Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ЩАСТИЕТО – 71 – Ум, характер и личност Том 3 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

71
ЩАСТИЕТО

ХАРМОНИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА ВСИЧКИ СИЛИ. Хармоничното и здравословно действие на всички телесни и умствени сили носи в резултат щастие. И колкото по-възвишени и по-фини са силите, толкова по-чисто и по-истинско е щастието.

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЩАСТИЕТО И ЗДРАВЕТО. Здравето е така тясно свързано с нашето щастие, че не можем да отделим едното от другото. Практическото познаване на науката за човешкия организъм е необходимост, за да може да се прославя Бог в нашите тела. Следователно от най-голяма важност е физиологията да заема първо място сред науките, подбирани за изучаване в детството. Колко малко хора познават структурата и функциите на собственото си тяло, а също и биологичните закони! Мнозина се влачат без знание, като кораб в открито море без компас и без котва! Нещо повече, те не проявяват интерес към нуждата да се научат как да пазят тялото си здраво и как да се предпазват от болести.

ЗАКОНЪТ НА ДЕЙСТВИЕТО И ОТВЕТНОТО ДЕЙСТВИЕ. Нашето щастие е пропорционално на несебелюбивата работа, подбудена от Божията любов, защото в плана на изкуплението действа Божия закон на действието и ответното действие.

ВЪРШЕНЕТО НА ДОБРО УКРЕПВА НЕРВИТЕ. Всеки лъч светлина, пръснат върху другите, ще рефлектира върху собствените ни сърца. Всяка добра и съчувствена дума, изговорена на скърбящите, всяко действие за облекчаване на потиснатите и всеки дар за нуждата на ближния, извършени за Божия прослава, ще донесе благословения и за дарителя. Онези, които живеят по този начин, са послушни на небесния закон и ще получат Божието одобрение. Удоволствието от вършенето добро за другите придава топлина на чувствата, когато се възприема от нервната система. Съживява кръвообращението и съдейства за умственото и физическото здраве.

ВСЕКИ ЧОВЕК Е ИЗТОЧНИК НА СОБСТВЕНОТО СИ ЩАСТИЕ. Животът в Христос е живот на почивка и мир. Неспокойството, чувството за неудовлетвореност и нервността разкриват отсъствието на Спасителя. Ако Исус е въведен в душата, животът е изпълнен с добри и благородни дела за Господа. Човек забравя да служи на себе си и живее все по-близо до милия Спасител. Характерът му става христоподобен и всички околни разбират, че е бил с Исус и се е учил от Него.
Всеки притежава в самия себе си източника на собственото си щастие или окаянство. Ако пожелае, човек може да се издигне над низките и сантименталните чувства, каквито мнозина преживяват. Но докато е горд от себе си, Господ не може да направи нищо за него. Сатана ще представя амбициозни проекти, за да омае чувствата и сетивата му. Но той трябва винаги да държи пред себе си целта на високото призвание от Бога в Христа Исуса. Бързо вършете всички възможни дела, които можете да извършите в този живот. „Мъдрите ще светят като светлостта на простора и тези, които обръщат души към правдата, – като звездите навеки“ (Даниил 12:3).

НАЙ СИЛНИЯТ ЧОВЕШКИ ИМПУЛС. Библията представя пред погледа ни неизследимите богатства и безсмъртните съкровища на Небето. Най-силният човешки импулс ни кара да търсим щастието. Библията признава това желание и ни показва, че цялото небе ще се съедини заедно с човека в неговите усилия да спечели истинско щастие. Тя разкрива условието, при което Христовият мир се дава на човеците. Описва мястото на вечно щастие и слънчева светлина, където сълзите и нуждата са непознати.

ХРИСТИЯНИНЪТ СЕ РАДВА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО, ИСТИНСКО ЩАСТИЕ. Ако има някой, който трябва да бъде постоянно благодарен, това са последователите на Христос. Ако има някой, който може да се наслаждава на реално щастие – още в този живот, това е верният християнин.
Би трябвало да сме най-щастливите хора на тази земя, а не да молим за прошка този свят, че сме християни.

