романите, така че да се появи нежелание да се упражнява умът, то ще трябва да се води битка за преодоляване на този навик. Любовта към измислените четива трябва да бъде преодолявана изведнъж. Трябва да бъдат прилагани строги правила, които ще съдействат за развитие на ума в правилна насока.

ПРОТИВОПОСТАВЯЙТЕ СЕ НА ВКУСА КЪМ ИЗМИСЛЕНИ ИСТОРИИ. Какво трябва да четат нашите деца? Това е сериозен проблем, който изисква и сериозен отговор. Печално е, че в семейства, които пазят съботата, могат да се видят списания и вестници, съдържащи разкази, които не влияят положително върху умовете на децата и младите. Наблюдавала съм онези, които имат създаден вкус към измислени случки. Те бяха имали привилегията да слушат истината, да се запознаят с основанията за нашата вяра, но достигнаха до зряла възраст, лишени от истинска набожност и практическо благочестие.
Читателите на измислени истории и фантастични разкази проявяват повече склонност към злото, което разрушава духовността и помрачава красотата на Словото.

ПРЕОБЛАДАВА ВРЕДНА ЛИТЕРАТУРА. Светът е наводнен с книги, които е по-добре да се изгорят, отколкото да се разпространяват. Книги, изпълнени със сензационни случки, публикувани и издавани само за печелене на пари, е най-добре никога да не бъдат четени от младите. В такива книги има сатанинска привлекателност.
Навикът да се четат съчинени истории и измислени случки е едно от средствата на Сатана да разрушава души. Такова четиво създава фалшиво, нездраво възбуждение, разпалва въображението и прави ума негоден за полезни занимания и духовна дейност. То отблъсква душата от молитвата и охлажда любовта към духовните неща.
Любовните романи и леките възбуждащи случки до голяма степен са проклятие за читателя. Писателят може да претендира, че иска да даде някаква морална поука, може да е вмъкнал в съчинението си дори религиозни мисли, но често те служат само за прикриване на глупостта, посредствеността и безмислието.

БЕЗБОЖНИ АВТОРИ. Друг източник на опасност, който не трябва да се забравя и подценява, е четенето на книги от безбожни автори. Такива съчинения са вдъхновени от Сатана и никой не може да ги чете, без да изложи на опасност душата си. Истина е, че някои, които са повлияни от тях, могат накрая отново да се възстановят, но всички, които са били подложени на тяхното лошо влияние, поставят себе си на сатанинска почва и той използва това. Те отварят вратите на душата си за изкушенията, но нямат мъдростта да различават доброто от злото, нито пък силата да им устояват. С външно привлекателна и омайваща сила неверието и безбожието завладяват ума.

МИТОВЕ И ВЪЛШЕБНИ ПРИКАЗКИ. При възпитанието на децата и младежите се отделя много място за вълшебни приказки, митове и измислени истории. Книги от такъв характер се използват в училищата, но могат да се намерят и в много домове. Как могат християнски родители да позволяват на децата си да четат книги, изпълнени с толкова много измислици? Когато децата питат за значението на историите и случките, които са в противоречие с онова, което са ги учили родителите им, отговаря им се, че тези истории не са истински. Но това не премахва лошите последици от четенето им. Представените в тези книги мисли и идеи заблуждават децата. Те им внушават фалшиви възгледи за живота и събуждат и подхранват стремеж към недействителни неща.
Не бива да попадат в ръцете на децата и младите хора книги, които съдържат изопачаване на истината. Нека не позволяваме вашите деца в самия процес на възпитание и образование да възприемат идеи, които ще се окажат семена на грях.

КАК СЕ РАЗРУШАВА УМСТВЕНАТА СИЛА? Малко са хората с уравновесени умове, защото родителите са били престъпно небрежни към дълга си да развиват добрите черти на характера и да подтискат лошите. Те са забравили, че имат най-отговорното задължение – да бдят над наклонностите на всяко дете. Техен дълг е да формират у децата си правилни принципи и да изграждат правилен начин на мислене.
Култивирайте моралните и умствени способности на своите деца. Нека никой от тези благородни фактори не бъде отслабен и извратен чрез прекалено четене на книги с измислени сюжети. Познавам способни хора, чиито умове са станали неуравновесени, частично притъпени или парализирани поради невъздържание в четенето.

ВЪЗБУЖДАЩОТО ЧЕТИВО ПРАВИ ДЕТЕТО НЕСПОКОЙНО И МЕЧТАТЕЛНО. Читателите на лекомислени, възбуждащи разкази остават неподготвени за задълженията на практическия живот. Те живеят в един нереален свят. Наблюдавала съм деца, на които е позволявано да четат такива истории. Било в дома или навън, те са неспокойни, мечтателни, неспособни да разговарят за друго, освен за най-обикновени неща. Религиозната мисъл и духовните разговори са им напълно чужди. Интересът към сензационни истории извращава вкуса и умът остава неудовлетворен, ако не се подхранва постоянно с тази непълноценна храна. Не мога да намеря никакъв по-подходящ епитет за тези, които са склонни към четене на такава литература освен “умствени пияници”. Невъздържанието в навиците за четене има същия ефект върху мозъка както невъздържанието в навиците за ядене и пиене върху тялото.
Преди да приемат истината, някои са свикнали да четат романи. След присъединяването си към църквата те правят усилие да победят този навик. Да насърчаваме такива хора към четива, подобни на онези, от които те са се отказали, е все едно да поставяме алкохол пред пияници. Поддавайки се на изкушението, което постоянно стои пред тях, те скоро ще загубят вкус към сериозното четиво. Желанието за изучаване на Библията ще отпадне. Моралните сили ще отслабнат. Грехът ще изглежда все по-малко и по-малко отвратителен. Постепенно ще започне да се проявява едно нарастващо неверие, едно растящо нежелание за изпълняване на практическите задължения в живота. Когато умът се опорочи, той е готов бързо и без съпротива да поглъща всяко четиво с възбудителен характер. Така пътят за довеждане на душата под пълния контрол на Сатана е отворен.

