Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

26. УВЕРЕНИЕ ЗА ХОРАТА, КОИТО СРЕЩАТ СМЪРТТА – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

26. УВЕРЕНИЕ ЗА ХОРАТА, КОИТО СРЕЩАТ СМЪРТТА

Вест на утеха, отправена към една страдаща снаха
[Мери Келси Уайт, съпругата на Уилям К. Уайт и снаха на Елън Уайт, още като девойка била сериозен и талантлив работник в издателствата “Ривю енд херълд” и “Пасифик прес”, както и в нашето издателство в Базел, Швейцария. Тя се разболяла от туберкулоза, докато била в Европа, и след тригодишно боледуване починала в Булбер, Колорадо, на 33-годишна възраст. Тук са представени някои откъси от вестите, изпратени до нея по време на последната година от болестта є.
Съставителите]

Батъл Крийк, Мичиган
4 ноември 1889 г.
МИЛА ДЪЩЕ МЕРИ,
Не преставаме да се молим за теб, мое мило дете! И Божията доброта и милост ми се представят толкова ясно и отчетливо, че всеки път, когато се моля, ми изглежда, като че Спасителят те държи в собствените Си ръце и ти си почиваш там. Имам вяра за твоя случай. Твърдо вярвам, че Господ е чул молитвите за теб и ще действа за твое добро и за прослава на Своето име. Той е казал: “Искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде” (Йоан 15:7). “И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите” (Матей 21:22).
Зная, че ни очакват бурни времена и трябва да се научим да се доверяваме на Бога, да се държим здраво за Източника на нашата сила. Господ е благ към онези, които Му се доверяват, и те няма да претърпят поражение. Мисля си за думите на пророка по повод на твоя случай: “Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще Го славословя. Той е помощ на лицето ми и Бог мой” (Псалм 43:5).
Мери, отдъхни си в Бога! Чакай търпеливо Господа! Той ще бъде за тебе “готова помощ във време на нужда”. Господ е добър. Хвали Неговото свято име! Бог обича да Му се доверяваме, обича да имаме вяра в Неговите обещания. Само вярвай и ще видиш Божиите дела! (Писмо 71, 1889 г.).

Батъл Крийк, Мичиган
6 декември 1888 г.
МИЛА МЕРИ,
Не те забравяме, мое мило, страдащо дете! Молим се най-сериозно за тебе всеки ден. Моля се с голямо упование. Не забравяме и братята [А. Д.] Олсън и [Дж. Г.] Медсън, както и други, които са в нещастие. Ние се молим. Това е всичко, което можем да направим. След това ние те оставяме със смирено доверие в ръцете на Един, Който те обича с любов много по-голяма от майчината. Дръж се здраво за Исус и положи цялото си доверие на Него, защото Той се грижи за тебе и няма да оттегли ръката Си от тебе, но ще те води ­ Той самият!
Мила Мери, колко хубаво ще бъде, когато видим Царя в Неговата безподобна красота! И да бъдем там, където няма да има нито болка, нито скръб, нито болест, нито тъга. Толкова ясно чувствам, че ще бъдем победители и че между Бога и твоята душа съществува несмущавано общение. Изглежда ми така сигурно, че ти имаш Божието присъствие и че Исус е твой постоянен Помощник. О, Той те обича! Той те обича и те гледа със състрадателна нежност. Не се съмнявай в Него нито за момент. Повери Му своя случай, като вярваш, че Той ще направи за тебе именно онова, което е най-добро за вечните ти интереси…
Моля се сериозно за всички вас всеки ден. Господ е жив, Господ чува и отговаря на молитви! Гледай нагоре, мое мило дете! Гледай нагоре, имай кураж, довери Му се изцяло, защото Той е твой Помощник, твой Лекар, твой Спасител! (Писмо 75, 1889 г.).