ЕДИН ПРИЯТЕЛ, КОЙТО НИКОГА НЕ СИ ОТИВА ОТ НАС. Това е Исус – животът на всяка благодат, животът на всяко обещание, животът на всеки закон, животът на всяко благословение. Исус Христос е същността, славата и ароматът на живота – самият живот. „Този, който Ме последва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота“ (Йоан 8:12). В такъв случай царският път, положен пред изкупените, за да ходят по него, не е потънал в обезсърчителен мрак. Нашето поклонническо пътуване тук наистина би било самотно и мъчително, ако не беше Исус. Но „няма – казва Той – да ви оставя безутешни“ (Йоан 14:18). Тогава нека събираме като скъпоценност всяко отбелязано в Свещеното писание Божие обещание. Нека го повтаряме през деня и да размишляваме върху него през нощта.

ЩАСТИЕ, НО НЕ И СВОЕВОЛИЕ. Исус иска да бъдем щастливи, но не можем да бъдем такива, ако вървим по собствените си пътища и следваме импулсите на собственото си сърце… Нашите представи и особености са напълно човешки и не бива да бъдат глезени, нито да им угаждаме. „Аз“-ът трябва да бъде разпънат, и то не от време на време, но ежедневно. А физическото, умственото и духовното трябва да бъдат подчинени на волята на Бога. Божията прослава, усъвършенстването на християнския характер – това трябва да бъде целта и посоката на нашия живот. Христовите последователи трябва да подражават на своя Господ по поведение и характер…

ПОДОБНИ НА ХРИСТОС. Това трябва да е лозунгът и паролата! Не подобни на вашия баща или на вашата майка, но подобни на Исус Христос – скрити в Христос, облечени в Христовата праведност, пропити от Христовия Дух.

СЕБЕЛЮБИВОТО ЩАСТИЕ Е ЗЛЕ БАЛАНСИРАНО. Щастието, което се търси от себелюбиви подбуди извън пътя на дълга, е зле балансирано, несигурно и преходно; то преминава и душата се изпълва със самотност и скръб. Но в служенето на Бога има радост и удовлетворение. Християнинът не е оставен да ходи по несигурни пътища. Не е оставен и на празни съжаления и разочарования. Дори да нямаме удоволствията на този живот, ние все пак можем да бъдем радостни, като гледаме към бъдещия живот.

СЪРЦЕТО В МИР С БОГА. В основата на гибелта на много домове лежи страстта към показ. Мъже и жени планират как да спечелят средства, за да могат да изглеждат по-богати от съседите си. Но дори и да успеят в своята отчаяна борба, те не са истински щастливи. Истинското щастие извира от сърце, което е в мир с Бога.

ЛЮБОВТА ДОНАСЯ ЩАСТИЕ. От светска гледна точка парите са сила; но от християнска гледна точка силата е любовта. Интелектуални и духовни сили са включени в този принцип. Чистата любов има особена мощ да върши добро и то нищо друго, освен добро. Предотвратява несъгласието и окаянството и донася най-истинско щастие. Богатството често пъти със своето влияние покварява и унищожава; силата може и да нарани; но истината и добротата са свойствени на чистата любов.

ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО ДАВА ЩАСТИЕ. „Всичко, каквото искате човеците да правят на вас, това правете…“ (Матей 7:12). Спасителят проповядваше този принцип, за да помогне на човечеството да стане по-щастливо, а не нещастно. Защото щастието не може да дойде по никакъв друг начин. Господ желае мъжете и жените да живеят по-висшия живот. Дава им благото на живота не за да им даде възможност само да спечелят богатство, но да усъвършенстват своите по-висши способности, като вършат добро. Той е поверил на човека работата да издирва и облекчава нуждите на ближните си. Трябва да работим не само за своите себелюбиви интереси, но за интереса на всеки един до себе си, благославяйки другите със своето влияние и добри дела. Тази Божия цел е изцяло изявена в живота на Христос.

ЩАСТИЕТО Е ВЪРШЕНЕ. Няма значение какво е нашето положение или колко ограничени са способностите ни, ние имаме да извършим една работа за Господа. Нашите благодатни дарби се развиват, усъвършенстват и узряват, когато ги употребяваме. Гори ли Божията истина в душата, не можем да стоим празни. Щастието, което ще преживеем, като вършим необходимото, ще компенсира още в този живот всяко направено усилие. Само онези, които са преживели щастието – резултат от несебелюбиви усилия в служба на Христос, могат да говорят по въпроса с разбиране. Това е наистина толкова чиста, толкова дълбока радост, че езикът не може да я изрази.

