Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

46. РЪКОВОДЕНИ ОТ БОЖИЕТО ПРОВИДЕНИЕ – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

46. РЪКОВОДЕНИ ОТ БОЖИЕТО ПРОВИДЕНИЕ

Дошло е времето, когато Бог отваря пътя, и семействата трябва да се изнесат от градовете. Децата трябва да бъдат заведени в провинцията. Необходимо е родителите да си осигурят подходящо място, доколкото им позволяват средствата. Дори жилището да бъде малко, все пак трябва да има земя около него, която да може да се обработва (Ръкопис 50, 1903 г.).
Родителите трябва да си осигурят малки къщи в провинцията със земя за обработване, където могат да имат овощна градина и да отглеждат зеленчуци и дребни плодове, заместващи месото, което разваля кръвта ­ разваля самия живот, циркулиращ във вените. На такива места децата не ще бъдат обкръжени от покваряващото влияние на градския живот. Господ ще помогне на Своите да намерят необходимите домове вън от градовете (“По стъпките на Великия Лекар”, стр. 310).
С времето все повече и повече ще се налага нашите членове да напускат градовете. В продължение на години бяхме наставлявани, че нашите братя и сестри и особено семействата с деца, трябва да планират да напуснат градовете, щом им се открие възможност за това. Мнозина ще трябва да работят сериозно, за да си помогнат да се отвори път. Но докато това се осъществи, докато остават, те трябва да бъдат активни в извършването на мисионерска работа, колкото и ограничена да е тяхната сфера на влияние (“Ривю енд херълд”, 27 септември 1906 г.).
Съвет и предупреждение към онези, които се готвят да напуснат градовете*
Писмото ти ми съобщава, братко, че има много хора, дълбоко подбудени да излязат от Батъл Крийк. Има нужда, има голяма нужда това дело да бъде извършено и то сега. Но нека онези, които най-накрая са почувствали, че трябва да се преместят, не го правят по прибързан и рязък начин, с напрежение или пък по начин, който след това би ги накарал много да съжаляват, че са го сторили.
Внимавайте да не действате прибързано, когато изпълнявате съвета да се преместите от Батъл Крийк. Не правете нищо, без да потърсите мъдрост от Бога, Който е обещал да даде от нея щедро на всички молещи Го, без да укорява. Всичкото, което може да се направи, е да се даде съвет, а след това да се оставят хората, убедили се в дълга си, да се преместят под Божествено ръководство със сърце изцяло отворено за разбиране и покорство към Бога.
Смутена съм, като виждам, че дори сред нашите учители има може би такива, на които липсва равновесие и здрав разум. Разнасящите вестта на милост до този свят, на които нашите хора имат доверие, ще бъдат търсени за съвет. Голяма предпазливост трябва да се проявява от всички, които нямат истински опит в практическия живот, а рискуват да дават съвети, без да държат сметка за последиците от изпълнението им.
Някои хора са надарени с прозорливост и умеят да дават разумни съвети. Това е дарба от Бога. В момента, когато Божието дело има нужда от здравомислени, тържествени и твърди думи, способни да помогнат на обърканите и оставащите в мрак умове да схванат бързия като светкавица проблясък на правото, което трябва да възприемат, и отговора на въпроса, изпълвал ги със смущение и обърквал умовете им, когато са го търсили въпроса в продължение на седмици и месеци. Така пътят, който трябва да следват, става ясен пред тях. Господ прави светлината му да проблесне и те виждат, че на молитвите им е отговорено и пътят им е разчистен. Но някои хора бързат да дават необмислени съвети ­ само и само да се напусне Батъл Крийк, ­ въпреки че нямат ясно и определено разбиране какво духовно предимство ще имат за себе си или за другите, ако направят тази стъпка.
Внимателно обсъдете всяка стъпка
Нека всеки си отдели време да обмисли нещата внимателно и да не бъде като човека от притчата, който започнал да строи, а не бил в състояние да завърши. Не трябва да се предприема нито една стъпка, без всичко да бъде внимателно обсъдено и претеглено… На всекиго е поверено да извърши едно дело според способностите му. Тогава никой да не действа колебливо, но твърдо и въпреки това, смирено доверявайки се на Бога.
Ще има личности, които ще се хвърлят да вършат нещо или ще навлизат в някое предприятие, без да знаят необходимото по въпроса. Бог не изисква това. Размислете искрено, откровено, с молитва! Изследвайте Словото грижливо и с молитва, с ум и сърце, будни за Божия глас… Велико нещо е да се разбира Божията воля…