Батъл Крийк, Мичиган
12 февруари 1890 г.
МИЛА МЕРИ,
Болна, слаба, самотна ­ мисля за теб в такава светлина… Мери, имаш най-доброто, най-любещото и най-съчувствителното Същество, Слънцето на правдата, което те огрява. Гледай нагоре, гледай нагоре! Чувствам, че почивката в гроба не би била толкова лошо нещо за мен. Така съм изморена! Така съм обезкуражена, като виждам толкова много прояви на егоизъм и на сатанински дух и дела. След това поглеждам към Исус и намирам мир само в Него…
Полагам те чрез вяра в лоното на Господа. Той те обича! Зная, че ти не си далече от Него, но се приближаваш до Него с пълна със сигурност вяра и с чувство на смирена зависимост от кръвта и правдата на Христос. Ти приемаш спасението като дар на Неговата благодат, с вяра в обещанието, защото Той го е изговорил. Гледай към Исус ­ това е моята единствена утеха и надежда. Господ те е водил по пътека на болезнено смирение. Била си освободена от собственото “аз”. Той те е водил стъпка по стъпка все по-дълбоко и по-дълбоко в долината, но само за да те доведе до по-тясна близост с Исус в живот на смирение и унижение, подобен на Неговия.
Има ли и една-единствена стъпка, мое мило, обично дете, която Исус да не е извървял заедно с теб? Има ли и една-единствена болка в скръбта, която Той да не е почувствал? Има ли и един-единствен грях, който Той да не е понесъл, и кръст, който да не издържал, или скръб, на която да не е съчувствал? Той се трогва от всичко, което чувстваме в нашата немощ. Ти знаеш какво значи да имаш общение в страданията на Христос. Ти участваш заедно с Него в Неговите страдания. Ти храбро, себеотрицателно дете! Бог знае всичко това. Той ти поднася чаша, в която е излял само капка от собствените Си страдания. Поставя на раменете ти най-лекия край на кръста; хвърля прохладна сянка върху душата ти..
Повери се ръцете на Господа. Не се безпокой. Не мисли, че Той е забравил да бъде милостив. Исус живее и няма да те остави. Дано Той да бъде твоята опора, твоят стълб, твоята предна и задна стража! (Писмо 56, 1890 г.).

Батъл Крийк, Мичиган
13 февруари 1890 г.
МОЕ МИЛО ДЕТЕ,
Господ да те благослови и утеши, и да ти даде пълно облекчение и мир в Бога. Той иска изцяло да се отпуснеш и да си почиваш в ръцете Му с вярата, че Той ще извърши всичко необходимо за твоето добро…
Имай кураж! Продължавай да гледаш нагоре. Исус е единствената надежда за всички ни. Той няма да те напусне, нито ще те изостави. Скъпоценни са обещанията на Бога. Ще се държим твърдо за тях. Няма да ги изоставим (Писмо 57, 1890 г.).

Сейнт Хелена, Калифорния
28 май 1890 г.
МИЛИ ДЕЦА,
Мисля за всички вас и се моля за всички ви. О, колко би се зарадвало сърцето ми, ако Мери поне малко би се подобрила! Господ ще ви огрява със Своята светлина. Ще ви благословя, подкрепя и поддържа в това време на изпитание и отчаяние. Изкупителят е състрадателен, изпълнен с нежно съчувствие и любов. Сега е времето да поверите опазването на душата си на Бога като верен Създател. Каква блажена надежда имаме ­ надежда все по-силна и по-силна, колкото повече изпитанията и скърбите нарастват! Покажете сега своето доверие в Този, Който е отдал живота Си за вас.
Да благодарим на Него, Мери, че тези леки скърби, които имаме на земята само за кратко време, пораждат в тебе “много по-превъзходна и вечна тежина на слава”. Знаеш в Кого си повярвала и си убедена, че Той е в състояние да опази онова, което си Му поверила. Изпитанията може да са свирепи, но гледай във всеки момент към Исус ­ не за да се бориш, а за да си почиваш в Неговата любов. Той се грижи за тебе.
Знаем, че колкото повече ни притискат изпитанията, толкова по-силна става надеждата. Лъчите на Слънцето на правдата ще огреят в сърцето ти със своята изцелителна сила. Гледай отвъд облаците към блестящата светлина на Слънцето на правдата. Благодари на Бога, че в бурята на изпитанието котвата те държи здраво. Имаме вечно жив и вечно побеждаващ Застъпник, Който пледира пред Отца за всеки наш отделен случай. Радостите на вечната награда са изкупени на неизмеримо висока цена.
Господ да те утеши, укрепи и благослови! Това е молитвата ми всеки ден! О, когато видим Царя в Неговата красота ­ какъв радостен ден ще бъде това! Нека си почиваме в богатите Божии обещания. Той никога не ще ни измами, но ще бъде за нас вярна помощ във време на нужда (Писмо 77, 1890 г.).

