Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

11. ДА БЪДЕМ ВНИМАТЕЛНИ – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Всичко в Божието дело е тихо и спокойно
Неприятелят се подготвя да измами целия свят чрез силата си да върши чудеса. Той ще дръзне да се представя за ангел на светлината и дори за Исус Христос. Всеки човек, научил истината за това време, трябва да проповядва Словото. Всички, които се държат за Словото, няма да отварят вратички за Сатана чрез непредпазливи изказвания по отношение на пророчества, сънища или видения. В по-голяма или в по-малка степен подобни фалшиви прояви са се срещали тук и там от 1844 г. след времето, когато очаквахме Второто пришествие на Исус Христос. Имали сме ги при с Гармайер, в изявленията на К. и в движението в Стентън*./Забележка под черта! *Виж “Свидетелства за проповедници”, стр.32-62/ Ще ги има все повече и повече и като верни стражи ние трябва да бъдем внимателни. До мен пристигат писма от много хора за видения, които са имали и които считат за свой дълг да разкажат. Дано Господ да помогне на Своите служители да бъдат много внимателни.
Когато Бог има истински канал за предаване на светлина, винаги се появяват и много фалшификати. Сатана със сигурност ще влезе през всяка отворена пред него врата. Ще предава вести на истина, смесвайки я със собствените си идеи, пригодени специално да подвеждат души, да отвличат умовете към човешки същества и към техните изказвания, пречейки на хората да застанат твърдо върху едно “така казва Господ”. В Божието отношение и действие към Неговия народ всичко е спокойно. И при тези, които му се доверяват, всичко е спокойно и естествено. Ще има семпли, истинни, верни, сериозни вярващи в Библията, ще има “изпълнители на Словото, а не само слушатели”. Ще има истинско, сериозно, благоразумно очакване на Бога. Вярващият ще обляга безпомощната си душа на Исус Христос. Бог ще бъде възвишаван. Работа и молитва, бдение и очакване ­ това е нашата позиция (Писмо 102, 1894 г.).
Вест към жена, която твърди, че има видения*
Поставен ми е въпрос за отношението, което трябва да възприемем към делото на една сестра в Германия, твърдяща, че има видения.
Словото, което дойде до мен от Господа миналата нощ, гласи, че Той не насочва народа Си да търси вест от тази сестра. Ако я насърчаваме в делото, което тя мисли, че е призована да върши, и във вестите, които носи, ще се породи много голямо объркване и смущение. Господ не є е възложил да казва какво трябва да прави този и какво трябва да прави онзи. Бог е казал на народа Си: “Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и научете се от Мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си; защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко” (Матей 11:28-30). “Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко. Защото онзи, който се съмнява, прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа” (Яков 1:5-7).
Учете хората лично да търсят Бога за ръководство, да изучават Писанията и да се съветват заедно, смирено, с молитва и с жива вяра. Но не карайте тази сестра да мисли, че Господ и е дал вести за народа Си. Светлината, която ми е дадена по този въпрос, е: Ако тя бъде насърчавана да смята, че получава вести за други хора, резултатът ще е катастрофален и сестрата ще изпадне в опасност да изгуби и собственото си спасение.
Моята вест към сестрата е: Ходи смирено пред Бога и гледай към Него за себе си. Бог не ти е възлагал да посочваш задълженията на другите. Ти можеш обаче да им помагаш, ако си истинска християнка и ако се стремиш да насърчаваш околните, а не да претендираш, че имаш свръхестествени откровения (Ръкопис 64, 1905 г.).
Проверено чрез “закона и свидетелството”
В тези дни на измама и заблуди всеки утвърден в истината, ще трябва да се бори за вярата, “веднъж завинаги дадена на светиите”. В резултат на тайнственото действие на Сатана ще се появяват заблуди от всякакъв вид, които, ако е възможно, биха измамили и самите избрани и биха ги отклонили от истината. Ще трябва да се справяме с човешка мъдрост ­ мъдрост на учени хора, които подобно на фарисеите поучават на Божия закон, но самите те не се съобразяват с него. Ще трябва да се справяме с човешко невежество и глупост в лицето на несвързани теории, “преоблечени” в нови фантастични одежди ­ теории, толкова по-трудни за развенчаване, колкото повече няма нищо разумно в тях.