Отправям апел към църквата в Батъл Крийк да действа според Божиите съвети. Нужно е да се преместите ­ мнозина от Батъл Крийк, но е нужно да имате добре премислени планове за това, какво ще правите, когато излезете оттам. Не действайте прибързано, без да сте наясно с всичко, което ви предстои… О, колко са ви необходими мъдри и разумни водители, добре уравновесени хора, които да ви дават безопасни съвети, които разбират човешката природа и знаят как да насочват и съветват в страх Божи.
Опасност придружава новата фаза на духовен опит
Видях, че опасност съпътства всяка нова фаза на духовен опит в църквата, защото някои слушат нещата с прекалено ревностен дух. Макар някои учители да са силни и способни в поучаването по библейските доктрини, може да са хора с недостатъчен практически опит в живота, за да могат да дават точни, верни и сигурни съвети на объркани умове. Те не биха могли да си представят смущаващата ситуация, в която непременно изпада всяко семейство, променящо местоживеенето си. Затова нека всички бъдат внимателни в онова, което казват, ако не познават добре Божията мисъл и намерение по някои въпроси. Нека никога не говорят напосоки или по предположения. Ако не знаят нещо определено, нека кажат необходимото и да оставят хората да разчитат изцяло на Бога. Нека има повече молитва и постене, та никой да не действа в мрак, но да се движи в светлината, както Бог е в светлината…
Нека нищо не се върши хаотично, за да няма загуби и жертване на собственост поради пламенни, импулсивни речи, които подбуждат ентусиазъм, чужд на Божията воля. Нека победата, която е много важно да бъде спечелена, да не се окаже поражение поради липса на балансирани и разумни планове и здрави принципи. Нека има мъдро водителство по този въпрос и всички да се движат под ръководството на мъдрия ни невидим Съветник ­ Бог. Човешки амбиции ще се борят за върховенство и може да се направят неща, които не носят Божия подпис. Умолявам всяка душа да не гледа с настойчивост и вяра към човешки съветници, но най-сериозно да търси Бога, “Който е мъдър в съвет”. Подчинете пътищата и волята си на Божиите пътища и на Божията воля…
Последиците от прибързаното преместване
Ако човек, преместил се набързо от Батъл Крийк, стигне до обезкуражение, няма да хвърли вината върху себе си за неразумното си преместване, но ще обвини другите, които са упражнили влияние върху него. Всички неудобства и поражения на такива хора ще бъдат хвърлени върху лица, които не заслужават да бъдат критикувани…
Точно сега, в това време на опасности, сгъстяващи се около нас, ние се нуждаем от мъдри съветници, които да организират нещата, да ги ръководят по начин, превръщащ объркването в порядък, в спокойствие и мир чрез послушание на Господнето слово. Не са нужни хора, които считат за свой дълг да създават възбуда и безредие, а не дават мъдър съвет. Нека всеки открие истинското си място, за да върши работата на Господа според способностите си…
Как да се извърши това? “Вземете МОЕТО иго върху си ­ казва Исус Христос, Който ни е изкупил със собствената Си скъпоценна кръв и Чиито служители и собственост сме ­ и се научете от Мене, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой на душите си; защото моето иго е благо и Моето бреме е леко” (Матей 11:29,30). Ако човек желае да дойде при Исус с възприемчив дух, с разкаяно сърце, тогава е готов да бъде наставляван и учен от Него да се покорява на заповедите Му…
Представяйте всеки план пред Бога
Не можем да си позволим да имаме слаба вяра точно сега. Не сме в безопасност, ако сме с невнимателно, лениво, безгрижно поведение. Способностите ни трябва да бъдат максимално използвани. Трябва да се разсъждава ясно, спокойно и дълбоко. Мъдростта на който да било човек не е достатъчна за планирането и осъществяването на нещата във време като това. Представяйте всеки план пред Бога с пост и със смирена душа. Предавайте пътищата си на Господа. Сигурното обещание е: “Той ще ръководи пътищата ви”. Той е безпределен във възможностите Си. Светият Израилев, Който “вика небесните множества по име” и води небесните звезди в техните орбити, те взема лично под Свое покровителство…
Бих искала всеки да можеше да осъзнае какви възможности и случаи се предлагат на вярващите, за които Христос е всичко и е обект на тяхното доверие. Животът, скрит с Христос в Бога, е сигурно убежище. Такъв човек може да каже: “За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепя” (Филипяни 4:13).
Оставям тази работа във вашите ръце, защото се безпокоя и се притеснявам, виждайки опасностите, които нахлуват в Батъл Крийк ­ да не би някои да постъпят неблагоразумно и да дадат предимство на неприятеля. Това не би трябвало да става, защото, ако ходим смирено с Бога, ще сме в безопасност (Писмо 45, 1893 г.).