Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Четиво и музика – 86 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Четиво и музика – 86 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Млади мъже и жени, четете литература, която ще ви даде истинско познание и ще бъде полезна за цялото семейство. Кажете твърдо: “Няма да прахосвам скъпоценни моменти за четене на несъществени неща, което ме прави недостоен за служба на другите. Ще посвещавам времето и мислите си, за да придобия годност да служа на Бога. Ще затварям очите си пред повърхностните и грешните неща. Ушите ми са на Господа и няма да слушам лукавите разсъждения на неприятеля. Гласът ми в никакъв случай не трябва да бъде подчинен на воля, която не е под влиянието на Божия Дух. Тялото ми е храм на Светия Дух и всяка сила на моето същество ще бъде посветена на достойни цели (“Свидетелства”, т. VII, стр. 64).

ИЗБОР НА ЧЕТИВО
Образованието е само подготовка на физическите, умствените и духовните сили за най-доброто изпълнение на житейските задължения. Силите на издръжливост и активност на мозъка се намаляват или увеличават според начина, по който се използват. Умът трябва да бъде така дисциплиниран, че всички негови възможности да бъдат развити симетрично.
Много младежи жадно четат книги. Искат да прочетат всичко, каквото им попадне. Нека внимават какво четат, както и какво слушат. Беше ми разяснено, че чрез четенето на неподходящо четиво те са застрашени от поквара. Сатана има хиляди начини да разклати умовете на младежите. Те не са в безопасност и един-единствен момент, ако не бдят. Трябва да държат умовете си будни, за да не бъдат измамени от изкушенията на неприятеля.

Влиянието на нездравото четиво
Сатана знае, че до умът голяма степен се повлиява от онова, с което се храни. Стреми се да накара както младите, така и онези в зряла възраст, да четат книги с разкази, приказки, повести и друга литература. Читателите на такава литература стават негодни за изпълнение на предстоящите им задължения. Те живеят един нереален живот и нямат никакво желание да изследват Писанията, да се хранят с небесната манна. Умът, който се нуждае от укрепване, отслабва и губи силата си да изучава великите истини, отнасящи се до мисията и делото на Христос – истини, които биха засилили ума, съживили въображението и биха запалили силно, сериозно желание да се побеждава така, както Христос победи.

Неприятели на духовността
Ако се изгореше голяма част от издадените книги, има и сърцето биха се предпазили от ужасна язва върху. Любовни истории, леконравни и възбуждащи разкази, а даже и онази категория така наречени религиозни книги, в които авторът внушава някаква морална поука, са проклятие за читателите. Възможно е в една книга да бъдат преплетени религиозни чувства, но в повечето случаи Сатана е само облечен с ангелски одежди, за да може по-ефикасно да измамва и омайва. Никой не е така утвърден в здравите принципи, никой не е толкова осигурен срещу изкушението, че да чете безопасно тези истории.
Читателите на романи се отдават на зло, което унищожава духовността, замъглява красотата на свещените страници. То създава несвято възбуждение, възпламенява въображението, прави ума негоден за полезни занимания, отвиква душата от молитва и я прави негодна за каквото и да било духовно развитие.
Бог е надарил много от нашите младежи с превъзходни способности; но колко често те изтощават силите си, объркват и отслабват умовете си, така че в продължение на години не постигат никакъв растеж в благодатта и в познанието, основани на нашата вяра. Поради техния неразумен избор на четиво. Очакващите скорошното идване на Господ с надеждата за чудната промяна, когато “тленното ще се облече в нетление”, трябва да застанат в това благодатно време на изпит, способни да действат на едно по-високо равнище.
Мили млади приятели, вникнете във влиянието на възбуждащите истории като имате предвид собствен опит. След такова четиво можете ли да отворите Библията и да четете с интерес думите на живота? Не намирате ли Божията книга неинтересна? Очарованието от онази любовна история все още владее ума ви, унищожавайки здравия му тонус и правейки невъзможно да съсредоточите вниманието си върху важните, тържествени истини, засягащи вечното ви благополучие.
Решително отхвърлете всички неполезни четива. Те няма да засилят вашата духовност, но ще вмъкнат в ума ви чувства, които извращават въображението и ви карат по-малко да мислите за Исус и по-малко да се занимавате с Неговите скъпоценни уроци. Освободете ума си от всичко, което би го отвело в погрешна посока. Не го спъвайте и обременявайте с безполезни истории, обезсилващи способностите му. Мислите са такива, каквато е храната на ума.

Книгата на книгите
Естеството на религиозната опитност на човек се разкрива чрез характера на книгите, които избира да прочете в свободните си минути. За да имат здрав умствен тонус и здрави религиозни принципи, младежите трябва да общуват с Бога чрез Неговото Слово. Сочейки ни пътя на спасението чрез Христос, Библията е нашият водач към по-възвишен, по-добър живот. Тя съдържа най-любопитните и най-поучителните написани някога истории и биографии. Онези, чието въображение не се е извратило от четенето на романи, ще намират Библията за най-интересната от всички книги.
Библията е книгата на книгите. Ако обичате Божието слово, изследвайки го винаги когато имате възможност, за да получите неговите богати съкровища и да бъдете напълно подготвени за всяко добро дело, то тогава можете да бъдете сигурни, че Исус ви привлича към Себе Си. Но да четете Библията от време на време, без да се стремите да схванете Христовия урок, за да се съобразявате с Божиите изисквания – това не е достатъчно. Има съкровища в Божието слово, които могат да бъдат открити само като се задълбочите в истината.
Плътският ум отхвърля истината; но в обърнатата към Бога душа настъпва удивителна промяна. Книгата, която преди е била непривлекателна, заради свидетелстващите против грешника, сега става храната на душата, радостта и утехата на живота. Слънцето на правдата осветява свещените страници и чрез тях Светият Дух говори на душата…
Нека всички, които са култивирали любов към леко четиво, сега обърнат вниманието си към сигурното пророческо Слово. Вземете Библиите си и започнете да изучавате с нов интерес свещените доклади на Стария и Новия завет. Колкото по-често и по-прилежно изучавате Библията, толкова по-красива ще ви изглежда тя и толкова по-малко желание ще имате за четене на повърхностни четива. Привържете тази свещена Книга към сърцето си. Тя ще ви бъде приятел и водач (“Младежки наставник”, 9 октомври 1902 г.).