Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

2000 година и отвъд – 4 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Преди известно време водех поредица от срещи като тази в скандинавските страни. И аз бях на посещение при една жена, която идваше на срещите. Когато седнах, тя ме попита: “Марк, ти си пастор, нали?” “Да.” „Искам да ти задам един въпрос.“ „Добре, госпожо, може да питате.” “Ето моя въпрос: ‘Абортът убийство ли е?’” Аз казах: “Мога ли и аз да ви задам въпрос и тогава ще ви отговоря?” “Да, можете”, каза тя. “Да не би да ме питате понеже ваша приятелка ще прави аборт и иска съвет от вас?” “Не, пасторе.” “Да не би да ме питате, защото сте бременна и мислите да направите аборт?”
“Не, пасторе.” “Да не би да ме питате, понеже сте направили аборт преди известно време, госпожо? Чувствате се виновна за това и съвестта ви не ви оставя на мира?” Тази жена от скандинавските страни закри лицето си с ръце и започна да плаче. После каза: „Пасторе, не обичам да говоря за това, но трябваше да кажа на някого. Тази тайна беше заключена в сърцето ми 17 години. Бях омъжена веднъж и след това се разведох. След 3 или 4 години срещнах чудесен мъж. Ние не се оженихме, но аз забременях. Той ми каза, че ще ме вземе със себе си в своята страна. Той беше от друга страна. Каза, че ще отидем там и ще започнем нов живот и че има дом за мен. Но когато бях бременна вече 3 месеца, той призна, че има друга жена и три деца там и че никога нямаше да ме вземе със себе си. И така, пасторе, след неуспеха на моя първи брак и на втория, аз отидох и направих аборт. Цели 17 години, пасторе, аз живея с вината. Цели 17 години живее със страха и осъждението. Цели 17 години аз се измъчвам психически и чувствам, че умът ми ще блокира. Пасторе, не можете ли да ми помогнете?” Тогава аз й прочетох това: “Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.” Приятели, моята цел не беше да кажа на тази нещастна жена, че е грешна. Моята задача не беше да я обвинявам. Но каквито и да бяха моите думи, аз трябваше да направя това – да й помогна да се освободи от това осъждение чрез Исус Христос. Да й помогна да дойде при Исус и да намери в Него освобождение от вината и прощение. Същата вечер аз я видях да коленичи на пода, тя изля сърцето си към Бога. Онази вечер тя откри пътя към спасението. Онази вечер тя отиде при Господа и изля сърцето си пред Него.
Тя каза: “Господи, аз съгреших! Моля Те, прости ми. Приемам, че съм грешна. Кажи ми, как мога да съм сигурна, че ръката ми е в Божията ръка?” Тази вечер може би и вие си казвате: „Как мога да знам, че имам вечен живот? Откъде да разбера, че мога да бъда освободен от вината?“ Братко и сестро, който и да си ти тази вечер, без значение дали си във Вашингтон, Калифорния или Небраска. Без значение дали си в Канзас, Охайо, Пенсилвания, Каролина. Без значение тази вечер дали си във Флорида или Канада, ти можеш да получиш прощение! Ти можеш да бъдеш освободен от осъждението тази вечер! Ти можеш да приемеш Христос тази вечер! Можеш да получиш вечен живот тази вечер! Нека заедно да направим тези стъпки към спасението. Бог не е направил това сложно.