Батъл Крийк, Мичиган
16 юни 1890 г.
СКЪПИ УИЛИ,
Много се безпокоя за теб, особено във връзка милата Мери! Моля се за нея всеки ден и си казвам нощем: “Зная, че Господ я държи със собствената Си ръка. Сега Мери може да каже с цялото си доверие: “Зная в Кого съм повярвала и съм уверена, че Той е силен да опази до оня ден онова, което съм Му поверила” (2Тимотей 1:12).
Нямам никакви съмнения нито неверие за нейния случай. Тя е възлюбена на Господа. “Скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите Му” (Псалм 116:15). Мери може да каже заедно с апостол Павел: “Аз се подвизавах в доброто войнстване, попрището свърших, вярата опазих. Отсега нататък се пази за мене венецът, правдата, който Господ, Праведният Съдия, ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление” (2Тимотей 4:7,8).
Какво бихме правили без Спасител в часа на изпитанието? Обслужващи ангели са около нас и ни дават да пием от водата на живота, за да освежим душите си в заключителните дни на нашето съществуване. Този, Който е Възкресението и Животът, е обещал, че ще възкреси заспалите в Исус Христос от гроба. Тръбата ще зазвучи и мъртвите ще се събудят за живот, за да не умират вече никога. За тях ще настъпи вечното утро, защото не ще има вече нощ в Божия град.
Мери се бори мъжествено в изкушенията и изпитанията. Тя направи каквото можеше. С Христовата благодат извърши своя дял за оформяне на характера чрез думи и дела. Сега умира с вяра, но делата є ще живеят (Писмо 78, 1890 г.).
Вести на съчувствие и надежда до една вярна помощница
[Госпожица Мериан Дейвис, която се присъединила към екипа на Елън Уайт през 1879 г. и била свързана с нея по време на работата є в Америка, Европа и Австралия в продължение на двадесет и пет години, се разболяла през 1930 г. от туберкулоза и след около година животът є завършил. Госпожица Дейвис била вярна и доверена литературна помощница, много обичана от Елън Уайт. Тук са дадени вести на съчувствие, надежда и съвет, написани по време на последните два месеца от болестта на госпожица Дейвис, цитирани от кореспонденцията на Елън Уайт.
Съставителите]

Мерлоуз, Масачузетс
17 август 1904 г.
СКЪПА СЕСТРА МЕРИАН ДЕЙВИС,
Би ми било приятно да си бъда вкъщи, но не е сигурно на колко събрания ще присъствам; така че ще направя най-доброто, което мога…
Моля се Господ да те укрепи. Надявам се, че си по-добре. Дръж се здраво за Него, постави ръката си в ръката на Христос…
Мериан, не трябва да се обезсърчаваш! Твоят случай е в ръцете на Господа и сега за лечението трябва да оставиш д-р А. и д-р Б. да извършат за теб необходимото. Имам да ти поверя и други книги, когато победиш повалилата те сега болест. Внимавай да се храниш добре, дори това да те затруднява. Колкото повече се въздържаш от храна, толкова повече отслабват силите ти… Може би се питаш: “Как може Господ да има нужда от нас? Не е ли всемогъщ?” Хвани се за Неговата сила! Никое човешко същество не може да ти помогне, както Господ. Довери се на Него! Той ще се грижи за теб (Писмо 378, 1904 г.).

