Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

29. УПОТРЕБАТА НА ЛЕКАРСТВА – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

29. УПОТРЕБАТА НА ЛЕКАРСТВА

За да се облекчи болката и да се възстанови здравето
ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВСИЧКИ ДОСТЪПНИ СРЕДСТВА. Не е отричане от вярата да се използват такива средства за лекуване, които Бог е предвидил за облекчаване на болката и за подпомагане на организма в неговата работа по възстановяването. Не е отричане от вярата [за болните, които искат молитва за изцеление] да сътрудничат на Бога и да се поставят в най-благоприятното положение за възстановяване на здравето си. Бог е поставил в наша власт възможността да придобиваме знания за законите на живота. Това знание е на наше разположение, за да го използваме. Трябва да употребим всяко средство за възстановяване на здравето, всяко възможно предимство, като работим в съгласие с природните закони (“По стъпките на Великия Лекар”, стр. 231, 232; 1905 г.).

УПОТРЕБЯВАЙТЕ ДОСТЪПНИТЕ ЗА ВАС СРЕДСТВА. Идеята, която поддържаш, че никакво лекарство не трябва да бъде използвано за болните, е заблуда. Бог не лекува хората без помощта на достъпните за тях целителни средства, нито ако те откажат да се възползват от простите лекарства, които Той е осигурил ­ чистия въздух, водата и др.
Имало е лекари и в дните на Христос, и в дните на апостолите. Лука е наречен “възлюбеният лекар”. Той е разчитал на Господа за умение в дейността си.
Когато Господ каза на Езекия, че ще му подари още 15 години живот и като знак, че ще изпълни обещанието Си, направи слънцето да се върне с 10 степени назад, защо не подейства направо с възстановителната Си мощ върху царя? Защо каза да сложат низаница смокини на възпаленото място и това природно средство, благословено от Бога, го излекува? Бог на природата насочва човеците да употребяват природни лекарства и днес.
Бих могла да се разпростра нашироко, братко мой, но ще се огранича засега само с няколко примера. [Следва описанието на два случая, лекувани с дървен (медицински) въглен. Виж гл. 30.]
Всички тези неща ни учат, че трябва да бъдем много внимателни и да не възприемаме радикални идеи и впечатления. Аз зачитам твоите идеи по отношение предписването на силни лекарства. Но даже и в този случай не трябва да караш пациента да смята, че изцяло ги отхвърляш, докато не придобие интелигентно познание по този въпрос. Често пъти се поставяш в положения, които нараняват хората, и така навреждаш на своето влияние и не вършиш никакво добро. Като изразяваш наведнъж всичките си убеждения, ти се откъсваш от пациента си. Трябва да смекчиш силните си предразсъдъци (Писмо 182, 1899 г.; “На един работник в презокеанското поле”).

БОЖИИТЕ ЛЕКАРСТВА. Има много начини за практикуване на лечителското изкуство. Но само един е одобреният от Небето. Божиите лекарства са простите природни средства, които не ще претоварват, нито ще отслабват организма със своите мощни свойства. Чист въздух и вода, добра хигиена, подходящо хранене, чистота на живота и непоклатимо доверие в Бога са лекарствата, от чиято липса хиляди умират. Но тези лекарства не са на мода, защото умелата им употреба изисква постоянство и труд, който хората не желаят да приемат. Чистият въздух, движението, чистата вода и хигиеничното и приятно жилище са достъпни за всички без големи разходи, докато другите струват скъпо както по отношение на изразходваните средства, така и поради последиците, които оставят за организма (“Свидетелства”, т. V, стр. 443; 1885 г.)

УПОТРЕБАТА НА НАЙ-ПРОСТИТЕ ЛЕЧЕБНИ СРЕДСТВА. Природата изисква малка помощ, за да приведе нещата в нормално състояние. Това може да се постигне чрез най-простите лекарства, особено чрез доставяните от самата природа средства ­ чист въздух заедно с умението да се диша; чиста вода с умението и познанията как да се прилага; изобилие от слънчева светлина във всяка стая на дома, заедно с разумно познание за предимствата на присъствието и ползването є. Всички те са мощни средства, които действат ефикасно. Пациентът, придобил познания за това, как да се храни и как да се облича здравословно, може да живее, радвайки се на комфорт, спокойствие и здраве. Той няма да бъде принуден да слага в устата си отровни лекарства, които вместо да помогнат на организма му, ще парализират неговата сила. Ако болните и страдащите биха пожелали да действат според това, което знаят за принципите на здравната реформа, и ги прилагат старателно, тогава в девет случая от десет биха се излекували от своите болести (“По стъпките на Великия Лекар”, стр. 223, 224; Ръкопис 22, 1887 г.)
Лекарства, предлагани от природата
ВОДОЛЕЧЕНИЕ И БИЛКИ. Господ ни е учил, че голяма лечебна сила се крие в правилното използване на водата. Това лечение трябва да бъде прилагано с умение. Бях наставена, че при лечението на болните трябва да изоставим употребата да отровни лекарства. Има билки, които могат да бъдат използвани за оздравяването им. Техният ефект върху организма е съвсем различен от този на отровните медикаменти, развалящи кръвта и поставящи живота в опасност (Ръкопис 73, 1908 г.; Ръкопис, озаглавен “Повторени съвети”).

