Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

8. МОЛИТВА И ВЪЗРАДВАНЕ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

8. МОЛИТВА И ВЪЗРАДВАНЕ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Радвайте се винаги в Господа, пак ще кажа, радвайте се“ (Филипяни 4:4).
„Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им, ще придобият радост и веселие, а скръб и въздишане ще побягнат“ (Исая 35:10).

ВЪПРОС:
В един свят изпълнен с трагедии скръб, каква причина имаме за радост?

ОТГОВОР:
Хвалението, атмосфера на небето: „Хвалебствената мелодия е атмосферата на небето; и когато небето влезе в съприкосновение с земята, има музика и песни – ‘благодарност и звучни мелодии'“ („Възпитание“, стр. 161).
Исус посрещаше изкушението с песен: „През земния си живот, Исус срещаше изкушението с песен. Често когато биваха изговаряни остри, язвителни думи, често когато атмосферата около него бе натегнала от мрак, неудовлетворение, недоверие или потискащ страх, се чуваше неговата песен на вяра и свята радост“ (пак там, стр. 166).
Изучаване, размишление и песен: „Той изучаваше Божието слово и най щастливите му часове бяха, когато можеше да се отдели от работното си място… за да поддържа общение с Бога… Ранната утрин често го заварваше на някое уединено място, да размишлява, изследва Писанията или в молитва. С гласа на песента посрещаше Той зората. С песни на благодарност огласяше работните си часове и вливаше небесна радост в душите на уморените и обезсърчените“ („По стъпките на Великия лекар“, стр. 52).
Да използваме песента против обезсърчението: „Песента е оръжие, което винаги можем да използваме против обезсърчението. Когато така отваряме сърцето за слънчевата светлина на присъствието на Спасителя, ще имаме здраве и Неговото благословение“ (също там, стр. 254).
Благодарността стимулира здравето: „Нищо не е така благотворно за здравето на тялото и душата, както един дух на благодарение и хвала. Наш положителен дълг е да се противопоставяме на меланхолията, на мислите и чувствата на недоволство – дълг от такава величина, както е да се молим“ (също там, стр. 251).
Пътят на триумфа: „Както децата на Израил, при пътуването си из пустинята, огласяха пътя си с музика на свещена песен, така Бог насърчава и днес децата си да развеселяват живота си на странстване. Малко са средствата с по-голяма ефективност за запаметяване Неговите слова в съзнанието, от повтарянето им в песни. И една такава песен има удивителна сила“ („Възпитание“, стр. 167,168).
„Когато нашият Изкупител ни доведе до прага на вечното, облени от Божията слава, ще можем да схванем темите на хвала и благодарност от небесния хор около престола; и когато ехото на ангелската песен отекне в земните ни жилища,сърцата ще бъдат привлечени по-близо до небесните певци. Небесното общение започва на земята. Ние научаваме тук основните тонове на Неговата хвала“ (също там, стр. 168).
Песента на надежда и упование: „Всред задълбочаващите се сенки на последната голяма земна криза, Божията светлина ще блести най-ярко и песента на надежда и упование ще се чува в най-чисти и високи тонове“ (също там, стр. 166).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Ако сме очистени, простени, родени отново, изпълнени със Светия Дух, истински християни, тогава сърцата ни трябва да са изпълнени със радост, веселие и щастлив израз на лицата ни трябва да показва,че сега ние сме станали нови създания. Нашето щастие трябва бъде изразявано в изпълнения ни с радост начин на живот и чрез молитва и песен на хвала към нашия Създател.