Мерлоуз, Масачузетс
24 август 1904 г.
СКЪПА СЕСТРО МЕРИАН ДЕЙВИС,
Нека никакви неспокойни мисли не смущават ума ти! Съжалявам за това тежко заболяване! Но от своя страна ти можеш да направиш всичко възможно за възстановяване на здравето си. Ще се погрижа всички сметки за разноските да бъдат уредени. Не се чувствам добре; не съм в състояние да пътувам, освен на малки разстояния с кола. Не смея да предприема дълги пътувания с влак. Докато сме живи аз и ти, моят дом ще бъде и твой дом…
Мериан, почти през цялото време, когато бях далече от теб, не приемах храната с апетит. Но не смея да спра да ям, защото в такъв случай няма да мога да върша нищо. Хранила съм се и когато не ми се е вкусвала храна ­ само и само да мога да живея. Апетитът ми се възвърна чак когато дойдох на това място. Полагам доверието си в Бога и Го моля за тебе и за себе си. Трябва да избягваме всякакво безпокойство и грижа. Просто довери се напълно на Господа. Всичко, което е нужно и за тебе, и за мене, е да вярваме и да се доверяваме на Този, Който е способен да спасява напълно всеки прибягнал при Него и положил доверието си на Него. “Дръж здраво ръката Ми!” ­ казва Исус и на теб, и на мен. Трябва да се окуражиш и да имаш само правилни мисли за Христос, твоя Спасител. Радвала си се на всяка възможност да извършиш нещо за Негова прослава и ще бъдеш заведена в Божия град, когато последната Божия тръба затръби и ние бъдем приети в съвършена радост.
Мериан, свързана си била с мене, за да предаваш на душите здравото учение, да могат да схванат боговдъхновеното Слово и да го приложат правилно на практика. Здравите думи трябва да бъдат ценени повече от злато и сребро и от всякакви привлекателни земни неща. Обичала си истината. Страдала си силно поради безразличието, с което е бивал приеман нашият Господ и Спасител. О, да бъдехме подобни по ум на Бога! Ти си копняла за това. Няма никакво истинско въздигане за човека вън от Божията истина.
“Благославяй, душе моя, Господа, и всичко, що е вътре в мене, нека хвали славното Му име” (Псалм 103:1). И сега нека, моля те, и ти, и аз всеки ден да имаме благодарствено молитвено богослужение. Не се ли дължи на Него това, че е пощадил живота ти през тези толкова много години в отговор на молитвите ти с вяра? Отдай в Неговите ръце своята слабост и Му се довери изцяло. Трябва да приемаме Божието слово като великото правило за нашия живот, като небесна панацея, поставена в ръцете ни. Ние се опитахме ­ ти и аз заедно ­ да представим пред разума на хората истинското учение, съчетаващо святост, милост, истина и любов. Опитахме се да представим тези неща в тяхната простота, за да могат душите да схванат тази смес от любов и святост, която е именно християнството в сърцето. Направихме онова, което можем, за да представим християнството като короната и славата на човешкия живот тук на този свят и като подготовка за влизането в Божия град на скъпоценните изкупени в жилищата, които Христос е отишъл да ни приготви. Тогава да хвалим Господа! Нека Го хвалим!
Моля те, храни се, Мериан, защото земният ти лекар иска от теб да ядеш и Великият Лекар мисионер иска същото. Сестра [М. Дж.] Нелсън ще ти достави всичко необходимо. Никой повече от мен не желае така много животът ти да бъде пощаден и да продължаваш да вършиш своята работа. Но ако твоето или моето време е дошло да заспим в Исус, не трябва да скъсяваме живота си, като отказваме храната, от която нашият организъм се нуждае. И така, яж, моя мила! Независимо дали ти се яде или не, като по този начин спомагаш за своето възстановяване. Прави най-доброто, което можеш, за да се възстановиш, а след това, ако е угодно на Господа, ще даде почивка. Направила си онова, което си могла. Високо ценя твоя труд. Хваля Господа, Мериан, че Исус, Великият Лекар, може да те излекува. С любов (Писмо 379, 1904 г.).

