Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Ядене между две хранения – 42 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Ядене между две хранения – 42 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Необходимост от регулирано хранене

281. След като редовната храна се изяде, на стомаха би трябвало да се даде почивка от пет часа. Нито частица храна не бива да влиза в него до следващото хранене. В този интервал стомахът ще извърши работата си и ще бъде в състояние да получи още храна.
Никога храненето не трябва да бъде нередовно. Ако се обядва час или два преди обичайното време, стомахът е неподготвен за новия товар, защото още не се е освободил от храната, изядена при предишното ядене и няма жизнена енергия да започне нова работа. Така цялото тяло се претоварва.
Храненето не бива и да се забавя с един-два часа заради създалите се обстоятелства, или за да се завърши определена работа. Стомахът приканва за храна във времето, когато е свикнал да я получава. Ако този час се отложи, жизнеността на тялото намалява дотолкова, че апетитът се загубва изцяло. Ако тогава се поеме храна, стомахът е неспособен да се справи с нея. Тя не може да се превърне в добра кръв.
Ако всички се хранят на определени интервали, без да опитват каквото и да било между две яденета, ще бъдат готови за храна и ще намерят удоволствие в нея. Това удоволствие ще бъде награда за усилията им.
Ръкопис 1, 1876 г.

282. Редовното хранене е жизнено важно. За всяко едно трябва да има определено време. Всеки да яде това, което тялото иска, и после да не взема нищо до следващото хранене. Много хора ядат, когато тялото не се нуждае от храна. Правят това на различни интервали, а също и между две хранения, тъй като нямат достатъчно силна воля да устоят на желанието. Когато пътуват, някои дъвчат винаги щом имат под ръка нещо за хапване. Това е изключително вредно. Ако пътниците се хранят редовно с проста и питателна храна, няма да се чувстват толкова уморени, нито ще страдат толкова много от болести.
СВЛ, с. 303, 304, 1905г.

283. Внимателно трябва да се спазва ритмичност в храненето. Не бива да се яде нищо между две хранения – никакви сладкиши, ядки, плодове или каквито и да било други храни. Нередовното ядене влияе на добрия тонус на храносмилателните органи до такава степен, че здравето и доброто настроение се увреждат. После, когато децата седнат край масата, здравословната храна не им харесва; апетитът им копнее за вредното.
СВЛ, с. 384, 1905 г.

284. В това семейство не са се справили добре с въпроса за диетата; храненето е нередовно. Би трябвало да има определено време за всяко ядене, а храната да бъде приготвена просто и без животинска мазнина. Същевременно трябва да се положат усилия тя да бъде питателна, здравословна и привлекателна. В това семейство, както и в много други, се прави специален парад за гостите. Приготвят се много блюда, често прекалено пищни, за да бъдат седящите около масата изкушени да ядат до пръсване. После, когато гостите си отидат, в приготвянето на храната настъпва промяна – тя става оскъдна и непитателна, смята се за нещо маловажно, “само за нас”. Похапва се често и не се спазва редовното време за ядене. Това е вредно за всеки член на семейството. Грях е, ако която и да е от нашите сестри прави такива големи приготовления за гостите, а пренебрегва собственото си семейство, като му дава бедна храна, която не може да нахрани тялото.
2 С, с. 485, 1870 г.

285. С удивление научавам, че на това място, след дадената ви голяма светлина, мнозина от вас похапват между две яденета! Не бива да допускате дори едно залъче да мине през устата ви между две редовни яденета. Яжте каквото трябва, но го яжте на едно хранене и после изчаквайте до следващото.
2 С, с. 373, 1869 г.

286. Мнозина отблъскват светлината и познанието и жертват принципите си заради вкуса. Ядат, когато тялото не се нуждае от храна, а също така в непостоянни интервали, защото нямат моралната сила да се противопоставят на наклонностите си. В резултат на това стомахът, с който се злоупотребява, въстава и настъпват страдания. Редовното ядене е изключително важно за здравето на тялото и бистротата на ума. Никога не допускайте дори залък да мине през устата ви между две яденета.
[ХВБХ, с. 50]; ЗС 118

287. Що се отнася до болния от диспепсия, именно този начин на действие го е направил такъв. Вместо да бъде редовен в храненето, той се е оставил да го завладее апетитът и се храни между две яденета.
2 С, с. 374, 1869 г.

288. Обикновено децата не биват научени кога, как и какво да ядат. Позволява им се свободно да си угаждат, да се хранят по всяко време, да си взимат плодове, които изкушават очите, а като прибавим и пирогата, кейка, хляба, маслото и сладкишите, поглъщани почти без прекъсване, установяваме, че са станали лакомници и болни от диспепсия. Храносмилателните органи, подобни на мелница, която работи без прекъсване, отслабват, жизнената им сила се черпи от мозъка, за да помогне на претоварения стомах и така умствените способности намаляват. Неестественото стимулиране и изтощаването на жизнените сили ги прави нервни, неспособни да се въздържат, твърдоглави и раздразнителни. [Важността от редовно хранене при децата – т. 343, 344, 346, 348]
ЗР, май 1877 г.

289. Много родители, за да избегнат задължението да възпитават децата си в навици на въздържание и да ги учат как правилно да използват Божиите благословения, ги поощряват да ядат и да пият, когато си пожелаят. Не бъде ли обуздано, себеугаждането започва да завладява човека все повече. [За контекста виж т. 347.]
3 С, с. 564, 1875 г.

290. Сред светските хора е разпространен обичаят да се хранят по три пъти на ден и в допълнение на това на различни интервали да хапват още нещо между две яденета. Обикновено последната погълната храна е с най-голямо количество и често преди лягане. Този начин на хранене обръща естествения ред на нещата. Никога не трябва да се яде изобилно в късните часове на деня. Ако хората променят своя навик и се хранят по два пъти на ден, като не хапват нищо между две яденета – дори ябълка, орех или какъвто и да е плод, скоро резултатът ще бъде добър апетит и силно подобрено здраве.
РХ, 29 юли 1884 г.

291. По време на пътуване някои непрекъснато дъвчат, щом намерят нещо под ръка. Този навик е изключително вреден. Животните, които нямат разум и не знаят какво означава умствено претоварване, правят това, без да си вредят. Но те не са критерий за разумните същества, притежаващи умствени сили, необходими да бъдат използвани в интерес на Бога и на човечеството.
РХ, 29 юли, 1884 г.

292. Чревоугоднически гощавки и храна, приета от стомаха в неподходящо време, влияят на всяка фибра от човешкото тяло.
ЗР, юни 1878 г.

293. Мнозина ядат по всяко време, без да зачитат законите на здравето. Тогава разумът се помрачава. Как да бъдат хората удостоени с Божествено просветление, когато са така неразумни в привичките, така небрежни към дадената от Бога светлина по тези въпроси? Братя, не е ли време да направите пълна промяна по въпроса за самоугаждането?
ЕР, с. 174, 1892 г.

294. Границата на апетита трябва да бъде три яденета на ден без нищо между тях, дори една-единствена ябълка. Онези, които преминават тази граница, нарушават природните закони и ще понесат последствията. [Проповедници, пренебрегващи това правило – т. 227; хранене между две яденета по време на лагерни събрания – т. 124; децата не бива да ядат бонбони, плодове, ядки или каквото и да било между две яденета – т. 344; на децата се позволява да ядат по всяко време – т. 348, 355, 361; последствия за студентите – т. 246]
РХ, 8 май 1883 г.

* Твърди, хрупкави бисквити, приготвени от тесто без мая – бел. ред.
* За значението на цвайбах виж т. 496