НАШЕТО ЩАСТИЕ Е В ЩАСТИЕТО НА ДРУГИ. Христос направи църквата Си красив храм за Бога. „Където двама или трима са събрани заедно в Мое име – заяви Той, – там съм и Аз посред тях“ (Матей 18:20). Неговата църква е храмът на свят живот, изпълнен с различни дарби, където обитава Светият Дух. Небето е определило подходящи задължения за всеки член на църквата на земята и всички трябва да открият своето щастие в щастието на онези, на които помагат и благославят.

ПОЛЗА ЗА ЦЕЛИЯ ОРГАНИЗЪМ. Ако умът е свободен и щастлив поради съзнанието за вършене на правото и от чувството на удовлетворение, че носим щастие на другите, това създава бодрост и добро настроение, рефлектиращи върху целия организъм. Кръвообращението става по-свободно и цялото тяло се тонизира. Божието благословение е целителна сила. И онези, които облагодетелстват в изобилие други, ще осъзнават и виждат това чудесно благословение както в сърцето, така и в живота си.
Хората, които следват пътя на мъдростта и светостта, няма да бъдат смущавани от съжаления за пропилени моменти, нито от отчаяние или душевен страх.

ЩАСТИЕТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ. Светът е пълен с неудовлетворени по дух хора, които не приемат щастието и благословенията, намиращи се на тяхно разположение, и постоянно търсят някакво неизвестно и за тях щастие и удовлетворение. Постоянно се стремят към нещо, което очакват: някакво далечно добро, по-голямо от онова, което притежават, и винаги са в състояние на разочарование. Подхранваното от тях неверие и неблагодарност ги прави слепи за благословенията, които се намират точно на пътя им. Обикновените ежедневни благословения на живота не са добре дошли за тях, както бе манната за израилтяните.

ЗАБАВЛЕНИЯТА ВЪЗБУЖДАТ, НО ПОСЛЕДИЦАТА Е ДЕПРЕСИЯ. Забавленията възбуждат ума, но депресията ги следва със сигурност. Полезният труд и физическата активност ще окажат много по-здравословно влияние върху ума, ще засилят мускулите, ще подобрят кръвообращението и ще се окажат мощно средство за възстановяване на здравето.

ТЪРСЕНЕ НА ЩАСТИЕ ПО ПОГРЕШЕН НАЧИН (СЪВЕТ КЪМ ЕДИН МЛАД ЧОВЕК). Преди година ние направихме всичко, за да ти помогнем. Бяха ми показани опасностите, в които се намираш, и ние желаехме да те спасим. Но виждаме, че не си имал силата да доведеш докрай решенията, взети тогава. Смутена съм от този случай… Докато бях в Батъл Крийк през юли, отново ми бе показано, че ти не напредваш и причината за това е, че не си разчистил ясен път пред себе си. Не се наслаждаваш на религията. Отделил си се от Бога и от праведността. Търсиш щастие по погрешен начин, в забранени удоволствия. Нямаш моралния кураж да изповядаш и да изоставиш греховете си, за да намериш милост.

ЧИСТАТА СЪВЕСТ И БОЖИЕТО ОДОБРЕНИЕ – СРЕЩУ ЕСТЕСТВЕНИТЕ СТРАСТИ И ПЛЪТСКОТО СЪРЦЕ. От какво добро ни е лишил Бог? Той иска само да ни спести неблагоразумието да се отдаваме на естествените страсти на плътското сърце. Не можем да се гневим точно когато намерим удоволствията на чиста съвест и задържаме Божието одобрение. Но не пожелаваме ли да се откажем от това? Поддаването на покварени страсти ще ни направи ли по-щастливи? Точно защото няма, затова са поставени ограничения в това отношение.
Не ще добавя към нашата склонност да се гневим и да култивираме деформиран темперамент(характер). Следването на импулсите на естественото сърце не съдейства за нашето щастие. И ще станем ли по-добри, ако им се поддаваме? Не! Те ще хвърлят сянка върху нашия дом, и траурна мантия върху щастието ни. Поддаването на естествения апетит само ще навреди на организма и ще го разруши. Затова Господ иска да ограничаваме апетита, да контролираме страстите и да държим в подчинение целия човек. Той е обещал да ни даде сила за това.