Колидж Вил, Небраска
16 септември 1904 г.
МИЛА СЕСТРА МЕРИАН,
Продължавам да мисля за теб и съжалявам, че духът ти е смутен. Бих искала да те утеша, ако беше в моята власт. Исус, скъпият Спасител, не е ли бил за теб толкова пъти готова помощ във време на нужда? Не наскърбявай Светия Дух и престани да се безпокоиш! Та нали точно това си казвала на другите толкова много пъти! Нека думите на онези, които не са болни като теб, те утешат и дано Господ ти помогне! Това е моята молитва.
Ако е волята на Бога да заспиш в Исус, трябва да считаш за своя привилегия да повериш цялото си същество ­ тяло, душа и дух ­ в ръцете на справедливия и милостив Бог. Той не те осъжда, както си въобразяваш. Искам да те накарам да спреш да мислиш, че Господ не те обича. Хвърли се безрезервно в ръцете Му, разчитайки на грижите, които е положил за тебе. Той чака да обърнеш внимание на Неговата покана… Не трябва да мислиш, че си извършила нещо, което Го кара да се отнася с тебе така строго. Зная по-добре това! Просто вярвай в Неговата любов и разчитай на Словото Му… Никакво подозрение или неверие не трябва да завладява умовете ни. Никакво опасение от Божието величие не трябва да смущава нашата вяра. Дано Бог ни помогне да смирим себе си в кротост и скромност! Христос остави царската Си мантия и царската Си корона, за да може да се свърже с човечеството и да покаже, че човешките същества могат да бъдат съвършени. Облечен в одеждата на милостта, Той живя в нашия свят съвършен живот, за да ни даде доказателство за Своята любов. Той е направил всичко, за да може неверието в Него да стане невъзможно. От високото Си положение на Владетел в небесните дворове Той се сниши, за да вземе на Себе Си човешко естество. Животът Му е пример за онова, което може да бъде и нашият живот. Чувството за Божието величие не трябва да заличава нашата вяра в Божията любов ­ точно затова Христос стана “Човек на скърби и навикнал на печал”. Когато е отдадено на Него, човешкото сърце ще стане свещена арфа, изливаща свята музика (Писмо 365, 1904 г.).