Ще има лъжливи сънища и лъжливи видения, които носят в себе си известна истина, но отклоняват от автентичната библейска вяра. Господ е дал на хората правило, по което да ги разпознават: “… нека идат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това Слово, наистина няма светлина в тях” (Исая 8:20). Ако омаловажават Свещеното писание, ако не акцентуват на Божията воля такава, каквато е разкрита в свидетелствата на Неговия Дух, те са измамни. Повлияни са от импулс и от впечатления, за които се смята, че са от Светия Дух, и биват считани за по-надеждни от боговдъхновеното Слово. Във всяка мисъл или чувство авторите им виждат действие или внушение на Светия Дух. А когато им се приведат аргументи от Писанията, заявяват, че имат нещо по-надеждно. Но макар да мислят, че са водени от Божия Дух, всъщност следват помисли, внушени от Сатана (“Библейско ехо”, септември 1886 г.).
Проверено чрез “плодовете им”
В тези опасни дни не трябва да приемаме всичко, което ни се представя, за истина. Когато при нас идват хора, представящи се за учители от Бога, и заявяват, че имат вест от Него, правилно е сериозно да сме проучили въпроса, как да разбираме дали това е истина? Исус ни е казал, че “ще се повдигнат мнозина лъжепророци и ще съблазнят много хора” (Матей 24:11). Но не е необходимо да бъдем измамени, защото Божието слово ни дава критерий, чрез който да разграничим истината от заблудата. Пророкът казва: “Нека отидат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слова, наистина няма светлина в тях” (Исая 8:20).
От това е очевидно, че трябва да бъдем много прилежни изследователи на Библията, за да можем да разбираме кое е според “закона и свидетелството”. Всяка друга линия на поведение не е безопасна. Исус казва: “Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей? Също така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове… Всяко дърво, което не дава добри плодове, отсича се и се хвърля в огъня” (Матей 7:15-19) (“Ривю енд херълд”, 23 февруари 1893 г.).
Своеволните представяния са доказателство за измамническо дело
Когато този брат и неговата съпруга представиха своите опитности, за които твърдяха, че били получени от приемането на Светия Дух с апостолска сила, всичко това ми изглеждаше като точно копие на нещата, които трябваше да срещаме и поправяме в нашата първа опитност.
Към края на срещата ни брат Л. предложи да се съединим в молитва с мисълта, че евентуално, докато се молим, съпругата му ще изпадне в описаното от тях състояние и тогава вече може би ще успея да различа дали това е от Господа, или не. Аз не можех да се съглася на това, защото съм наставена, че когато някой предложи да представя тези странни прояви, това е решително доказателство, че не Бог е Авторът им (Писмо 338, 1908 г.).
Библията не може да се замести с чудеса
Нека никой не подхранва мисълта, че някаква особена намеса на Провидението или чудотворни прояви трябва да бъдат доказателството за истинността на неговото дело или на идеите, които защитава. Ако представяме такива неща пред хората, те ще предизвикат лош ефект и нездраво чувство. Истинското действие на Светия Дух върху човешките сърца е обещано, за да даде сила чрез Словото. Христос е заявил, че Словото е дух и живот. “Защото земята ще бъде пълна със знанието на славата Господня както водите покриват морето” (Авакум 2:14).
Сатана ще действа по най-коварен и фин начин, за да въвежда човешки измислици, облечени с ангелски одежди. Но светлината от Божието слово ще блести сред моралния мрак. Библията никога не ще бъде заместена от чудотворни прояви. Истината трябва да бъде изучавана и изследвана като скрито съкровище. Не бива да се очакват удивителни просветления вън от Словото или вместо него. Придържайте се към Словото, приемете “всаденото Слово”, което ще ви направи мъдри за спасение*.