Приятелю, Библията казва в Римл. 3:23, че всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Всеки един от нас. Как мога да получа спасение? Първо да приема факта, че не мога да се спася сам. Второ: Библията казва в Деяния на апостолите 16:31: „Повярвайте в Господа Исуса Христа!” Ще направите ли това тази вечер. Вярвате ли в Исус? Приемате ли Го като свой Спасител. Библията казва: “Изповядай греховете си!“ Ела и кажи: „Господи извърших грях“. Исус казва тази вечер: “Ето стоя на вратата и хлопам.” Библията те подканва: “Вземи решение да следваш Исус!” Ти можеш да направиш тези стъпки тази вечер. Можеш да признаеш, че си грешник. Можеш да повярваш, че Исус е единственият Източник на спасение. Можеш да дойдеш тази вечер и да кажеш: „Господи признавам греховете си!“ И ти можеш да решиш тази вечер да последваш Исус. Когато приемем Исус, ние приемаме дара на вечния живот. Ела с мен тази вечер и наклони везните. Ела с мен тази вечер и тук, в съдилището на Пилат, е Исус – Божият Син. Виж, как този метал облечен в кожа наранява гърба Му! Гледай, как кръвта изтича от гърба Му! Виж, как Го удрят по лицето! Виж, как лицето Му е окървавено и очите Му насинени! Гледай, как идват и Го хващат с ръцете си – с грубите си ръце как Му скубят брадата. Виж, как Го дърпат и Го блъскат в тълпата и как зли, нечестиви хора Му удрят плесници. Кой е Този, Който страда така? Кой е Този с трънен венец на главата Си? Кой е Този, на Когото лицето е цялото в кръв? Кой е Този, на Когото тялото е измъчено и наранено? Това е Исус – Божият Син. Този, Който създаде световете. Този, Който заповяда и всяка звезда и всяка планета бе поставена на мястото й в Космоса. Кой е Този, казваш ти? Това е Този, Който каза и бълбукащи поточета се засмяха навсякъде, земята бе покрита с жива зеленина, появиха се цветя с разнообразни цветове. Кой е Този с окървавеното лице? Кой е Този с агонизиращо лице? Кой е Този с венеца от тръни? Това е Исус – Божият Син. Този, Който сътвори Вселената. Кой е Този, Който се изкачва по хълма Голгота? Кой е Този, Който се препъва? Кой е Този, Който лежи наранен и измъчен в локва кръв? Той е Исус – Създателят на Вселената. Погледни агонията в очите Му! Погледни скръбта на лицето Му! Защо Той страда така? Защо умира Той? Защо? Защо? Защо?
Защото те обича твърде много. Защото, ако Той не понесе твоето бичуване, ще го понесеш ти. Ако Той не понесе твоите удари, ще ги понесеш ти. Ако Той не понесе твоите удари, ще ги понесеш ти. Ако Той не умре, ще умреш ти завинаги. И там, висящ на кръста и кръвта, изтичаща от ръцете и главата Му, Исус извика: „Боже Мой, Боже Мой, защо Си Ме оставил?“ Какво е имал пред вид Исус? Защо изрича думите: „Боже Мой, Боже Мой, защо Си Ме оставил?“ Исус на кръста преживяваше повече от една физическа смърт. Знаем, че е имало мъченици преди това, които са понасяли съкрушаваща физическа болка. Но на кръста започна Божият съд и Исус, Който никога не беше съгрешавал, стана Носител на греха. Апостол Павел казва във 2 Кор. 5:21: „Този, Който не е знаел грях, стана грях за нас.” Извършил ли е Исус някога грях? Но Исус стана грях за нас. Така, че на кръста Исус бе осъден като грешник, за да може ти да бъдеш съден като праведник. Защо каза Исус думите: „Боже Бой, Боже Бой, защо Си Ме оставил?“ Библията казва в Галатяни 3:13: „Проклет е всеки, който виси на дърво.“ Когато Христос висеше на кръста, проклятието на греха беше върху Него. Заплатата на греха е смърт. И така, на кръста Исус почувства, какво значи да влезеш в най-дълбокото и най-мрачно владение на преизподнята и да бъдеш отделен от Бога. Затова Исус изрече думите: „Боже Мой, защо Си Ме оставил?“ Защото Той се чувстваше изоставен. Не можеше да види по-далеч от гроба. Въпреки, че Исус беше казал: „Разрушете това тяло и за три дни ще го издигна“, когато Той увисна на кръста, не можеше да види, какво ще стане след смъртта Му. Грехът беше прекалено голям. Като че ли Исус казваше на теб и мен, приятелю: „Ако Аз трябва да умра, да отида в гроба и никога да не изляза от там, и да понеса вечната смърт, която трябваше да понесеш ти. Аз бих желал да направя това, за да отидеш ти в небето!“ О, каква любов показват Отец и Сина!
