Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

22. ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРИ ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА– Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

22. ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРИ ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТНИЦИТЕ
Подпомагайте обещаващи младежи
Подпомагането на обещаващи младежи, които дават доказателства, че обичат истината и правдата, трябва да стане част от евангелската работа. Това има стимулиращо влияние върху тях и ще им помогне да посветят себе си на Божието дело като медицински мисионери, като разпространители на литература, като евангелизатори. Нека за провеждането на това дело бъде установен фонд. Получилите помощ ще отидат да служат на болните и страдащите. Това дело със сигурност ще отвори пътя за “балсама от Галаад”, който да бъде прилаган на болни от греха души (Ръкопис 35, 1901 г.).
Помощта, дадена на нашите първи студенти по медицина
Съпругът ми и аз заедно поканихме трима обещаващи млади хора от скромната им работа в момента и поставихме в ръцете на всеки от тях по 1000 долара, за да получат медицинско образование.Това бе избор, който Господ бе внушил в ума на моя съпруг. Той беше дал светлина и предпочитание на тези трима младежи и те трябваше да посветят себе си на лекарската професия (Писмо 322, 1905 г.).
Подготвяне на администратори и евангелизатори
Трябва да се поставят по-високи цели ­ не в стремеж да се надпреварваме да строим големи сгради за външен показ, но за хора с таланти, способности и възможности, които ще знаят как да ръководят тези големи институти. Трябва да се вземат мерки, да се влагат средства и да се осигури фонд за образованието на мъже и жени от други страни, както и на такива от нашата собствена, за да бъдат подготвени да достигнат по-висшите класи. Имаме твърде малко таланти в различните клонове на делото (Писмо 44, 1887 г.).
Даването на заеми е по-добър начин, отколкото дарения в пари
Всички тези неща трябва да бъдат направени, както предлагате, за да бъдат подпомогнати студентите да получат образование. Но аз питам: “Не трябва ли всички да действаме несебелюбиво в това отношение и да създадем фонд, от който да черпим, когато се явят подходящи случаи?” Когато видите млад мъж или млада жена, които са обещаващи, дайте им назаем необходимата сума с идеята, че това е заем, а не дарение. Това е за предпочитане. И когато по-късно той бъде върнат, ще може да бъде използван за образованието на друг човек. Тези пари обаче не трябва да бъдат вземани от десятъка, а от отделен фонд, осигурен за тази цел. Това ще упражнява благотворно влияние и ще бъде подкрепа и проява на милост и мъдрост сред нашите хора. Трябва да има разумно обсъждане и умело ръководене на работата в Божието дело във всичките сфери. Нека не се правят оскъдни, скъпернически, дребнави планове при използването на сумите за поддържането на посредничеството, защото в противен случай съкровищницата скоро ще се опразни (Писмо 40, 1897 г.).