Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЯ – 46 – Ум, характер и личност Том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

46
ЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЯ

ЗАКОНЪТ НА ВЗАИМНАТА ЗАВИСИМОСТ. Всички сме втъкани заедно във великата тъкан на човечеството и всичко, което можем да направим за ползата и въздигането на другите, ще рефлектира в благословение върху самите нас. Законът на взаимната зависимост прониква през всички слоеве на обществото.

ЧОВЕШКИТЕ СЪЩЕСТВА СА СЪЗДАДЕНИ ТАКА, ЧЕ ДА СА СИ НЕОБХОДИМИ ЕДИН НА ДРУГ. Според Своя план Господ е създал човешките същества така, че да са си необходими един на друг. Ако всички вършеха всичко, което могат, за да помогнат на нуждаещите се от тяхната помощ, от несебелюбивото им съчувствие и любов, каква благословена работа би била извършена! Господ е поверил на всекиго таланти. Необходимо е да използваме тези таланти, за да си помагаме един на друг в ходенето по тесния път. В това дело всеки е свързан с другия, а всички са свързани в Христос. Точно чрез неегоистична служба подобряваме и увеличаваме талантите си.

ПОМАГАНЕТО НА ДРУГИТЕ ПОМАГА НА САМИТЕ НАС. Мнозина са в тъмнина. Не знаят какво да правят. Не знаят какъв начин на поведение да следват. Нека обърканите да потърсят други, които са в объркване и в смущение, нека им говорят думи на надежда и насърчение. Когато започнат да вършат това, светлина от Небето ще им разкрие пътя, по който трябва да вървят. Чрез своите думи на утеха към нещастните те самите ще бъдат утешени. Когато помагат на другите, ще си помогнат в собствените си трудности. Радост ще измести тъгата и унинието. Сърцето, изпълнено с Божия Дух, пламти от любов към всяко човешко същество. Всеки такъв човек вече не е в мрак, защото неговата „тъмнина“ се е превърнала в пладне.

НАШЕТО ПОСТОЯННО ВЛИЯНИЕ. Ние поддържаме най-отговорни и важни отношения един с друг. Влиянието ни винаги е или за, или против спасението на души. Ние или събираме с Христос, или разпиляваме. Трябва да живеем смирено и да правим пътеките си прави, да не би да отклоним други от правилния път.
Необходимо е да пазим най-строго целомъдрие в мисли, думи и държание. Нека помним, че Бог е поставил пред Себе Си на светло нашите тайни грехове. Съществуват мисли и чувства по внушение и подбудени от Сатана, които смущават и най-добрите хора. Но ако те не бъдат подхранвани, а бъдат отблъснати като омразни, душата не ще се опетни с вина и никой друг няма да бъде осквернен от това влияние. О, да можеше всеки от нас да стане ухание от живот за живот за хората около себе си!

ДАЛЕЧ ПРОСТИРАЩИТЕ СЕ ПОСЛЕДИЦИ НА ВЛИЯНИЕ. Може никога да не узнаем чак до деня на съда какво е влиянието на благия, и с уважение към човека начин на действие спрямо непоследователните, неразумните и недостойните. Ако след провокативно поведение и несправедливост от тяхна страна вие се отнасяте към тях така, сякаш са невинни, и ако дори полагате усилия да им оказвате специално отношение на доброта и уважение, тогава постъпвате като християни. Те биват изненадани и засрамени, виждайки своето поведение, начин на действие и недостойнство много по-ясно, отколкото ако директно им обявите техните лоши дела и ги укорявате.

НЕУЧТИВОСТТА И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ. Добрите качества, които мнозина притежават, са скрити и вместо да привличат души към Христос, те ги отблъскват. Ако такива личности можеха да видят влиянието на своя неучтив начин на отношение и поведение и на нелюбезния си език към невярващите, както и колко оскърбително е такова поведение в очите на Бога, биха реформирали своите навици. Защото липсата на учтивост е един от най-действените сатанински средства за препъване. Себелюбието и оплакванията на вечно киселия християнин поставят преграда в пътя на грешниците – да не поискат никога да се приближат до Христос.

БЪДЕТЕ ОБИЧАЩИ ХОРА. Нека Христос бъде изявяван във всичко, което правите. Нека всички виждат, че сте живи послания на Исус… Бъдете обичащи хора. Нека животът ви печели сърцата на всички, с които влизате в контакт. В днешно време твърде малко се прави истината да бъде представена в привлекателен вид.

ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ ОКАЗВА СВОЕТО ВЛИЯНИЕ. Всяка дума, която изговаряте, всяко действие, което извършвате, притежава влияние за добро или за зло върху онези, които общуват с вас. И, о, колко необходимо е да имате Христос в сърцата си – Той да обитава в тях чрез вяра, – та да могат думите ви да бъдат думи на живот и делата ви – дела на любов.

ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЛИЯНИЕТО, КОЕТО ЧОВЕК ОКАЗВА. Бог държи отговорен всекиго за влиянието, което обкръжава неговата душа, както заради него лично, така и заради другите. Той призовава млади мъже и млади жени да бъдат строго въздържани и съзнателни, използвайки способностите на ума и тялото си. Те могат да бъдат развити само чрез прилежна употреба и чрез мъдро използване за слава на Бога и за полза на хората.

ОБКРЪЖЕНИ С АТМОСФЕРА НА ВЯРА. От много голяма важност за нас е да обкръжаваме душата с атмосфера на вяра. Всеки ден ние решаваме своята вечна участ във връзка с атмосферата, която обкръжава душата ни. Ние лично сме отговорни за влиянието, което упражняваме, и за последиците, които ще произлязат от нашите думи и действия.
Щом Бог бил готов да спаси Содом заради десет праведника, какво би било влиянието за добро в резултат от верността на целия Божи народ, ако всеки, който изповядва името на Христос, е облечен и с Неговата праведност?
Щом Бог е можел да назове жилището и занаята на Симон обущаря и определено да насочи стотника как да намери жилището му край морето, Той познава и нас по име, знае какъв е нашият занаят и бизнес, къде живеем и какъв е нашият духовен опит. Знае дали разчистваме пътя на Царя от нечистота и препятствия, така че да може да привлича душите ни напред и нагоре, или изпълваме този път със смет, като блокираме собствения си вървеж и поставяме камъни за препъване пред нозете на грешниците, осуетявайки спасението на скъпоценни души, за които Христос е умрял.

КОНТАКТУВАНЕ С ХОРА С РАЗЛИЧНИ ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЯ. Господ иска да бъдем осветени. Ще трябва да контактуваме с хора с различни предразположения и е необходимо да знаем как да се отнасяме към тях. Трябва да искаме от Христос да ни помогне да говорим думи, които ще бъдат за благословение. Като се стремим по този начин да помагаме на другите, самите ние ще бъдем благословени.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА РАБОТА. Тази работа [поправянето на хора, вършещи зло] е най-възвишената, най-трудната, поверявана някога на човешки същества. Тя изисква най-фин такт и чувствителност, познание на човешкото естество и родени от Небето вяра и търпение, желание да се работи, да се бди и да се чака. Това е работа, от която нищо друго не може да бъде по-важно.

ДЕЛИКАТНАТА РАБОТА ДА БОРАВИШ С ЧОВЕШКАТА ДУШЕВНОСТ. Много деликатно нещо е да се борави с човешката душевност. Можете да се изправите смазващо и никога, никога да не смекчите техните сърца; но може и да дойдете близо до нещастната душа и със сърце, изпълнено с любов, да я изведете от вражеската територия, и не само да я изведете, а след това да я оставите да стане плячка на сатанинските изкушения.

ВСЕКИ СИ ИМА СВОИТЕ ОСОБЕНИ ИЗПИТАНИЯ. В никакъв случай не бива да си позволяваме да бъдем пречка на другите. Всеки има своите специални изкушения и изпитания и трябва да заемем такава позиция, където ще можем да помагаме и да укрепваме на изкушенията. Трябва да насърчаваме и, ако е възможно, да привдигаме слабите във вярата. С разговор за Божиите обещания понякога можем да премахнем депресията от душите на хората, които са в изпитание и в трудност.

СЪВЕТ КЪМ ЕДНА СЪПРУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ Й ОТНОШЕНИЯ. Наставена съм от Господа да ти кажа: Старай се да влезеш през тясната порта! „… защото мнозина са, казвам ви, които ще се стремят да влязат и не ще могат „(Лука 13:24). Господ те моли да бъдеш близо до Него. Говори така, както Той би говорил и постъпвай така, както Той би постъпвал. Не позволявай на никого да предизвика предразсъдък в твоя ум и да те накара да говориш немъдро. Дръж душата си чиста и мислите си възвишени и осветени. Не възхвалявай, нито възвишавай хора за тяхна вреда, не бързай да осъждаш онези, които мислиш, че не действат мъдро. Нека всички видят, че обичаш Исус и Му се доверяваш. Давай на съпруга си и на своите вярващи и невярващи приятели доказателство, че желаеш те да видят красотата на истината. Но не показвай онова мъчително безпокойство, което често пъти разваля добрата работа.