Аз пътувам доста, много години аз пътувах и водех срещи като тази, и когато пристигах на летището в Чикаго, където живеехме от 1979 г. до 1985 г., там чакаха жена ми, дъщерите ми Деби и Ребека и синът ми Марк-младши. Но Марк не разбираше тогава, защо трябва баща му да пътува. Той беше на 4 или 5 години. И когато слизах от самолета и минавах през гишето за проверка на документите, моето малко момче идваше затичано. То вече не е толкова малко, но тогава тичаше към мен, хвърляше се в ръцете ми и викаше: “Татко се върна! Татко се върна!” Ако бях помислил, че ще бъда разделен от моя син завинаги, това щеше да съкруши бащиното ми сърце.
Бог Отец, Който съществувал със Своя Син през цялата вечност, изпрати Исус да дойде на земята, да понесе моите грехове и осъждението на моята и твоята вина. Исус увисна на кръста. Той като че ли искаше да каже: “Отче, ако трябва да отида в гроба и никога да не изляза от там, така че да бъде спасен Марк Финли, бих искал да направя това. Аз желая той да има небесната радост и ще преживея агонията от отделянето Ми от Теб завинаги. Сали, Том, Мери могат да отидат в небето, защото Аз отивам в гроба. Аз желая да направя това!”
Библията казва в Йоан 3:16: “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” Бог толкова възлюби, че Той даде за всеки. Толкова се радвам, че този текст не казва „бедните“ или „богатите“, „черните“ или „белите“, „азиатците“ или „бразилците“. Моята Библия казва, че Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, така че всеки… Всеки означава „ти“. Ти може би си преминал през агония в живота си. Може би никога преди не си вземал решение да следваш Христос, но Исус ти казва тази вечер, приятелю, че ако вярваш в Него, ако приемеш Неговата смърт, Той прави твърде много за теб. Можеш да Му кажеш: “Исусе, тази вечер аз желая да предам живота си в Твоите ръце.” Забележи: „С Исус се държаха така, както ние заслужаваме, за да може към нас да се отнасят, така както Той заслужава. Той бе осъден за нашите грехове, в които нямаше дял, за да можем ние да бъдем оправдани чрез Неговата правда, в която ние нямаме дял. Той понесе смърт, която бе за нас, за да получим ние животът, който беше Негов.“ Това е прекрасен цитат от една от любимите ми книги, наречена „Животът на Исус“.
Исус понесе смъртта, която ти и аз трябваше да понесем. Ти казваш: “Марк, отговори ясно, как мога да получа вечен живот?” Погледни очите Му тази вечер. Виж агонията, която е изписана на лицето Му. Исус протяга ръка към теб тази вечер Той казва: “Ела при мен, дете Мое. Ела с всички свои страхове. Ела с чувството за вина. Ела с чувството за осъждение. Ела тази вечер.”
Преди много години един млад мъж вървял по пътя за един от големите Европейски градове. Той желаел да учи за правист. Както вървял по пътя, небето потъмняло. Започнало да гърми. Завалял дъжд като из ведро. Когато виждал светкавиците и слушал гърмовете около себе си, той разбрал със сигурност, че животът му ще свърши. И така той извикал към Бога: „Боже, Боже“ – казал Мартин, – „ако ме спасиш, ще Ти служа завинаги.” Изненадващо, небето се изяснило. Мартин станал и си казал: „Какво да правя сега? Аз щях да вземам степен по право. Но верен на своето обещание той отишъл в един манастир, като си мислил, че ще може да намери Бога. И той търсел. Казал си: „Знам, че съм грешник и за това ще се бичувам.“ Направил го. И въпреки това не намерил мир. Все още се чувствал самотен и под осъждение. Не намерил мир в този манастир, но намерил стара Библия прикована с верига към манастирската стена и четял тестове от нея като този в Римляни 6:23: „Заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ“. Заплатата на греха е смърт, но Божият дар е вечен живот. Мартин казал: „Аз мога да протегна ръка към този дар на вечния живот. Ще мога да намеря мир не в бичуването, постенето, но във вечния живот чрез Исус Христос. Започнал да чувства, че Исус е преживял смърт заради него. Той започнал да чувства, че може да намери вътрешен мир, че неговите грехове могат да бъдат простени.