ПОДОБРЯВАТ ЗДРАВЕТО И ОСИГУРЯВАТ ДЪЛЪГ ЖИВОТ. Куражът, надеждата, вярата, съчувствието, любовта подобряват здравето и удължават живота. Бодрият ум, ведрият и радостен дух са здраве за тялото и сила за душата. „Веселото [радостното] сърце е благотворно като лекарство“ (Притчи 17:22).
Личност, чиито ум е спокоен и удовлетворен в Бога, стои в пътя на здравето.

РЕЗУЛТАТЪТ ОТ СЪОБРАЗЯВАНЕТО С ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ. Здраве, живот и щастие са резултат от съобразяването с природните закони, управляващи нашето тяло. Ако желаем Божията воля и ако животът ни е съобразен с нея и с Божиите пътища, ако намираме удовлетворение при нашия Творец, всичко това ще пази организма ни в добро здраве и ще възстановява моралната и физическата му сила, за да може Бог да действа чрез нас за Своя прослава. Това, че Той постоянно възстановява силата, се проявява в нашето тяло. Ако му сътрудничим в това, здравето и щастието, мирът и полезността ще са сигурните резултати.

ЛЕКУВАНЕ НА ИНВАЛИДИ. Нека инвалидите да вършат нещо, вместо да заемат ума си само с игри, което принизява тяхната самооценка и ги кара да мислят, че животът им е безполезен. Дръжте будна силата на волята, защото една будна и правилно насочена воля е потенциален успокоител на нервите. Болните ще са далеч по-щастливи, ако са заети с нещо и възстановяването им ще се постига много по-лесно.

ЖИВОТЪТ СРЕД ПРИРОДАТА И ЩАСТИЕТО (СЪВЕТ КЪМ ЕДНА МАЙКА). Вярно е, че няма да бъдеш съвсем свободна от безпокойство и смущаващи грижи и в провинцията; но там ти би избегнала много злини и би затворила вратата срещу поток от изкушения, които заплашват да превземат умовете на твоите деца. Те се нуждаят от занимания и разнообразие. Еднообразието в техния дом ги прави неспокойни. Те не се чувстват добре в него и са придобили навика да дружат с порочните младежи от града, като по този начин получават улично възпитание…
Да живеят в провинцията би било от голяма полза за тях. Един активен живот на открито би развил здравето и на ума, и на тялото. Трябва да имат градина за обработване, където биха могли да намират както забавление, така и полезни занимания. Отглеждането на растения и цветя обогатява вкуса и познанията, а контактуването с приятните и красиви Божии създания носи пречистващо и облагородяващо влияние върху ума.

ТЪРСЕНЕ НА „НАШИТЕ ПРАВА“. Онези, които обичаме, може да проявяват понякога към нас неблагодарност и това може да ни нарани дълбоко. Но тяхното намерение не е било да сторят това. Сатана е, който засилва техните думи и действия пред ума и по този начин хвърля стрела от своята паласка, за да ни прониже. Ние обаче се гневим и се противопоставяме на човека, за когото мислим, че ни е наранил. Но като вършим това, насърчаваме сатанинските изкушения.
Вместо да се помолим на Бога за сила да се съпротивим на Сатана, ние позволяваме щастието ни да се помрачи, опитвайки се да се борим за така наречените „наши права“. По този начин даваме на Сатана двойно предимство. Действаме според нашите огорчени чувства и той ни използва като свои инструменти, за да нараняваме и разочароваме онези, които не са имали намерение да ни наранят.
Изискванията на съпруга понякога може да изглеждат неразумни за неговата жена, но ако тя се успокои, и откровено втори път разгледа въпроса във възможната най-благоприятна светлина, би видяла, че ако се откаже от собствения си път и се покори на неговата преценка, даже и това да е в конфликт за чувствата й, би спасила и двамата от нещастие и би осигурила по-голяма победа над изкушенията на Сатана.

