Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

41. СЪВЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЯКОИ БРАЧНИ ПОЛОЖЕНИЯ– Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

41. СЪВЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЯКОИ БРАЧНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Случай, при който втори брак е оправдан
Разбирам какво те тревожи по отношение брака на твоята дъщеря с Дж.,. Но бракът е станал с твое и на дъщеря ти съгласие. Знаейки всичко за бъдещия си съпруг, тя го е приела като такъв и сега не мога да видя никаква причина защо трябва да имаш някакви притеснения по този въпрос. Дъщеря ти обича Дж. и може би този брак е по волята на Бога, за да могат брат Дж. и и дъщеря ти да имат по-богата духовна опитност и да запълнят своите пропуски. Дъщеря ти е дала брачен обет на Дж. и да наруши брачната си клетва не би било справедливо. Тя не може сега да анулира задължението си към него… Познавам лично неговите предишни връзки с първата му съпруга К. Дж. обичаше К. повече, отколкото тя заслужава; тя не бе достойна за него. Той направи всичко според силите си, за да є помогне и се стремеше по всякакъв възможен начин да я задържи като своя съпруга. Не може да се направи повече от онова, което той направи. Аз я умолявах и се опитвах да є покажа несъстоятелността на нейното поведение. Молех я да не стига до развод. Но тя беше решена твърдо да следва своя път съзнателно и упорито. Докато живееха заедно, тя се стремеше да измъкне колкото може повече пари от него, но не се отнасяше мило с него, както съпруга към съпруга си.
Дж. не я изгони. Тя го напусна. Изостави го и се ожени за друг мъж. Не виждам нищо в Писанието, което да му забранява да се ожени отново в Господа. Той има право на чувствата на една жена…
Не мога да разбера защо тази нова връзка трябва да бъде смущавана. Сериозно нещо е да се разделят съпруг и съпруга. Няма никаква духовна основа, върху която да се предприеме подобна стъпка в този случай. Не той е изоставил бившата си жена ­ тя го е напуснала. Не се е оженил повторно, докато тя не получи развод. Когато К. се разведе с Дж., той страдаше много силно и не се ожени отново чак докато К. не се омъжи втори път. Смятам, че жената, която той е избрал, ще му бъде от помощ и той ще є бъде от помощ. Не виждам нищо в Божието слово, което би изисквало тя да се отдели от него. Обяснявам това надълго, защото ти ме помоли за съвет (Писмо 50, 1895 г.).
Съвет към млада жена, която замисля да се омъжи за разведен мъж
[В този случай брат Л. изоставил съпругата и семейството си и отпътувал в далечна страна, поверявайки ги на грижата и издръжката на нейния баща. Междувременно съпругата му завела дело за развод на основание изоставяне. Преди да бъде даден разводът, той се свързал с млада жена, до която е адресирана тази вест.
Съставителите]

Виновната страна няма право да се ожени (омъжи) повторно
Разглеждах твоя случай във връзка с Л. и не мога да ти дам друг съвет, освен този, който вече ти дадох. Считам, че нямаш моралното право да се омъжиш за Л.; и той няма моралното право да се ожени за теб. Той е изоставил жена си, след като я е предизвикал. Напуснал е тази, на която се е клел пред Бога да я обича и да се грижи за нея, докато смъртта ги раздели. Преди още тя да получи развод, когато е била негова законна съпруга, той я е изоставил в продължение на три години, а след това е откъснал сърцето си от нея и е пренесъл любовта си към теб. Въпросът е бил уреждан между теб и един женен мъж, докато той е бил законно свързан със съпругата, за която е бил женен и която има от него две деца.
Не виждам никаква снизходителност в Писанията, която дава на когото да било от вас правото да сключи брак, макар той сега да е разведен със своята съпруга. Поради това, че той я е предизвикал, до голяма степен неговото собствено поведение е докарало този резултат и аз не мога да видя в благоприятна светлина факта той да свърже законно интересите си с твоите или ти да свържеш интересите си с неговите…
Учудена съм, задето ти дори и за момент си позволяваш мисълта за подобно нещо и отдаваш чувствата си на женен човек, изоставил жената и децата си при такива обстоятелства! Съветвам те да изложиш мислите и плановете си по този въпрос такива, каквито са, пред наши отговорни братя, за да получиш и от тях съвет. И нека те ти покажат от Божия закон заблудата и греха, в които си изпаднала. И двамата сте нарушили закона още в мислите си, че бихте могли да се свържете в брак. Би трябвало да си отблъснала тази мисъл още когато за първи път ти е дошла наум (Писмо 14, 1895 г.).
Случаят не се подобрява, ако се изостави настоящата съпруга
[Съвет, даден в отговор на старанията на един баща да разтрогне дългогодишния брак на своя син с втората му съпруга, понеже преди много години се е развел без библейско основание с първата си съпруга, за да може законно да сключи втори брак.
Съставителите]
Току-що прочетох писмото ти за М. Виждам този въпрос в същата светлина, както и ти, и мисля, че поведението на бащата на М. е жестоко и неправилно… Бих казала, че неговият [на М.] случай с нищо няма да се подобри, ако той напусне сегашната си съпруга. Случаят не би станал по-добър, ако се върне при другата въпросна жена.
Считам поведението на бащата за странно и той съвсем не би бил доволен да срещне своя доклад в небесните книги в Божия ден. Той трябва да се покае пред Бога за този дух и дела. Най-доброто за него е да престане да раздухва конфликти… Нека бащата и братът прилежно да работят за себе си. И двамата се нуждаят от даващата покаяние Божия сила. Дано Господ да помогне на тези бедни души да премахнат бръчките и петната от собствените си характери, да се покаят за своите грешки и да оставят М. в ръцете на Господа.
Много съжалявам за този човек; защото неговото поведение е такова, че не ще откликне, за да се смекчи и защото създава трудност след трудност. Бих казала, че Господ разбира положението и ако М. го потърси с цялото си сърце, ще го намери. Ако желае да направи най-доброто, което може, Бог ще му прости и ще го приеме.
О, колко скъпоценно е да знаем, че имаме Един, Който ни познава и ни разбира, и ще помогне и на най-безпомощните! Но Божият укор почива върху бащата и брата, които са готови да причинят гибелта на човек, не по-виновен Божиите очи от тях самите. И въпреки това те използват дара на словото, за да го обезсърчават, да го обезкуражават и подтикват към отчаяние.
М. може да се надява на Бога и да върши най-доброто, което може, за да Му служи със смирен ум, хвърляйки безпомощната си душа върху Великия Носител на греха. Не съм писала и дума нито на бащата, нито на сина. С радост бих направила нещо, за да помогна на М. и нещата да се оправят. Но за това не може да става и въпрос при сегашното положение, без да се навреди на някого (Писмо 175, 1901 г.).
Всички едно в Христос
Всеки член на човешкото семейство, който се посвещава на Христос, който чува истината и є се покорява, става дете на едно семейство. И невежият, и мъдрият, и богатият, и бедният, и езичникът, и робът ­ бял или черен ­ Исус е платил цената за техните души. Ако вярват в Него, очистващата Му кръв е и за тях. Името на черния е записано в Книгата на живота до името на белия. Всички са едно в Христа. Раждане, положение, националност или цвят не могат да възвисят, нито понижат човека в положението му пред Бога. Характерът прави човека. Ако един червенокож [американски индианец], китаец или африканец отдадат сърцето си на Бога в послушание и вяра, Исус ги обича не повече или по-малко заради техния цвят. Той нарича всекиго Свой възлюбен брат (Ръкопис 6, 1891 г.).