Една нощ, когато Мартин спял, пред него се появил образът на Сатана, който развил един свитък и там било написано: лъжа, измама, кражба, нетърпение, клюкарство. Той казал: „Мартин, това твоите грехове ли са?” “Да, те са.” „А заплатата на греха не е ли смърт?” “Да, така е.” „Тогава ти трябва да умреш“. Мартин потреперил. Той знаел, че това са неговите грехове. Знаел също, че този списък от грехове го осъжда на смърт. Той погледнал нагоре и казал: „Сатана, в името на Исус Христос премести си ръката. Ти закриваш нещо там отгоре на свитъка. Премести си ръката. И там, най-отгоре, били написани тези думи: „Кръвта на Исус Христос очиства Мартин от всичките му грехове.“ Защото Библията казва в 1 Йоаново 5:12,13: „Този, който има Сина има живот, а този, който няма Божия Син няма живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.“ Може ли да знаете, приятели, че имате вечен живот? Казва ли това Библията? Наистина казва. Ако имате Христос, имате живот. Имаш ли ти Исус Христос тази вечер? Тази вечер, живее ли Христос в твоето сърце? Отдал ли си живота си на Исус Христос?
„Чувам, Господи, Твоя нежен глас, който ме зове към Теб, за да бъда очистен в Твоята скъпоценна кръв, която изтече на Голгота. Аз идвам, Господи. идвам при Теб. Измий ме, очисти ме в кръвта, която изтече на Голгота.“
Приятелю, тази вечер Исус Христос протяга ръка към теб. Точно тук в тази зала, тази вечер, Христос протяга ръка към теб. Ако досега не си Го приел, ти можеш да излезеш от тук нов човек. Твоите грехове могат да бъдат простени тази вечер. Погледни Исус в очите, тези любящи очи, тези състрадателни очи, тези любезни очи. Където и да си в тази зала, Той гледа към теб. Където и да си в Северна Америка, очите на Бога гледат към теб тази вечер. Където и да си в Канада или Щатите, Бог гледа към теб тази вечер. Исус гледа към теб тази вечер и ти казва: „Ела при Мен – ти, който си отруден и обременен и Аз ще те успокоя!“ Чувстваш ли осъждение за нещата, които си направил? Остави го в подножието на кръста тази вечер. Исус протяга ръка към теб точно сега. Ако не си Го приел, все още можеш да го направиш сега. Ако си Го приел веднъж и после си се отдалечил, можеш да се върнеш тази вечер при Него.
Докато Джими свири, разпоредителите ще ви раздадат картончета с въпроси. Навсякъде по Америка сега се раздават тези картончета. Тази вечер може да бъде една особена вечер за теб. Това може да бъде вечер, в която да се почувстваш освободен от вината. Можеш да се връщаш към тази вечер през целия си живот и да казваш: „Това бе ноща, в която дойдох при Исус. Това беше нощ, в която отбелязах на картончето, че искам да посветя живота си на Исус.“ Бих искал да прочета картончето заедно с вас. Всеки знак върху картончето означава решение на ума, решение на сърцето, предаване на живота на Исус. Нека да прочетем заедно. Аз вярвам, че спасението е единствено по благодат, чрез вяра в Исус Христос. Тази вечер, ако сте съгласни с това, поставете знак на това място. Втори ред: “Аз преди познавах Исус, но Го изоставих. Тази вечер подновявам посвещението на живота си на Него.” Може би си Го познавал в миналото, но си се отдалечил от Него. Извършил си грях. Нещата в живота ти не вървят добре. Ти желаеш Неговото прошение, благодат и милост тази вечер. Постави знак във второто квадратче. Трето квадратче: “Аз признавам греховете си и приемам Исус като свой личен Спасител. Вярвам, че греховете ми са простени и че дара на вечния живот е мой.” Когато поставиш знак тук и сърцето ти каже: “Господи, аз съм Твой”, твоето име се записва на небето. Греховете ти са простени и осъждението вече го няма. Когато тази вечер във въображението си дойдеш до кръста и кажеш: “Благодаря Ти, Исусе, за това, че умря за мен! Исусе, Ти ме обичаш и даде живота Си за мен, затова и аз Те обичам и давам живота си на Теб!” Ти си Негово дете тази вечер. На последния ред пише: “Бих искал един брой от книгата „Пътят към Христа“. Ако ти желаеш един брой безплатно, така че да можеш да израстваш в Христос, постави знак в това квадратче. Напиши името си, телефонния номер, адреса си. Ако си член на някоя църква, можеш също да отбележиш това. Може би си чудесен християнин – баптист, може би си наш приятел-католик или член на петдесятната църква или адвентист. Искам просто да имам представа за хората, които присъстват. Попълнете картончетата. Разпоредителите ще ги съберат след малко. Сега ще чуете една прекрасна песен, която се казва: „Протегни ръка към Исус“. Той протяга ръка към теб, приятелю.