БОГ ПРЕМАХВА ПРЕЧКИТЕ КЪМ ЩАСТИЕТО. Бог желае нашето истинско щастие. Ако нещо лежи на пътя ни към него. Той вижда, че първо трябва да се премахне препятствието. Той може да осуети нашето намерение и да разочарова очакванията ни, та чрез разочарованията и изпитанията да разкрие на самите нас какво представляваме… Грехът е причината за нашето окаянство. Ако искаме да имаме истински мир и душевно щастие, грехът трябва да бъде премахнат.

НЯКОИ НЕ БИХА БИЛИ ЩАСТЛИВИ НА НЕБЕТО. Възможно ли е онези, чиито живот е бил прекаран в бунт против Бога, да бъдат внезапно пренесени на небето и да гледат възвишеното и свято състояние на съвършенство, което винаги е съществувало там – всяка душа, изпълнена с любов, всяко изражение, пламтящо от радост, омайващата музика, излята в красиви мелодии, издигащи се в чест на Бога и на Агнето, и безспирните потоци светлина, изливащи се върху изкупените от лицето на Този, Който седи на престола – биха ли могли тези, чиито сърца са изпълнени с омраза към Бога, към истината и към светостта да бъдат едно с небесното множество и да се присъединят към неговите хвалебни песни? Биха ли могли да понесат славата на Бога и на Агнето? Не, не! Дадени са им били години благодатно време, за да могат да оформят характерите си за вечността, но те никога не са обучили ума си да обича чистотата; никога не са научили небесния език на любовта, а сега вече е твърде късно.
Животът на бунт срещу Бога ги е направил негодни за небето. Неговата чистота, святост и мир биха били мъчение за тях. Божията слава би била за тях пояждащ огън. Те биха копнели да избягат от това свято място. Биха приветствали унищожението, за да бъдат скрити от лицето на Този, Който се е пожертвал, за да ги изкупи. Участта на нечестивите е запечатана от собствения им избор. Тяхното изключване от небето е доброволно, направено от самите тях, и е акт на справедливост и милост от страна на Бога.

МОЖЕТЕ ДА ИМАТЕ РАДОСТЕН ЖИВОТ. Нека всички имаме доверие в Бога. Продължавайте пътя си през сянката, която Сатана хвърля на вашия път, и се дръжте за Исусовата ръка. За ръката на Исус, Мощния. Нека случаят ви почива в Неговите ръце. Нека молитвата ви бъде: „Господи, представям молбата си пред Теб. Поставям доверието си на Теб и Те моля за благословението, което Ти виждаш, че ще бъде за моята настояща и бъдеща полезност и за мое вечно добро!“ Когато изправите колене, вярвайте! Когато врагът идва със своята тъмнина, пейте с вяра и говорете за вяра и ще откриете, че сте пели и говорили в светлината.
„Радвайте се! Пак ще кажа: радвайте се!“ (Филипяни 4:4) Онези, които вършат това, имат щастлив живот. Нищо неприятно не излиза от устните им и от обкръжаващата душата атмосфера, защото те не считат, че са по-добри от останалите. Скрийте се в Христос! Тогава през цялото време Божията истина ще ви подготвя за бъдещия безсмъртен живот. Когато имате доверие в Мощния, вашата опитност не е напразна; тя е наистина ваша.

ЩАСТИЕТО ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ВЕЧНОСТ. Когато чрез Исус Христос навлезем в покой и мир, за нас небето започва още тук. Ние откликваме на Неговата покана „Елате при Мене“ и с това започва вечният ни живот. Небето е безкрайно приближаване към Бога чрез Христос. Колкото по-дълго се намираме в небесното блаженство, толкова повече и по-голяма слава ще се открива пред нас. И колкото повече познаваме Бога, толкова по-интензивно ще бъде нашето щастие. Когато сме с Исус в този живот, ще бъдем изпълнени с Неговата любов и удовлетворени от Неговото присъствие.
Всичко, което човешкото естество може да понесе, можем да получим още тук. Но какво е това, сравнено с бъдещия живот? Те „са пред престола на Бога и му служат денем и нощем в Неговия храм. И Седящият на престола ще разпростре скинията Си срещу тях. Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек, защото Агнето, което е през средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води. И Бог ще обърше всяка сълза от очите им“ (Откровение 7:15, 17).