ХРИСТИЯНСКА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. Онези, които се възползват от своята привилегия и възможности, ще бъдат в библейския смисъл на думата талантливи и образовани хора; не само учени, но и възпитани по ум, маниери и държание. Те ще бъдат фини, нежни, състрадателни, съчувстващи, обичащи. Господ ми е показал, че изисква това от Своя народ. Бог ни е дал способности, които трябва да бъдат употребени, развити и укрепени чрез възпитаване. Трябва да мислим и да разсъждаваме внимателно, да проследяваме връзката между причина и следствие. Когато това се прави, от страна на мнозина ще се проявява много по-голяма грижа и разсъдливост по отношение на думите и делата им, за да могат напълно да отговорят на Божието намерение за тяхното сътворяване.

ОТКРОВЕНОСТТА НАСЪРЧАВА ДОВЕРИЕТО ( СЪВЕТ КЪМ ЕДИН ЛЕКАР). Ако имаше повече откровеност и по-малко тайнственост, ако се насърчаваше братското доверие, ако имаше много по-малко от личното „аз“ и повече от Духа на Христос, ако ти притежаваше жива вяра в Бога, облакът, с който Сатана сега засенчва ума ти, не би съществувал.

РЕФОРМАТОРИ И НЕФАНАТИЦИ. Главната цел, която трябва постоянно да имате предвид, е, че сте реформатори, а не фанатици. В отношенията си с невярващите не показвайте духа на презрeние и дребнавост, защото, ако се занимавате с малки неща, в края на краищата ще загубите много по-големи. Те ще си кажат:“Този човек е мошеник. Той ще ви измами по отношение на правата ви, така че бъдете нащрек, когато сте с него“.
Но ако в отношенията си с другите мислите и за тяхната полза, тогава и те ще се отнесе към вас по същия благороден начин. Дребнавостта поражда дребнавост. Скъперничеството поражда скъперничество. Онези, които се придържат към такова поведение, не виждат колко презряно изглежда то в очите на другите – особено на хора, които не са от нашата вяра. И на скъпоценното дело на истината се нанася презрение поради този недостатък.

БЪДЕТЕ ПРАВОЛИНЕЙНИ. Във всичките си отношения, независимо какви са, трябва да бъдем съвършено праволинейни. Не можем да си позволим да нарушаваме и една от Божиите заповеди заради светски придобивки. Кои сме ние? Христос каза на учениците Си:“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, но да бъде изхвърлена и тъпкана под нозе.“

ЧЕСТНОСТТА Е МНОГО ВАЖНА. И в най-малките подробности на живота трябва да се поддържат най-строгите принципи на честността. Това не са принципите, които управляват нашия свят, защото Сатана е измамник, лъжец и потисник. Той е господарят на този свят и човечеството прокарва неговите намерения. Но християните служат на различен Господар и техните действия трябва да бъдат извършвани в Бога, независимо от всякаква себелюбива придобивка.
Отклонението от съвършената честност в бизнеса може да изглежда нещо нищожно в оценката на някои хора. Но Спасителят не се отнася към това така. Думите Му по този въпрос са точни и ясни: „Който е верен в малкото, е верен и в многото „(Лука 16:10). Човек, който се старае да надхитри ближния си в нещо маловажно, ще го мами и в по-широк мащаб, щом изкушението дойде. Фалшът в по-малките неща е толкова голямо безчестие в очите на Бога, колкото и в по-големите въпроси.
В християнския свят днес измамата се практикува в невероятни размери. Пазещият Божиите заповеди народ трябва да показва, че е над тези неща. Безчестието, което опетнява отношенията на човека с неговия ближен, никога не трябва да бъде практикувано от онзи, които изповядва, че вярва в настоящата истина. Божият народ нанася голяма вреда на истината дори и чрез най-малкото отстъпление от честността.
Човек може да няма приятна външност, могат да му липсват неща в много отношения, но ако има репутация на строга честност, ще бъде почитан. Строгата честност покрива много осъдителни черти на характера. Който твърдо се придържа към истината, ще печели доверието на всички. Не само неговите братя във вярата ще му се доверяват, но и невярващите ще бъдат принудени да го признаят като човек на честта.

