Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

34.ПОЛЕЗНОТО ЗАНИМАНИЕ Е ПО-ДОБРО ОТ ИГРИТЕ* – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

34.ПОЛЕЗНОТО ЗАНИМАНИЕ Е ПО-ДОБРО ОТ ИГРИТЕ*

Мъдрите хора ще отглеждат децата си свободни от фалш и от модни практики и ще ги научат да бъдат полезни. Дъщерите трябва да бъдат възпитавани от майката да вършат полезна работа ­ не само вътре вкъщи, но и навън. Майките биха могли да обучават и синовете си да вършат полезни неща в дома и извън дома.
Има множество необходими и полезни неща за вършене в нашия свят, които биха направили забавленията почти изцяло излишни. Мозъкът, костите и мускулите ще придобият здравина и сила, когато ги използваме целесъобразно, вършейки добро и влагайки здрава, силна мисъл във всичко. Трябва да се съставят планове за обучаване на [младите хора] така, че да се развиват силите на ума им, да укрепнат физическите им органи и да се развиват в практическа употреба дадените им от Бога таланти за Негова прослава.
Това беше ясно изложено пред нашия здравен институт и пред колежа като силно основание за тяхното съществуване. Но както беше в дните на Ной и Лот, така е и в наше време. Хората са се стремили да измъдруват свои измислици и до голяма степен са се отклонили от Божиите намерения и пътища.
Опасността от спорта
Не осъждам обикновената игра с топка, но тя дори и в простотата си може да стане прекалена. Потръпвам от почти сигурните резултати, които идват като последица от тези забавления. Това води до разход на средства, които всъщност би трябвало да се похарчат за занасяне светлината на души, загиващи без Христос. Забавленията и харченето на средства за егоистични удоволствия, които водят стъпка по стъпка до себепрославяне и привикване към забавления, създават вкус и страст към неща, които не съдействат за усъвършенстването на християнския характер.
Начинът, по който те се провеждат в колежите, не носи одобрението на Небето. Не развива интелекта. Не извисява и не пречиства характера. Има нишки, водещи чрез навиците и обичаите към светските практики. И участващите в тези занимания са така погълнати и омаяни от тях, че са считани от Небето по-скоро за любители на удоволствия, отколкото за обичащи Бога. Вместо интелектът им да се развива, за да извършват по-добра работа като студенти и да бъдат по-добре обучени като християни за изпълнение на християнските си задължения, участието в тези игри изпълва ума им с мисли, отвличащи ги от основните им цели.
По-превъзходният път
Умът и мускулите могат да бъдат укрепени по начини от съвършено друга ­ по-висша ­ категория, а именно като се върши мисионска работа. Вършенето на полезна работа би ги направило съработници на Бога и би ги възпитало за по-висша полезност в настоящия живот, което е най-важната част от образованието.
Има много начини младежите да направят поверените им от Бога таланти “да дават лихва” ­ да изграждат Божието дело и да прославят Бога, а не да угаждат на себе си. Величието на небето, Царят на царете направи безкрайна жертва, като дойде в нашия свят, за да въздигне и облагороди човечеството. Той бе постоянен и прилежен работник. Четем, че е “обикалял, вършейки добро” (Деяния 10:38).
Работата за Христос ­ не е ли това първото, което всеки младеж трябва да се стреми да върши? Имате Христовата помощ! Тогава идеите ви ще се разширяват. Ще се простират надалече и силите за полезност постоянно ще нарастват дори и в настоящия ви студентски живот. Ръцете, които Бог ви е дал, трябва да бъдат използвани за вършене на добро, което ще бъде печатът на Небето, за да можете в края да чуете: “Браво, добри и верни служителю!” (Матей 25:21).
От начина, по който ми бе представен въпросът, не смятам че вашите игри с топка се провеждат така, че оценката за характера ви от “Този, Който претегля делата”, би ви донесла награда.
Нека се формира група, нещо като Ордена на стараещите се християни /Да се провери!/ и да се прецени какво може да се извърши от всеки отговорен човек, за да се открият или създадат възможности за извършване работа за Господа. Нашият свят е лозето, в което всеки трябва да върши своята работа. Страдащото човечество навсякъде се нуждае от помощ. Студентите могат да спечелят достъп до сърцата, като говорят навременни думи, като вършат услуги на нуждаещите се и им помагат. Това няма да унижи нито един от вас, но ще ви донесе съзнанието за Божието одобрение. Ще остави поверените ви таланти на мъдър “влог” и ще ги увеличи.
Има здравословни методи за двигателна активност, които могат да бъдат планирани и осъществени, и ще са от полза както за душата, така и за тялото. Очаква ни голяма работа и е много важно всеки да възпита себе си да я върши така, че Бог да я приеме. Имаме още много да се учим. Но не би могло да се измисли по-добра употреба за мозъка, костите и мускулите от това да се приема Божията мъдрост във вършенето на добро, както и някои от човешките начини за лекуване на съществуващите злини в този безпътен век.
Наш дълг е да се стремим да вършим добро, като употребяваме мускулите и мозъка, които Бог ни е дал. Да бъдем полезни на другите, да правим труда им по-лек, да облекчаваме скърбите, да подкрепяме и утешаваме обезкуражените, да говорим утешителни думи на загубилите надежда, да обръщаме умовете на студентите от леките и забавни неща, които често пъти ги завеждат отвъд човешкото достойнство към срама и безчестието. Господ иска умът да бъде извисяван в стремежа му към по-висши и по-благородни начини за полезност.
Опасности за духовността
Дали очите са отправени единствено към Божията слава по време на тези игри? Зная, че това не е така. Губят се от очи Божият път и Божиите намерения. В бързо изтичащото време на последната Божия благодат интелигентни човешки същества се занимават със светски спекулации и измислици, а Сатана стои до тях, за да ги напоява със своя дух, измествайки откритата Божия воля! Дръжте близо до себе си Божието слово! Ръководени от него, ще бъдете мъдри, твърди, непоколебими, винаги ангажирани с работа за Господа. В тези последни дни трябва да бдим в молитва. Небесният Бог протестира срещу неудържимите и всепоглъщащи страсти, които се разгарят за победата в тези игри.
В никое друго време от живота си не сте били поставени в по-критично положение, отколкото сега, когато изучавате медицинските науки в Анарба. Сатана наблюдава всеки вход, от който може да се възползва, за да влезе със своите специални изкушения и да поквари душата. Ще се срещате с безбожните становища на най-интелигентни хора, които наричат себе си християни. Хванете се за мъдростта, която ви е разкрита в Божието слово, защото тя е, която ще ви свърже, ако се съобразявате с нейните учения, с Божия престол.
Боя се сега много повече, отколкото във всяко друго време, че християните рискуват да се отделят от Бога, защото губят от очи образеца Исус Христос и смятат, че е безопасно да ходят в искрите на собствената си светлина, мамейки душата с мисълта, че това е пътят Господен (Писмо 17а, 1893 г.).