Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

40. ХМЕЛ, ТЮТЮН И СВИНЕ – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

40. ХМЕЛ, ТЮТЮН И СВИНЕ

В отговор на много запитвания бихме искали да кажем: Вярваме, че за адвентистите от седмия ден има много други средства, чрез които биха могли да си изкарват прехраната, много по-съобразени с тяхната вяра, отколкото отглеждането на хмел, тютюн или свине.
И ние препоръчваме те да не отглеждат повече хмел или тютюн и да намалят броя на свинете си. Може би сами ще видят, че е техен дълг като съвестни вярващи да не ги държат повече. Ние не налагаме това мнение на никого. Още по-малко пък бихме поели отговорността да кажем: “Изори хмелната и тютюнева ниви и хвърли свинете на кучетата”.
Бихме искали да кажем на всички адвентисти, отказващи да приемат в редиците на нашия народ хора, отглеждащи хмел, тютюн и свине, че в никакъв смисъл нямат право да правят от тези неща тест за християнско членство. Бихме искали да кажем и на занимаващите се с този мизерен бизнес: “Ако можете да освободите ръцете си от всичко това без голяма загуба в съгласие с вярата на Божия народ, чиито публикации и устни учения трябва да кажат на света толкова много по въпроса за реформата, то сторете това колкото е възможно по-скоро”*