Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

11. МОЛИТВА И УСЪРДИЕ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

11. МОЛИТВА И УСЪРДИЕ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава и мнозинството да се зарази от него“ (Евр. 12:14,15).

ВЪПРОС:
Как мога да открия Христос на онези, с чийто живот ще вляза във връзка днес?

ОТГОВОР:
Свидетелство на набожен живот: „Характерът е сила. Мълчаливото свидетелство на един истински, не себелюбив, благочестив живот, носи едно почти непреодолимо влияние. Като откриваме в собствения си живот характера на Христос, ние сътрудничим с Него в работата за спасение на души. Само като откриваме в живота си Неговия характер, можем да сътрудничим с Него. И колкото по-широка е сферата на влиянието ни, толкова повече добро можем да извършим. Когато тези, които изповядват, че служат на Бога, следват Христовия пример, прилагайки принципите на закона в ежедневния си живот; когато всяко действие свидетелства, че те обичат Бога над всичко и ближния като себе си, тогава църквата ще има силата да раздвижи света“ („Притчи Христови“, стр. 340).
Той се излъчва отвътре: „Истинският характер не се оформя и облича външно; той се излъчва отвътре. Ако искаме да насочим други в пътя на правдата, принципът на правдата трябва да е вграден в собствените ни сърца“ („Животът на Исус“, стр. 307).
Аргумент, който никой не може да отрече: „Влиянието ни върху другите зависи не толкова от това, което казваме, колкото от това което сме. Хората могат да оспорват или отричат нашата логика, те може да противостоят на апелите ни, но един живот на незаинтересована любов е аргумент, който те не могат да отрекат. Един последователен живот, характеризиран с Христовата кротост, е една сила в света… Божието слово, изговорено от някой, който е сам осветен чрез него има една живото даваща сила, която го прави привлекателен за слушателите и ги убеждава, че е една жива действителност. Когато някой е приел истината в любовта й, той ще покаже това в убедителността на маниера и интонацията на гласа си“ (също там, стр. 142).
Да казваме това, което в действителност знаем: „Като свидетели за Христос, ние трябва да казваме това което знаем, това което сами ние сме видели, чули и почувствали. Ако сме следвали Исус стъпка по стъпка, ще имаме нещо съвсем определено, което да кажем за пътя, по който ни е водил. Можем да кажем как сме опитали Неговото обещание и сме го намерили вярно. Можем да свидетелстваме за това което сме научили за Христовата благодат. Това е свидетелството към което нашият Господ призовава и поради липсата на което светът загива
Влиянието на заобикалящата ни атмосфера: „Всяка душа е заобиколена от своя собствена атмосфера – атмосфера, която може да бъде натоварена с живото даваща сила на вярата…. Или тя би могла да бъде тежка и студена със мрака на недоволството и егоизма… Атмосферата, която ни обкръжава повлиява съзнателно или несъзнателно всяко лице, с което идваме в допир“ („Притчи Христови“, стр. 339).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Когато живеем в себична, себецентрична, егоистична и себемнителна атмосфера, създадена от самите нас, ние отблъскваме хората. Когато тя бъде преобразена от присъствието на Бога в живота ни, тогава кротост, нежност, благост, и безкористна служба и любов ще привличат хората като магнит към нашия Господ и Спасител.
Не това, което казваме,но това което вършим и начинът по който живеем всекидневно, е това, което има значение. Нуждаем се да практикуваме това, което проповя0ваме. И за всички нас, това е най-трудното.
Господи, молим Те, помогни ни. Светът загива, защото не вижда достатъчно пълно преобразени човешки същества, които изявяват принципите на правдата, кротостта и любовта на Христос.
Влез, Господи, и излъчи отвътре Твоята безкрайна доброта, съчувствие и любов.
Нашето лично свидетелство на един истински преобразен живот – не слабо видоизменен, а напълно променен, ще раздвижи със сила света и ще направи религията ни супер привлекателна.