Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

35. РЪКОВОДСТВО ПО МЕТОДА НА СЛУЧАЙНОСТТА – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

35. РЪКОВОДСТВО ПО МЕТОДА НА СЛУЧАЙНОСТТА

[Съвет към един бизнесмен относно начините, които е използвал, при вземането на важни решения.]
Стараеш се да вземаш правилни решения във връзка с религиозните си задължения, както и за деловите си работи чрез подхвърляне на монета. С ези или тура решаваш какво поведение да следваш. Получила съм наставления да кажа, че не трябва да насърчаваме каквито да било подобни методи. Те са твърде елементарни и много приличащи на жонгльорство. Те не са от Господа! И хората, които се поставят в зависимост от тях, ще срещнат неуспех и разочарование. Тъй като не са друго, освен въпрос на случайност, влиянието от възприемането на такива тестове на дълга е предназначено да накара ума да се чувства зависим от случайността и от предположения, докато нашето дело и плановете ни за работа трябва да бъдат установени на сигурната основа на Божието слово.
Божият народ може да стигне до правилно разбиране на своите задължения единствено чрез искрена молитва и сериозно търсене на освещението от Светия Дух. Когато Божиите чеда наистина търсят наставление как да действат, тези странни и непредсказуеми методи не ще бъдат приемани от тях. В противен случай те ще трябва да бъдат спасявани от случайностите и от объркването, появяващи се винаги когато зависим от човешки измислици…
На нашите вярващи ще кажа: “Нека никой не бъде подведен да отстъпва от здравите и разумни принципи, които Бог е дал за ръководство на Своя народ, за да зависи в решенията си от каквито и да било подобни измислици, каквито са хвърлянето на ези и тура. Такъв начин на действие доставя голямо удоволствие на неприятеля на душите, защото той може да направлява монетата и чрез нея да прокарва своите планове. Нека никой не бъде толкова лековерен да се доверява на подобни тестове. Нека никой не омаловажава своя духовен и житейски опит, като прибягва до евтини измислици, за да взема решения по важните въпроси на Божието дело.
Господ никога не работи по случайни начини. Търсете Го в молитва много сериозно. Той ще даде необходимите впечатления на ума, ще ви даде език и думи. Божият народ трябва да бъде възпитаван да не се доверява на човешки приумици и на несигурни тестове, за да разбира Божията воля за себе си. Сатана и неговите инструменти са винаги готови да се намесят и да се промъкнат през всеки “процеп”, който усетят, за да отвличат души от чистите принципи на Божието слово. Хора, които са водени и учени от Бога, не ще дават място на измислици, в които липсва сигурното “Така казва Господ”.
Нека всички, които твърдят, че се подготвят за идването на Господа, смирено да търсят от Него познания за волята Му и такъв дух, който охотно ще живее съобразно светлината, изпращана от Него. Като народ ние имаме много наставления за задължението ни да сме винаги зависими от Бога за мъдрост и съвет. Нека отиваме при Божието слово за наставление. “Изследвайте Писанията” ­ казва Спасителят… Трябва да смиряваме сърцата си и да очистваме душите си ежедневно, учейки се през цялото време да живеем с вярата на Божия Син.
Мои братя и сестри, оставете тези незначителни знаци, които може би сте изкушени да очаквате, и изпитвайте духа си чрез писаното в Божието слово. Изучавайте това Слово, за да можете да разберете характера и волята на Бога. Със сигурност е много важно всеки вярващ да направи истините на Библията свой водач и прибежище. На всеки млад мъж и жена и на онези, които са в по-напреднала възраст, свидетелствам, че изучаването на Словото е единствената защита за душата, за да може тя да устои до края (“Специални свидетелства”, серия Б, №17, стр. 25-29).
Въпроси, на които е отговорено в интервю
У. К. Уайт: Какво е твоето мнение за решаването на бизнес въпроси или за ежедневните постъпки и решения на дадена личност чрез запитване към Господа с молба да отговори с “да” или “не”? Човекът записва думите от двете страни на една карта и след това я изпуска, за да приеме като отговор положението, в което картата падне. И вярва, че Бог така му е разкрил дали одобрява или не извършването на дадено нещо.
Е. Г. Уайт: [Това е метод, основан на случайността, и Бог не го одобрява. На хората, които използват такива методи, казвам: Не, не! Святите неща, които засягат Божието дело, не трябва да се третират по подобен начин. Бог не желае да търсим Неговата воля така.
Ще ни снабди ли това с духовен опит, който ще прослави Господа ­ да решаваме каква е Неговата воля чрез изпускане на карта или монета? Не, не! Такива знаци ще развалят религиозната опитност на вярващия, който ги приема. Всеки човек, поставящ се под зависимост от такива неща за ръководство, трябва да се покае отново*.]
След голямото разочарование на адвентния народ през 1844 г. ние трябваше много пъти да се борим с подобни неща. Тогава станах от леглото, както бях болна, и изпратих да занесат вест на укор срещу този фанатизъм. Използвани бяха различни начини. Избираха някакъв знак и след това постъпваха според посоченото от знака.
При един случай не погребаха починало дете, защото решили от знака, който си поставили, че детето щяло да възкръсне.
Изпратих да занесат моето свидетелство за фалша на такива приумици, които те използваха като тест. Според светлината, която Бог ми е дал, няма никаква сигурност за нас, освен в сигурното “Така казва Господ”…
У. К. Уайт: Да предположим, че се касае за някаква бизнес сделка. Виждам собственост, която ми изглежда добра, и питам Господ да ми каже дали да го купя или не. Тогава възприемам следния метод: разтърсвам в ръка монета и, ако тя падне на едната страна, купувам го, ако ­ не, няма да го купя.
Е. Г. Уайт: Господ ни е дал вестта, че никакви подобни неща не трябва да навлизат в Неговото дело. Това би Го унизило в прахта. Точно така ми беше представено. Това би отклонило ума от Бога и от Неговата сила и благодат към елементарни неща. И неприятелят веднага би се възползвал, за да покаже нещо удивително като резултат от следването на тези измислени знаци.
У. К. Уайт: Сестра Харис казва, че брат Харис винаги се моли, преди да хвърли ези-тура. Това не е ли по-различно?
Е. Г. Уайт: Няма ни най-малка разлика. Фанатиците, за които говорих, не се ли молеха винаги когато минаваха през онези ужасни опитности в щата Мейн? Този план води до доверяване на човешки възможности. Ние не искаме само трохи от Божията сила, но много повече. Искаме тържественост, която ще дойде единствено от Бога в небето. Тогава ще работим в съгласие с Неговите учения…
Работили сме с цялата си сила, за да насърчаваме нашите хора да отиват при Бога с вяра и с убеждението, че Неговият Свят Дух ще им бъде даден щедро като Учител и Водач и чрез Него ще могат да разбират Божията воля (там, стр.16-20).
Хвърляне на жребие при избирането на църковни служители
Нямам вяра в хвърлянето на жребие. Имаме в Библията ясното “така казва Господ” по отношение на всички верски задължения…
Бих казала на членовете на църквата в _________: “Четете своите библии с много молитва! Не се опитвайте да смирявате другите, но смирете себе си пред Бога и се отнасяйте благородно един към друг. Да се хвърля жребие за избирането на църковни служители не е по Божията воля. Нека отговорни хора бъдат призовани, за да изберат служителите на църквата” (Писмо 37, 1900 г.).