Колидж Вил, Небраска
26 септември 1904 г
МИЛА СЕСТРА МЕРИАН,
Молим се животът ти да бъде запазен и да се срещнем отново. Може и да не заспиш, но да живееш…
Гледай към Исус! Довери Му се, независимо дали живееш или умираш? Той е нашият Изкупител. Той е нашият Животодател. Ако заспиш в Него, Той ще те възкреси от гроба за славно безсмъртие. Дано ти даде мир, утеха, надежда и радост отсега нататък!
Положи цялото си доверие на Исус! Той никога не ще те изостави нито ще те забрави. Той ти казва: “Врязал съм те на дланите на ръцете Си”. Мериан, ако си отидеш преди мен, ние ще се познаем една друга ТАМ. Ще виждаме, както сме виждани, и ще познаваме, както сме познати. Просто позволи на Христовия мир да дойде в душата ти. Бъди постоянна в доверието си, защото Бог е верен на обещанията Си. Постави своята бедна, несигурна ръка в Неговата здрава ръка и нека Той да те хване и укрепи, ободри и утеши. Сега вече съм готова да напусна това място. О, как бих желала да съм с теб в този момент! С много любов! (Писмо 382, 1904 г.).
Вести до други хора, чийто живот гасне
Въпреки разстоянието, което ни дели, нашето съчувствие е с теб! Бих желала да кажа: Не губи надежда, но се хвани за обещанието “Искайте и ще ви се даде…” (Лука 11:9). Не се оставяй да бъдеш обезкуражен. Ако Този, Който може да лекува, Който знае края още от началото, допусне Неговото дете да умре, за да възкръсне в утрото на възкресението, кажи: “Не моята воля, о, Боже, но Твоята воля да бъде!”… Ако съпругата ти изнемогне под тежестта на скръбта, помни, че има бъдещ живот. Последната тръба ще затръби и ще събере всички, които са приели Христос, които са вярвали в Него и са Му се доверили за спасение.
Моя мила сестро, ние се молим за теб. Имаш нашето пълно съчувствие. Представяме случая ти пред Великия Лекар. Разбираш, че това вече е било сторено. Дръж здраво ръката на Този, Който благославя и лекува, когато това е за твоето сегашно и вечно добро. А сега, мои братко и сестро, докато и двамата сте живи, възползвайте се от скъпото време, за да си присвоите чрез вяра скъпоценните обещания на Божието слово. Благодарна съм, че и двамата сте смирени молители за опрощение на всичките си грехове. Това е ваша привилегия. Не се съмнявайте!
Нашият скъп Спасител е пожертвал живота Си за греховете на света и е обещал в Словото Си, че ще спаси всички, които дойдат при Него. “Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот (Йоан 3:16). Това са условията за получаването на вечния живот. Съобразете се с тях и надеждата ви е сигурна, независимо дали живеете или умирате. Доверете се на спасяващия душата Изкупител. Положете в Него безпомощните си души и Той ще ви приеме, благослови и спаси. Само вярвайте! Приемете го с цялото си сърце и знайте, че Той иска да спечелите короната на живота. Нека това да бъде вашето най-голямо и най-сериозно искане. Предайте му се напълно и Той ще ви очисти от всяко петно и ще ви направи “съдове за почест”. Можете да бъдете “умити и избелени в кръвта на Агнето”. Така ще спечелите победата… Стойте твърдо във вярата! (Писмо 45, 1905 г.).
Думи към един умиращ от рак проповедник
Не те забравяме! Споменаваме те в молитвите си на семейния олтар. Когато нощем съм будна, умолявам Бога за теб.
О, много ми е мъчно! Ще продължавам да се моля Божиите благословения да почиват над теб. Той няма да те остави безутешен. Този свят е нищо, но мои мили братко и сестро, Господ казва: “Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори!” (Матей 7:7). Моля се това обещание да се изпълни и за вас…
Братко мой, една нощ ми се стори,че се скланям над теб и ти казвам: “Още само малко, още само няколко пристъпи на болка, само малко часове на страдание и след това почивка, блажена почивка. По един специален начин ще намериш мир! Цялото човечество трябва да бъде изпитано и изпробвано. Всички от нас трябва да пият от чашата и да бъдат кръстени в страданието. Но Христос е вкусил смърт за всеки човек и то в най-горчивата є форма. Той знае как да съчувства, как да състрадава! Само почивай си в Неговите ръце; Той те обича и те е изкупил с вечната Си любов. Бъди верен до смърт и ще получиш венеца на живота.
Всички, които живеят в нашия свят, отсега нататък ще разберат какво значи изпитания. Зная, че Бог ще ти даде благодат, че няма да те изостави. Спомни си Божието обещание: “Блажени отсега нататък мъртвите, които умират в Господа. Да, казва Духът, за да си починат от трудовете си; защото делата им следват подир тях” (Откровение 14:13). Имай силен кураж! Бих желала да бъда с теб, ако можех. Но ще се срещнем в утрото на възкресението…
Отправих думи на утеха и към сестра К. Насърчавах я и стаята изглеждаше сякаш изпълнена с Божии ангели. Имайте и двамата силен кураж! Господ няма да ви изостави, нито ще ви забрави (Писмо 312, 1906 г.)