Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

9. БЕЛЕЗИ НА ПОГРЕШНОТО УЧЕНИЕ – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

По-нататъшни съобщения до г-н Гармайер
Откак посетих дома ти в събота следобед на 23 август, някои неща са останали в ума ми и искам да ти ги кажа. Без никакво колебание мога да заявя, че виденията на Анна не са от Бога. Сънищата, които са имали членовете на твоето семейство, са сатанинска измама…
Сатана е видял, че може да въздейства на богато ти въображение и заедно с други да те хване в мрежата си. Бог ли ти е дал онази вест за определяне на дата? Не, защото такава вест не може да произлиза от Източника на светлина… Времето показва, че ти си фалшив пророк, а виденията на Анна ­ фалшиви изяви. Бог никога не действа по този начин.
Сатана обаче е приготвил за тебе и други, още по-силни измами. Ти ще твърдиш (ако вече не си го направил), че трябва да извършиш едно дело във връзка с виденията на Анна, което съответства на делото на мощния ангел, слизащ от небето, от чиято слава се просветлява цялата земя. Сатана вижда, че умът ти е готов да приема неговите внушения и ще си послужи с теб за твоя собствена гибел, ако в името на Господа не строшиш веригите, които те обвързват…
Няколко пъти по време на нашия разговор, при който ти ставаше много сериозен, повтаряше изречението: “О, логика, ти си бисер!” Сега аз на свой ред ти повтарям същото с голяма сила. Казваш, че виденията на Анна определят по време “образа на звяра” след изтичането на благодатното време. Това не е така! Твърдиш, че вярваш в свидетелствата. Тогава нека те поправят собствените ти възгледи по този въпрос. Господ ясно ми е показал, че образът на звяра ще се формира преди благодатното време да приключи, защото той ще бъде големият пробен камък за Божия народ, чрез който ще бъде определена участта на всеки.
Твоята позиция е такава бъркотия от несъстоятелни и нелогични идеи, че само малцина ще бъдат измамени…
Взел си историята за непослушния пророк от Стария завет и си я приложил за сестра Уайт. Казваш, че тя е напълно искрен, но измамен пророк. И поради тази причина свидетелствата на Божия Дух не могат да имат никакъв ефект върху теб. Разкрил ли е Господ на теб, на дъщеря ти, на съпругата или на другите ти деца непослушанието на сестра Уайт? Ако тя е постъпвала против волята на Бога, ще покажете ли точно в какво? Мой дълг е да изясня позицията си; защото ти тълкуваш моето свидетелство в погрешна светлина, като изкривяваш истинското му значение и прибягваш до моето име винаги когато мислиш, че можеш да постигнеш потвърждение на думите си. А когато свидетелствата не са в съгласие с твоите теории, аз бивам изключена, защото съм била “фалшив пророк”! Има много начини да се заобикаля истината.
Изглежда, че изпитваш горчиви чувства към старейшината Юрая Смит и към някои други братя и си ги изразявал пред семейството си, като по този начин си го “заразил” с твоите чувства. Господ беше намерил за добре да посъветва старейшината Смит и да му отправи някои укорни думи, защото се беше заблудил. Но това доказателство ли е, че го е изоставил? Не! “Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш” (Откровение 3:19). Бог изобличава грешките на Своя народ, но това означава ли, че го е отхвърлил? Не! В църквата има грешки и Господ ги посочва чрез избрани от Него самия инструменти, а не винаги чрез свидетелствата. Да се хванем ли за такива укори и да си правим капитал от тях? Да казваме ли, че Бог отказва Своята светлина и любов на съгрешилите? Не! Самият факт, че се опитва да направи нещо за тях, показва, че ги обича и иска да ги отклони от опасните пътеки.
Бог се произнесе за теб. Това, което ти наричаш “светлина от небето”, Той нарече “мрак”, а виденията, породени от тази заблуда, нарича “самозаблуда”. Ще повярваш ли на това свидетелство? Ще обърнеш ли внимание на думите, казани от Господа чрез сестра Уайт или ще хвърлиш зад гърба си словото Му? Ще цитираш ли това свидетелство със същата готовност и ще си правиш ли и от него капитал както и от свидетелствата на укор и изобличение, отправени към твоите братя, които са сбъркали в някои неща? “О, логика, ти си бисер!” (Писмо 11, 1890 г.)
Погрешно и правилно използване на Боговдъхновен съвет*
Братко мой, измамил си себе си, мамиш и другите. Не си изследвал Писанията по правилния начин. Трябва да направиш това, за да научиш Божията мисъл, а не за да доказваш своята теория. Четеш Божието слово в светлината на собствените си възгледи. Изграждаш си фалшива система, а след това се барикадираш в нея с текстове, за които твърдиш, че доказвали истинността є. Отминаваш обаче онези пасажи, които доказват нейната несъстоятелност. Казваш: “Библията е основата на моята вяра”. Но така ли е? Отговарям: Библията не поддържа твоята позиция. Пак казваш: “Покажете ми от Библията, че не съм прав и ще изоставя възгледите си”. Но как можеш да бъдеш убеден от Библията, след като изкривяваш и прилагаш погрешно нейните думи? По този начин ти се откъсваш от единствения източник, чрез който Бог би могъл да те достигне и убеди.