Има начин да намериш мир с Господа.
Просто погледни нагоре към небето
Исус е обещал да ти помогне
това, което е казал, Той ще направи

пр. Затова протегни ръката си вземи ръката на Исус
Дръж ръката Му всеки ден,
позволи Му да те води във всички пътища.
Протегни ръката си и хвани ръката на Исус.

Когато ти се чувстваш подтиснат
И нищо, което правиш не помага
Когато чувстваш, че Неговото присъствие си е отишло
Това е времето, когато трябва да вярваш и да вървиш напред.

Има място под кръста за теб
Въпреки,че хиляди са дошли
Има място за още един
Да, има място под кръста за теб.

Моля, разпоредителите да съберат картончетата. Бихте ли желали да пеете: „Има място под кръста за мен“? Нека да пеем заедно с Пем. Където и да си в тази страна, където и да си в Канада, приятелю, има място под кръста за теб. Остави своето бреме там тази вечер, своята вина и своето безпокойство. Библията казва: „Онзи, който дойде при Мен, никак няма да го отхвърля.“ Тази вечер повярвай и Го приеми! Повярвай, че Той е умрял за теб! Сега, когато пееш: „Има място под кръста за мен“, затвори очите си и повярвай, че прощението е твое и излез от тук нов мъж или нова жена. Нека да пеем заедно, докато разпоредителите съберат картончетата.
Разпоредителите ще дойдат сега отпред с картончетата. Те символизират хилядите по цяла Северна Америка, които идват при Христос тази вечер. Бог знае всяко име, всяко сърце. Бог знае твоите нужди Бог иска точно сега да изпълни живота ти с мир и смисъл, радост и щастие. Преди малко казах, че тези картончета са символични. Те символизират хилядите, които казват тази вечер: „Исусе, дай ми тази вечер прощение, подари ми Своя мир!” Когато навеждаме главите си, точно сега Исус гледа към теб. Точно сега вината се отнема. Точно сега Исус ти дава мир. Ако животът ти е бил живот на грях, той се изчиства точно сега. Когато сега наведеш главата си и точно сега предадеш живота си на Христос, Исус ще направи чудо в твоя живот, точно сега. Нека да се помолим.
“Небесни Татко, ние не можем да спасим себе си. Земята е планета в бунт. Ние сме изгубени в ръцете на греха. Но Татко мой, Исус – Божият Син живя съвършен живот, който ние трябваше да живеем. Ние не успяхме да живеем този живот, но Той Го е живял. И ние Ти благодарим, Татко, за това. И когато Той преживяваше тази смърт, Той бе съгласен за нас да отиде в гроба и никога повече да не излезе от там. О, каква любов! Ние приемаме Неговото прощение. Ние приемаме Неговата милост. Ние приемаме Неговата благодат, ние приемаме Неговия мир, точно сега, Татко. Аз издигам тези картончета като символ на хилядите хора в Америка, които приемат Твоето прощение и мир точно сега. Вземи нас, Твоите деца, от това място, за да живеем с Теб завинаги. В името на Христа. Амин.”