Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

5. ЧУДЕСАТА НЕ СА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА БОЖИЕТО БЛАГОВОЛЕНИЕ – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Не търсете чудотворни изяви
Никой да не таи мисълта, че специална намеса на Провидението или пък чудотворни изяви трябва да бъдат доказателството за истинността на делото или на идеите, които защитаваме. Представянето на такива неща пред вярващите би имало лош резултат и би довело до нездрави чувства. Обещано е, че истинското влияние на Светия Дух върху човешките сърца ще действа и ще даде резултат чрез Словото. Христос е обявил, че Словото е Дух и живот: “Земята ще бъде пълна със знанието и славата Господни както водите покриват морето” (Авакум 2:14).
Сатана ще работи по много хитър и прикрит начин, за да вмъкне човешки измислици, облечени в ангелски одежди. Но светлината на Словото ще свети сред смъртния мрак и Библията никога няма да бъде изместена от чудотворни прояви. Истината трябва да бъде изучавана и търсена като скрито съкровище. Никакви чудотворни “просветления” няма да бъдат дадени извън Словото или вместо него. Дръжте се за Словото, приемете го така, че “да се всади в сърцата ви” и то ще ви направи мъдри за спасение. Това е смисълът на Христовите думи за яденето на Неговата плът и за пиенето на Неговата кръв. Той казва също и: “Това е вечен живот, да познаят Тебе, Единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил” (Йоан 17:3).
Ще се срещаме с фалшиви претенции, ще се появяват фалшиви пророци, ще има фалшиви сънища и фалшиви видения… Но вие проповядвайте Словото, не се отклонявайте от Божия глас в Свещеното писание. Нека нищо не отклони ума ви! Чудеса и удивителни прояви ще бъдат представяни многократно и многократно. Човешки инструменти ще защитават претенциите си чрез сатанински измами и удивителни чудеса. Бъдете будни и внимавайте във всичко това!
Христос ни е предупредил, така че всеки да може да разграничи лъжата от истината. Единственият канал, чрез който действа Духът, е този на истината… Нашите вяра и надежда се основават не на чувства, а на Бога (Писмо 12, 1894 г.)
Когато хора, вършещи чудеса, не зачитат Божия закон
Не трябва да се доверяваме на човешки претенции. Хора може да изповядват (както Христос ни е предупредил!), че вършат чудотворни изцеления на болни. Какво има чудно в това, след като зад тях стои големият измамник и вършител на чудеса, който ще направи след време и огън да пада от небето пред очите на хората.
Не трябва да се доверяваме и на вътрешни внушения. Може гласът или духът да казват на някого: “Не си задължен да се подчиняваш на Божия закон ­ ти си свят и безгрешен”, а в същото време този човек да тъпче с нозе Божиите заповеди. В такъв случай това не е гласът на Исус, тъй като Той е заявил: “Аз опазих заповедите на Отца Си” (Йоан 15:30). А Йоан е казал: “Който казва познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е и истината не е в него” (1Йоаново 2:4).
Как в такъв случай да бъдат обяснени такива прояви на огромна сила и чудотворство, освен че са вдъхновени от вършещия чудеса дух, тръгнал да мами целия свят и да го омайва с мощ, за да повярва в лъжите му? Сатана е доволен, когато мъже и жени твърдят, че притежават голяма духовна сила, а в същото време не зачитат Божия закон, тъй като чрез непослушанието си подвеждат и други. Така той може да ги използва като инструменти за своето дело (“Знамения на времето”, 21.6.1887 г.).
Не би трябвало никой да бъде измамен
Всеки човек ще бъде сериозно изкушен. Вярата ни ще бъде изпитана до краен предел. Трябва да имаме жива връзка с Бога, да бъдем участници в Божественото естество ­ само тогава няма да бъдем подведени от хитрите примки на неприятеля и ще избегнем покварата на света, идеща от пожеланието на похотта.
