Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Чии случаи се разглеждат – 54 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Чии случаи се разглеждат

В символичната служба в Деня на Умилостивението участваха само дошлите при Бога с изповед и покаяние, чиито грехове бяха пренесени върху светилището чрез кръвта на жертвата за грях. Така и във великия ден на приключване на изкуплението и на изследователния съд се разглежда само животът на изповядващите се , че принадлежат към Божия народ. Съдът над безбожните е специален и се извършва отделно в по-късен период. “Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие; и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на тия, които не се покоряват на Божието благовестие”. 1Петр.4:17.

Небесните книги, в които са записани имената и са записани делата на хората, ще определят решенията на съда. Пророк Даниил казва: “Съдилището се откри и книгите се отвориха”. Писателят на Откровение, описвайки същата сцена, добавя: “Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.” Откр. 20:12

Книгата на живота съдържа имената на всички, служили някога на Бога. Исус рече на учениците Си: “радвайте се, че имената ви са записани на небесата” Лука 10:20. Павел говори за верните си съработници, “чиито имена са в книгата на живота” Фил. 4:3. Даниил, поглеждайки напред към онова “време на страдание, каквото никога не е бивало”, заявява, че Божият народ ще бъде освободен, “всеки, който се намери записан в книгата. Писателят на Откровение също казва, че в Божия град ще влязат само тези, чиито имена са записани “в книгата на живота на Агнето”. Дан. 12:1; Откр.21:27.

Една “възпоменателна книга” се води при Бога. В нея са записани добрите дела на “ ония, които се бояха от Господа и които мислеха за името Му” Мал. 3:16.
Техните думи на вяра, делата им на любов се отбелязват в небето. Именно това има предвид Неемия, когато казва: “Помни ме, Боже мой,… и не заличавай добрините, които сторих за дома на моя Бог и за наредбите Му”. Неем. 13:14. В Божията възпоменателна книга се увековечава всяко праведно дело. Там се записва вярно всяко отблъснато изкушение, всяко победено зло, всяка изговорена дума на нежно състрадание, както и всяко дело на саможертва, всяко страдание и скръб, претърпени за Христос. Псалмопевецът казва: “Ти си преброил скитанията ми; тури сълзите ми в съда Си; не са ли те записани в Твоите книги”. Пс. 56:8

Там се води също така и доклад за греховете на хората: “Защото относно всяко скрито нещо Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло” . “За всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден ” казва Спасителят. “Защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш” Екл. 12:14; Мат. 12:36,37. Скритите намерения и подбуди ще се появят в онзи безпогрешен регистър, тъй като Бог “ще извади на видело скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата” 1 Кор. 4:5. “Ето, писано е пред Мене….както за вашите беззакония, казва Господ, така и за беззаконията на бащите ви. Ис. 66:6,7.

Всяко човешко дело се разглежда пред Бога и се отбелязва за вярност или невярност. Срещу всяко име се вписва с безкомпромисна точност всяка лоша дума, всяка егоистична постъпка, всеки неизпълнен дълг, всеки скрит грях, всяка изкуствена поза. Пренебрегнати предупреждения или изобличения, изпратени от небето, прахосани моменти, неизползвани случаи, всяко влияние, приложено за добро или за зло с неговите далеч простиращи се последици – всичко се записва от ангела.