Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

50. ФАЛШИВИ ОТГОВОРИ НА МОЛИТВА – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

50. ФАЛШИВИ ОТГОВОРИ НА МОЛИТВА
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Извикай към Мене и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш“ (Ерем. 33:3).

ВЪПРОС:
Възможно ли е за Сатана да фалшифицира Божията работа, като дава привидни отговори на молитвата?

ОТГОВОР:
За всяко истинско благословение Сатана има имитация: „Когато и където Господ работи като дава истинско благословение, то бива съпътствано и от фалшификация (имитация), за да се заличи ефекта от истинското Божие дело“ („Избрани вести“, кн. 1, стр. 142).
Опитността на онези, които отхвърлиха светлината, дадена през 1844 година: „Видях ги да гледат към трона и да се молят: ‘Отче, дай ни Твоя Дух!’ Тогава Сатана им вдъхна едно несвето влияние; в него имаше светлина и много сила, но не и сладка любов, радост и мир. Целта на Сатана беше да ги държи в измама и да задържа и измамва Божиите деца“ („Ранни писания“, стр. 56).
В времето на голямото пробуждане Сатана ще вмъква фалшификация: „Преди последното посещение на Божия съд над земята, между Божия народ ще настане такова пробуждане на първичното благочестие, каквото не е било наблюдавано от времето на апостолите. Духът и силата на Бога ще се излеят над Неговите деца… Врагът на душите желае да възпрепятства тази работа и преди да дойде времето на това раздвижване, той ще положи усилия да го предотврати като въведе една фалшификация. В онези църкви, които той може да държи под измамната си власт, той ще направи да изглежда, като че особеното благословение на Бога е изляно. Ще бъде демонстриран един привидно голям религиозен интерес. Множества ще триумфират, че Бог работи чудесно за тях, докато това е дело на друг дух. Под маската на религиозност, Сатана ще иска да разпростре влиянието си над християнския свят“ („Великата борба“, стр. 464).
Сатана дава опитност на онези, които се молят, но не желаят да бъдат послушни на Бога: „В лицето на най-положителните заповеди на Бога, мъже и жени ще следват собствените си склонности, после ще се осмеляват пак да се молят по въпроса, за да склонят Бога да се съгласи да им позволи да вървят противно на Неговата изявена воля. Бог не благоволи в такива молитви. Сатана застава до такива личности, както направи с Ева в Едем и ги впечатлява, като им дава едно внушение в мислите, което те започват да считат за най-чудесна опитност, която Господ им е дал. Истинската опитност ще бъде в пълна хармония с естествения и божествения закон“ („Свидетелства“, том 3, стр. 72,73).
Нашата нужда: „Всякакъв вид фанатизъм и погрешни теории ще бъдат вмъквани сред Божия народ на остатъка“ („Избрани вести“, кн. 2, стр. 14).
„Ние трябва да имаме различителната си способност изострена чрез божествено просветление, за да можем да разпознаваме Божия Дух… Ако не стоим постоянно на пост, ще бъдем победени от врага“ (също там, стр. 14,15).
„Ако се съграждаме във вярата, ще бъдем в безопасност, пазени от Всемогъщия“ („Свидетелства“, том 5, стр. 297).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Ако поддържаме непростителен дух, склонност към критика или познат, толериран грях в живота си, бил той голям или малък и ако не проявяваме желание да го изповядаме и оставим, тогава Сатана има законно право да ни даде фалшиви отговори на молитвите ни. Така се получават фалшиви знаци и чудеса, убийства в духа, чудеса и езици. За почти всичко, което Бог, Исус и Светият Дух са направили някога, Сатана има своята имитация.
Как можем да посочим разликата?
Всяко свръхестествено чудо, което виждаме трябва да бъде изпитано. Ние изпитваме духа зад външните му изяви чрез Писанията. 1 Йоан 4:1-4. Духът трябва да даде отговор пред Бог Отец (защото пред мен и пред вас те ще излъжат). Бил съм свидетел как моят брат, проповедник, изгони в името на Господ Исус Христос, лъжлив дух говорещ езици.
Може да има множество фалшиви сатанински изяви, но в същото време има истински, силни изяви на Светия Дух на живия Бог.
Като изхвърляме мръсната водата, нека не изхвърляме и бебето с нея.
Самият факт, че съществуват всички тези фалшификации и имитации, е доказателство, че на първо място съществува истинското.
Любящи Татко, молим Те, помогни ни да зависим сто процента от Твоето Слово и да не зависим от нашите чувства или чудеса. Благодарим Ти, че в името на Исус и чрез Писанията можем да изпитваме духовете и така никога да не бъдем заблудени или измамени от това, което виждаме и чуваме.