Необходимо ни е да бъдем закотвени в Христос, вкоренени и основани във вярата. Сатана действа чрез човешки посредници. Избира хора, които не са пили от живата вода, чиито души все гладуват за нещо ново и странно и са готови да пият от всеки източник, който им се представи. Ще чуваме: “Ето, тук е Христос” или “Ето, там”, но не бива да вярваме. Имаме безпогрешното доказателство за гласа на истинския Пастир, а Той ни призовава да Го следваме. Исус казва: “Аз опазих заповедите на Отца Си”. Той води Своите по пътя на смиреното послушание на Божия закон и никога не ги насърчава да го престъпват.
“Гласът на чужденеца” е гласът на този, който нито уважава, нито е послушен на Божия свят, справедлив и добър закон. Мнозина имат големи претенции за святост и се хвалят с чудесата, които вършат за изцеление на болни, а в същото време не зачитат великия стандарт за правда. Но с чия сила извършват тези изцеления. Отворени ли са очите им за престъпването на закона? Дали са скромни и послушни деца, готови да изпълнят всички Божии изисквания?
Ап. Йоан свидетелства пред хората, които се смятат за Божии деца: “Който казва познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е и истината не е в него” (1Йоаново 2:4).
Не е нужно никой да бъде измамен. Божият закон е свещен, също както Божия престол. Всеки човек, дошъл на света, ще бъде съден по него. Няма друга мярка, чрез която може да се прецени характерът. “Ако не говорят според това Слово, в тях няма светлина.” И така, трябва ли този случай да се реши според Божието слово или ще се доверим на човешките претенции? Христос казва: “По плодовете им ще ги познаете”. Ако хора, чрез които се извършват изцеления, са склонни въз основа на тези прояви да извиняват своето пренебрегване на Божия закон и продължават да живеят в непокорство, дори да притежават сила за всякакви и всички чудеса, от това не следва, че притежават великата Божия сила. Напротив, това е вършещата чудеса сила на големия измамник. Той е престъпник на моралния закон и използва всяка възможна хитрост, за да заслепи човеците по отношение на истинския си характер. Предупредени сме, че в последните дни той ще действа чрез знамения и лъжливи чудеса. И ще продължава да ги върши до края на благодатното време, като се представя за ангел на светлината, а не на мрака.
Братя, трябва да бъдем изключително внимателни по отношение на хора, които претендират за святост, но престъпват Божия закон. Това не може да са осветени християни, след като потъпкват с нозе закона и преценяват себе си с мярка, измислена от самите тях (“Ривю енд херълд”, 17.11.1885 г.).
Целият свят ще бъде завладян
Навлизаме във времето, когато Сатана ще действа с всякакъв вид измамни влияния. Всички, които се оставят да бъдат омаяни от тях сега или им отдават и най-малко внимание, ще бъдат завладени тогава и ще действат заедно с дявола. Зли ангели въздействат през цялото време върху сърцата на хората. Сатана работи с всеки, който не е под контрола на Светия Дух. Светът ще бъде завладян от чудесата му. Той ще направи и огън да пада от небето пред очите на хората. Тази удивителна, вършеща чудеса сила ще завладее целия свят. Всичко това започва именно сега.
Искам да ви кажа и друго нещо. Чашите на Божия гняв и капките на тяхното изливане вече се чувстват. Защо не ги забелязваме? Защото светлината на истината не стига до сърцето. Божият Дух се оттегля от света.
Чуваме, че бедствията по суша и море постоянно се увеличават. Какво става? Божият Дух се отнема от онези, в чиито ръце е животът на хората и вместо него ги завладява Сатана, защото те самите се поддават на неговия контрол. Изповядващите се за Божии чеда не се поставят под закрилата на небесните ангели и тъй като Сатана е унищожител, действа чрез тях и те правят грешки. Под влиянието на алкохола и в резултат на невъздържание много пъти тези хора ще причиняват страшни бедствия.