ЛЕКАРСТВА, КОИТО ПРЕЧИСТВАТ ОРГАНИЗЪМА. Христос никога не е “засаждал семена на смърт” в организма. Сатана направи това, когато изкуши Адам да прояви непослушание към Бога и да яде от дървото на познанието. В голямата Господня градина нямаше нито едно вредно растение. Но след като Адам и Ева съгрешиха, избуяха отровни треви. В Притчата за сеяча на господаря бе поставен въпросът: “Не пося ли добро семе на нивата си? Тогава откъде са превелите?” Господарят отговори: “Някой неприятел е сторил това” (Матей 13:27,28). Всички плевели са посадени от злия. Всяко вредно растение е посадено от него. Чрез изобретените от него методи на кръстосване той е изпълнил земята с плевели.
Тогава ще продължават ли лекарите да прибягват до дроги със смъртоносно влияние върху организма, разрушаващи живота, който Христос е дошъл да спаси? Христовите лекарства очистват организма, докато Сатана изкушава човека да внася в тялото си неща, които го увреждат, задръстват и унищожават фините и хармонично устроени от Бога органи. Лекарствата отрови, предписвани на болните, не възстановяват, а поболяват. Те никога не лекуват. Напротив, въвеждат в организма “семена”, които ще дадат горчива жетва…
Нашият Спасител е Възстановителят на моралния образ на Бога в човека. Той е доставил в естествения свят лекарства за човешките болести, за да могат Неговите последователи да имат живот и да го имат преизобилно. Съвсем безопасно можем да отхвърлим т.нар. “лекарства”, които са били използвани в миналото*
Господ е осигурил противоотрови за болестите под формата на растения* и те могат да се използват с пълно доверие, без да се счита, че по този начин човек се отрича от вярата си; защото чрез използването на благословенията, предвидени от Бога за наша полза, ние Му сътрудничим. Той може да употреби водата, слънчевата светлина и билките, които е създал, за лекуването на болести, причинени от небрежност или поради нещастен случай. Ние не проявяваме липса на вяра, когато се молим Бог да благослови Своите лекарства. Истинската вяра ще Му благодари, че ни е дал познания как да използваме тези скъпоценни благословения по начин, който ще възстанови умствените и физическите ни сили.
За тялото трябва да се грижим внимателно и в това отношение Господ изисква сътрудничеството ни. Човек трябва да е просветен по отношение устройството на своя организъм и лекуването му… (Ръкопис 67, 1899 г.; “Общ ръкопис”).
Всички трябва да знаят как да си помогнат
Твоят въпрос е: “Трябва ли в спешни случаи да викаме светски лекар, тъй като лекарите от санаториума са толкова заети, че нямат време за външна практика…” След като са толкова заети, че не могат да лекуват болни извън института, не е ли по-мъдро да се натрупат повече познания за употребата на прости лекарства, отколкото някои да дръзват да използват модерни “лекарства” с дълги имена, прикриващи реалните им качества. Защото трябва човек да е невежа по отношение на Божиите лекарства ­ лапи от гореща и студена вода, горещи компреси и пр. Важно е човек да бъде запознат с предимствата на диетата в случай на заболяване. Всички трябва да знаят как да помогнат на себе си. Може да извикат човек, който разбира тези неща, или болногледач. Но всеки трябва да има разумно познание. Всички трябва да знаят какво да направят в случай на болест.
Ако бях болна, бих викала лекар на обща практика*, толкова често, колкото и адвокат. Не бих се и докоснала до неговите фалшиви лекарства, на които са дадени латински имена. Решила съм да зная на английски името на всичко, което слагам в организма си.
Които практикуват приемането на отровни лекарства, съгрешават срещу разума си и поставят в опасност целия си по-нататъшен живот. Има билки, които са безвредни. Употребата им ще отблъсне много на пръв поглед сериозни трудности. Но ако всички се стремяха да се просвещават по отношение необходимостите на тялото, болестта би била рядко явление, а не нещо толкова обикновено.
Един грам предпазване се равнява на килограм лечение! (Ръкопис 86, 1897 г.; Общ ръкопис “Принципи на здравната реформа”, Кооранбонк, Австралия).
Прости лекарства в програмата на санаториума
Получавала съм много наставления за местоположението на санаториумите. Те трябва да бъдат отдалечени на няколко мили от големите градове и да имат земя наоколо. Трябва да се отглеждат плодове и зеленчуци и пациентите да бъдат насърчавани да работят на открито. Много страдащи от белодробни заболявания биха били излекувани, ако живееха в климат, където да могат да бъдат навън през по-голямата част от годината. Много от починалите от туберкулоза можеше да са живи, ако бяха дишали повече чист въздух. Чистият въздух навън е целебен като лекарство и не оставя никакви вредни последици…
По-добре би било, ако още от самото начало всички лекарства бъдат държани настрана от нашите санаториуми и се употребяват прости средства, като чистата вода, чистият въздух, слънчевата светлина и някои от билките, растящи в полето. Те са не по-малко ефикасни, от използваните под разни тайнствени имена, отровни “лекарства”, изобретения на човешката наука, но без никакви вредни последици върху организма.
Хиляди болни биха могли да възстановят здравето си, ако вместо да разчитат на аптеката за живота си, живеят просто, без да употребяват чай, кафе, спиртни напитки и подправки, които дразнят стомаха и го правят слаб, неспособен да смила дори и най-обикновената храна без стимул анти. Господ желае да ни даде светлината Си, за да огрее с ясни лъчи всички слаби и немощни (Ръкопис 116, 1903 г.; “Общ ръкопис за санаториалното дело”).