БЪРЗОТО, ПОВЪРХНОСТНО ЧЕТЕНЕ ОТСЛАБВА СИЛАТА ЗА СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ. Голямото количество печатни издания, които постоянно излизат и ни заливат, става причина млади и стари да си създадат навик да четат бързо и повърхностно. Умът загубва силата си за свързано и задълбочено мислене. Освен това, голяма част от списанията и книгите, които като египетските жаби наводняват страната, не са само банални, безполезни и често безсъдържателни, но и нечисти и вредни. Тяхното влияние не само развращава ума, но покварява и погубва душата.

“АЗ НЕ МОГА ДА КУПУВАМ НАШИТЕ ЦЪРКОВНИ ВЕСТНИЦИ.” Има хора, които изповядват, че са братя, но не получават “Ривю енд Хералд”, “Знамения на времето”, “Младежки наставник” или “Добро здраве”. Вместо тях са абонати на едно или повече светски списания. Техните деца с голям интерес четат измислените разкази и любовни истории, които се печатат в тези списания. Бащата може да си позволи да ги купува, макар да твърди, че не може да плаща за нашите списания и книги, в които се намира настоящата истина…
Родителите трябва да бдят над своите деца и да ги поучават правилно в това отношение, развивайки у тях чисто въображение. Те трябва да ги учат да отбягват съчинените разкази и истории, представени във вестниците. Нека книги на морални и религиозни теми намират място върху масата и в библиотеката им, така че у децата да се култивира вкус към възвишеното четиво.

ВЕСТИ КЪМ МЛАДИТЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ЧЕТИВОТО. Когато виждам опасността, която заплашва младите хора поради четене на неподходяща литература, аз не мога да спра да предавам предупреждения по отношение на това голямо зло.
Вредата за християните, които се увличат от четива със съмнителен характер, не се разбира достатъчно. Често вниманието им е привлечено от подобни книги, а интересът е пробуден от това, което се разказва в тях. Изреченията се запечатват в паметта. Мислите се внушават и натрапват. Почти несъзнателно читателят е повлиян от духа на автора. Умът и характерът приемат отпечатъка на злото. Има хора, които трудно могат да отхвърлят мислите, внушени им от такава литература, поради слаб себеконтрол и липса на воля.
О, да биха могли младите да разберат колко вредно е влиянието, което възбуждащите разкази оказват върху ума им! Можете ли след такива четива да отворите Словото и да четете с интерес думите на живота? Не намирате ли Божията книга безинтересна? “Очарованието” на измислените истории е завладяло ума, разрушило е неговия здрав принцип и ви е направило неспособни да съсредоточите мислите си върху важните библейски истини, засягащи вечните ви интереси. Вие съгрешавате и към родителите си, като посвещавате на такава недостойна цел времето, което принадлежи на тях, вие съгрешавате и спрямо Бога, като употребявате така времето, което трябва да бъде посветено Нему.
Деца, имам вест за вас. Сега изграждате характерите си и решавате бъдещата си участ, защото от неговото оформяне ще зависи дали ще бъдете в Божия рай или вън от него. Колко скръбно е за Исус, световния Изкупител, да гледа семейства, в които децата не изпитват никаква любов към Бога, никакво почитание към Неговото слово, а са погълнати от четене на книги с измислени истории.
Времето, използвано по този начин, е загубено, а убива желанието ви да изпълнявате ефективно семейните си задължения изчезва. Няма да бъдете достойни наставници на семействата си и ако продължавате така, ще се заплитате все повече и повече в примките на Сатана… Някои от тези книги съдържат чудесни принципи, но вие ги четете само за да научите описаната случка. Ако бихте извлекли от книгите, които четете, само това, което би ви помогнало при изграждане на положителен характер, четивото би било полезно. Когато вземете книгата и четете страница след страница, питате ли се: Каква е моята цел с четенето? Търся ли да получа необходимото ми познание? Не можете да изградите правилен характер, ако слагате в основата му дърва, сено и слама.

СЕЙТЕ В УМА СЕМЕНАТА НА БИБЛЕЙСКАТА ИСТИНА. Между необработеното поле и необучения ум има голяма прилика. В умовете на децата и младите Сатана сее тръни и ако родителите не бдят, те ще пораснат и ще дадат своите горчиви плодове. Необходима е непрестанна грижа за обработване на почвата на ума и засяването й със скъпоценните семена на библейската истина. Децата трябва да бъдат поучавани да отхвърлят глупавите, възбудителни истории и да се обръщат към четиво, което ще ги насочва към библейски случки, истории и доказателства. Четиво, което ще хвърли светлина върху Свещената книга и ще пробуди желание да я изучаваме, не е опасно, а полезно.
Невъзможно е за младите да притежават здрав ум и правилни религиозни принципи, ако не четат внимателно Божието слово. Тази книга съдържа най-интересната история. Тя посочва пътя на спасението чрез Христос и е ръководство, което сочи най-верния път към по-възвишен и по-добър живот.