Обърнете внимание и на бурите и ураганите. Сатана действа и в атмосферата, отравя я. В това отношение също сме зависими за живота си от Бога ­ и за сегашния, и за вечния живот. В каквото и положение и да сме, трябва да бъдем напълно будни, напълно посветени, напълно обърнати към Бога и напълно предани Нему. Но стоим като парализирани. Боже небесни, събуди ни! (Ръкопис 1, 1890 г.).
Чудесата не са доказателство
Ангажираните в Божието дело днес трябва да очакват същите изпитания, каквито ап. Павел е имал в своята работа. Чрез все същото самохвално и измамно дело Сатана ще се стреми да отклони от вярата обърнатите към Бога души. Ще навлизат учения, с които не би било мъдро да се борави. Сатана е хитър и ще вмъкне фини заблуди, за да помрачи и обърка умовете и да изкорени ученията за спасението. Но християните, които приемат Божието слово такова, каквото е, ще избегнат неговите примки.
Днес е необходимо да говорим за истината със свято дръзновение. Свидетелството, дадено на първата църква от Господния вестител, трябва да се чуе от Божия народ и днес. “Но ако и сами ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет” (Галатяни 1:8).
Този, който прави чудесата доказателство за своята вяра, ще открие, че и Сатана може чрез различни видове измами да върши чудеса ­ съвсем подобни на истинските. По време на излизането на израилтяните от Египет той се е надявал да направи чудесата пробен камък (Ръкопис 43, 1907 г.).
Удивителните чудеса ще подвеждат
Нека не оставяме дните да отминават! Като хора, търсещи Господа с цялото си сърце и душа, да не губим скъпоценни възможности! Ако не приемаме истината с любов, може да се окажем в числото на онези, които ще гледат чудесата, извършвани от Сатана в тези последни дни, и ще вярват в тях. Много странни неща ще изглеждат като удивителни чудеса. Трябва обаче да бъдат считани за измамни прояви на бащата на лъжата (Писмо 136, 1906 г.).
Как действат Сатана и неговите агенти
“Наставена съм да кажа, че в бъдеще ще е нужна голяма бдителност. Сред Божия народ не трябва да се шири духовна глупост. Злите духове действат активно и завладяват умовете на човешки същества. Хората са “връзвани на снопове”, готови да бъдат изгорени от огъня на последния ден. Всички, които отхвърлят Христос и Неговата правда, ще приемат софизмите, заливащи света. Християните трябва да бъдат трезви и бдителни и твърдо да се съпротивляват на своя противник ­ дявола, ­ който “обикаля като рикаещ лъв, търсейки кого да погълне”. Някои хора се намират под влиянието на зли духове и ще могат да вършат чудеса. Ще разболяват хората, хвърляйки над тях своето омагьосващо влияние, а след това ще го оттеглят и ще карат околните да смятат, че болните са били чудотворно излекувани. Сатана е вършил това безброй пъти” (Писмо 259, 1903 г.).
“Не е нужно обаче да бъдем сред измамените. Скоро ще видим удивителни събития, с които Сатана ще бъде пряко свързан. Божието слово заявява, че дяволът “ще върши чудеса”. Ще разболява хората, а след това внезапно ще отдръпва от тях сатанинската си сила. Тогава те ще се считат за излекувани. Тези действия на привидно изцеление ще поставят адвентистите от седмия ден на изпитание. Мнозина, които са притежавали голяма светлина, ще престанат да живеят съобразно с нея, тъй като не са станали едно с Христос” (Писмо 57, 1904 г.).
Елън Г. Уайт не е вършила никакви чудеса
Някои заявяват, че не вярват в делото, което Господ ми е дал да върша, понеже, както те казват, “Елън Г. Уайт не е правила никакви чудеса”. Тези обаче, които търсят чудесата като знак за Божествено ръководство, са в много голяма опасност от измама. В Словото е заявено, че и врагът ще върши чудеса чрез своите инструменти, които са се отделили от вярата. Ще изглежда, че те правят чудеса, при това такива, че и “огън да пада от небето пред очите на човеците”. Посредством лъжливи чудеса Сатана ще иска да измами, “ако е възможно, и самите избрани”.