НЕОТКЛОННАТА ЧЕСТНОСТ Е КАТО ЧИСТО ЗЛАТО. Налага се Божиите служители да бъдат повече или по-малко свързани със светските хора чрез делови отношения. Но те трябва да купуват и да продават със съзнанието, че Божието око е над тях. Не трябва да се допуска никакъв фалш или измама, защото те са мерзост пред Господа. Във всяка сделка християнинът трябва да бъде точно това, което хората е необходимо да мислят, че е. Неговият начин на действие се ръководи от принципи. Той не крои нечестие, затова няма какво да крие, нито да се представя не за това, което е).
Може да бъде критикуван, може да бъде изпробван, но неговата неотклонима честност ще блести като чисто злато. Той е благословение за всички, с които е свързан, защото на думата му може да се разчита. Той е човек, който не ще се възползва от предимствата си спрямо своя ближен. Той е приятел и благодетел на всички; и хората около него имат доверие в неговия съвет. Наема ли работници за жетвата си? Изкараните с тежък труд пари той няма да задържи чрез измама. Има ли пари, които да използва непосредствено? Облекчава нуждите на по-малко облагодетелствания си брат. Не се стреми да прибавя към земята си или да пълни джоба си, като се възползва от бедствените обстоятелства, в които е поставен неговият ближен. Целта му е да помага и да благославя ближния си. Истински честният човек никога не се възползва от слабостта или от некомпетентността на другия, за да пълни собствената си кесия. Той получава справедлив еквивалент за това, което влага. Ако продаваните артикули имат дефекти, той откровено казва това, макар да иззглежда, че така действа срещу собствените си парични интереси.

РАЗБИРАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. Този, който се стреми да преобразява човечеството, трябва да разбира човека. Само чрез съчувствие, вяра и любов хората могат да бъдат достигнати и въздигнати. Тук Христос ни се разкрива като най-великият Учител; от всички живели някога на земята. Той единствен съвършено разбира човешката душа.
Има една наука в отношението към онези, които изглеждат особено слаби. Ако искаме да учим другите, трябва самите ние най-напред да бъдем научени от Христос. Имаме нужда от по-широки възгледи, за да можем да вършим истинска мисионерска работа и да показваме тактичност в боравенето с човешката душевност. Онези, които всъщност имат най-малка нужда от помощ, вероятно ще получават най-голяма част от вниманието ни. Трябва да показваме специална мъдрост в отношението си към хората, които изглеждат безразсъдни и невнимателни. Някои не разбират доколко свещено е Божието дело. Най-малко способните, безразсъдните или дори ленивите изискват особено внимание и отношение, придружено с молитва. Трябва да упражняваме такт в работата си за хора, които изглеждат невежи и вън от пътя. Чрез постоянни усилия в тяхна полза ние трябва да им помагаме да станат полезни в Божието дело. Те ще откликнат с готовност на проявения с търпение, нежност и любов интерес.
Трябва да сътрудничим на Господ Исус Христос при възстановяването на неспособните и грешащите до необходимото равнище на интелигентност и чистота. Това дело се равнява по важност на делото на евангелското служене. Призовани сме от Бога да проявяваме неуморен интерес и търпение за спасението на онези, които се нуждаят от Божието коригиращо влияние.

НЕ РАЗИСКВАЙТЕ НЕПРАВДИТЕ. „Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чеда.“ Кой ги назовава така? Всички небесни същества. Тогава не насърчавайте която и да било изкушавана душа да ви говори за неправдите или за грешките на някой приятел или брат. Кажете им, че не искате да слушате техните думи на укор и зло говорене, защото вашият Съветник ви е казал в Словото Си, че ако спрете да подбуждате към борба и станете миротворци, ще бъдете благословени. Кажете им, че това е благословението, за което копнеете.
Заради Христос не говорете, нито мислете зло! Дано Господ ни помогне не само да четем Библията, но и да практикуваме нейните учения. Човекът, който вярно изпълнява своята работа, който съчетава благородството със сила и справедливостта с любов, кара небесните същества да се радват и прославя Бога. Нека се стремим сериозно да бъдем добри и да вършим добро и ще получим неповяхващия венец на живота.

РАБОТА ЗА И СЪС ДРУГИТЕ. Когато светлина проблесне в душата, някои хора, изглеждащи най-отдадени на греха, ще станат успяващи работници, защото точно такива грешници като другите са били някога и те самите. Чрез вяра в Христос някои ще се издигнат до висши места на служба и ще им бъдат възложени отговорности в делото за спасяване на души. Те ще виждат къде лежи собствената им слабост и ще съзнават поквареността на собственото си естество. Ще познават силата на греха и мощта на злия навик. Ще осъзнават неспособността на човека да победи без помощта на Христос и техният постоянен вик ще е: „Предавам безпомощната си душа на Теб“.

ОТНАСЯЙТЕ СЕ БЛАГОРОДНО. Нека никой не се опитва сам да работи за себе си и за другите, но да е зависим от Светия Дух. Отнасяйте се благородно с човешките същества. Със сърца, изпълнени с духовна нежност, смекчете и разтопете пътя си към осъдените души. Нека вашите думи бъдат напоени с небесното „масло“ от двете „маслинени клонки“. Имаме нужда от това златно масло, което да изтича в приготвените ни съдове, за да можем да го представим на онези, които търсят истината. Винаги помнете: „Не чрез крепост, нито чрез сила, но чрез Духа Ми – казва Господ на силите“.