Единственият истински начин да изследваш Писанията е да изоставиш всяко предубеждение, всяко предварително съставено мнение на прага на изследването и след това да се заловиш за работа с очи, отправени единствено към Божията слава; с разум, отворен за убеждаване; със сърце, смекчено, за да повярва казаното от Бога.
Човешките мнения за тълкуване на Писанието са много и разнообразни; но Библията не може да бъде променена, за да подхожда на човешки идеи. Благословената Книга е “Да” и “Амин”. Тя остава непоклатима, вечна… Човешките коментари не се съгласуват един с друг, но великите и благословени факти остават същите. Божието слово е непроменимо ­ то е записаната Божия мъдрост.
Вземал си части от свидетелствата, които Господ е дал за благото на Своя народ, откъсвал си ги от контекста им и си ги прилагал погрешно в подкрепа на своите погрешни теории ­ открадвал си от небесната светлина, за да проповядваш неща, с които свидетелствата не се съгласуват и винаги са осъждали. Така поставяш както Писанието, така и свидетелствата в рамките на заблудата. Така постъпват всички, които са заблудени… Всъщност ти нямаш истинска вяра в свидетелствата. Ако имаше, щеше да приемеш и онези от тях, които посочват твоята заблуда. Ти пиеш от замърсени потоци…
Бил си готов да приемеш внушенията на Сатана, за да дадеш на света нещо ново, странно и стряскащо, нещо противопоставящо се на позициите, които църквата поддържа като истина. Фалшивите произведения на твоята дъщеря са те накарали да се възгордееш и да предприемеш едно голямо дело. Бил си поласкан и си направил себе си инструмент на неприятеля с резултати, които е невъзможно да оцениш. Публикувал си ереси и теории, които възбуждат само омраза. Резултатът е плачевен за твоето семейство и за всички, които симпатизират на защитаваните от тебе фалшиви теории. Брат Гармайер, трябва да направиш за себе си нещо, което никой друг не може да извърши вместо теб! И то е да смириш сърцето си пред Бога, да изповядаш греховете си и да се покаеш!
Критикуването и неговите “плодове”
Господ има един народ и сам го ръководи. Макар в църквата да съществуват неща, които не са прави, Исус не те е поставил на кормилото ти да я ръководиш. Ако не промениш отношението си, не можеш да бъдеш спасен. “Покай се и върши първите си дела” (Откровение 2:5) ­ това е единственото условие, при което Бог може да възстанови Своето благоволение към теб. Тези, на които Господ прощава, първо трябва да се покаят. Истинското въздействие на Божия Дух в сърцето е необходимо при твоя случай, ако искаш изобщо да се възстановиш от примката на неприятеля. За твоя случай храня само малка надежда, защото принципите ти са опетнени. Ти си човек с измамлив характер, а в същото време имаш големи претенции за себе си.
Сатана е успял да те накара да мислиш, че си избраник на Бога със специалната роля на Негов представител, свързан с третата ангелска вест, когато тя ще се разнесе със сила. Но не си прав пред Бога и Той не може да подпомага заблудата. Възползваш се от грешките, които виждаш в отговорни личности в църквата, и правиш капитал от отправените към тях изобличения, защото тези хора не ти допадат или пък защото не считат за правилна религиозната ти позиция, поставяна от тебе над светлината, изпратена от Бога да свети над църквата. Кой те е поставил на съдийския стол, за да съдиш другите? Не е Бог, а ти сам…
Осъдителните думи, които си изговорил за твоите братя, не са били малко. За теб да осъждаш е все едно да ядеш и да пиеш. Твоят духовен живот е това, с което го храниш. Обичаш също да представяш фалшивите си идеи пред твоето семейство и пред всеки, който би пожелал да ги чуе. Трябва ли тогава да се изненадваш, че несвятият “квас” е започнал да действа? Можеш да наричаш това богохулство, ако искаш, но точно това е, което Господ ми е показал. Виденията на Анна идват, за да те утвърдят в твоите погрешни възгледи. Ти мамиш и биваш мамен. Сатана така е наредил нещата, че ти просто си барикадирал душата си с лъжата (Писмо 12, 1890 г.).

Винаги ще има фалшиви и фанатични движения
Винаги ще има фалшиви и фанатични движения, създавани от личности в църквата, които твърдят, че са водени от Бога ­ от хора, които “тичат, преди да са изпратени” и определят ден или дата за осъществяването на някое още неизпълнени пророчества. Неприятелят е доволен от това, защото техните редовни провали и отклонения в лъжлива посока пораждат смутове и неверие (Писмо 28, 1898 г.).