Много хора са ме чували да говоря и са чели моите писания, но нито един още не ме е чул да твърдя, че върша чудеса. Понякога съм била призовавана да се моля за болните и Словото на Господа се е потвърждавало: “Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господнето име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и, ако е извършил грехове, ще му се простят” (Яков 5:14, 15). Христос е Великият Чудотворец. Нему да бъде цялата слава! (Писмо 410 1907 г.).
Защо чудесата днес имат по-малко значение
Христовият начин на работа бе да проповядва Словото и да облекчава страданията чрез чудотворни изцеления. Аз обаче получих наставления, че не можем да работим по същия начин, защото на Сатана ще бъде позволено да изявява силата си и да върши чудеса. Божиите служители днес не могат да действат чрез чудотворство, тъй като ще бъдат извършвани и измамни чудеса и изцеления, които ще бъдат приписвани на Бога.
Поради тази причина Бог ни е определил начин, по който Неговият народ да провежда физическо изцеление, съчетано с проповядване на Словото. Трябва да бъдат създавани санаториуми и в тях да работят хора, които ще провеждат истинска медицинска мисионска работа. Така болните, които идват да се лекуват в тези институти, ще бъдат защитени чрез запазващо влияние. Господ предвижда именно по този начин да се извършва евангелската медицинска работа за много души (Писмо 53, 1904 г.).
Чудеса по време на последния конфликт
Невъзможно е дори да си представим какво ще преживее Божият народ в самия край на човешката история, когато всички “горко” ще са над живите по земята заедно с небесната слава. Божият народ ще живее според светлината, излъчваща се от Божия престол. Посредством небесните ангели ще има постоянна връзка между небето и земята. Сатана, заобиколен от демони и с претенциите, че е Бог, ще върши чудеса от всякакъв вид, “за да измами, ако е възможно, и самите избрани”. Божият народ не ще намери избавление във вършенето на чудеса, защото Сатана ще фалшифицира всяко чудо, което би могло да се извърши. Изпитаният Божи народ ще намери своята сила в знака, за който се говори в Изход 31:12-18. Божиите чеда ще трябва да се облягат на живото Слово ­ на “Писано е”. Това е единствената основа, върху която могат да застанат в безопасност. Които са нарушили завета си с Бога, в онзи ден ще бъдат без надежда и без Бога в света.
Покланящите се на Господа ще бъдат особено идентифицирани чрез спазването на четвъртата заповед, тъй като това е знакът за Неговата сила и на правото Му да изисква от човека поклонение и почит. Нечестивите ще бъдат разпознавани по своите усилия да съборят паметника на Твореца и да въздигнат римската институция. Под влиянието на този спорен въпрос цялото християнство ще се раздели на две големи категории ­ на такива, които пазят Божиите заповед и вярата Исусова, и други, които се покланят на звяра и на неговия образ и приемат белега му. Макар че църквата и държавата ще обединят властта си, за да заставят всички хора ­ “малки и големи, богати и бедни, свободни и роби” (Откр. 13:16) ­ да вземат белега на звяра, Божият народ няма да приеме този белег. Пророкът от Патмос вижда Божиите чеда като хора, “победили звяра и образа му и числото на името му. Те стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи” (Откр. 15:2) и “пееха песента на Мойсей и на Агнето”.
Тежки изпитания очакват Божия народ. Дух на война подбужда народите от единия край на земята до другия. Но във времето на скръбта, което иде ­ време на скръб, каквато не е имало, откак съществуват хора по земята, ­ Божиите избрани ще застанат непоклатими. Сатана и ангелите му не ще могат да ги унищожат, тъй като превъзхождащи по сила ангели ще ги закрилят (Писмо 119, 1904 г.).