Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Библията като учебник – 5 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ПЪРВИЯТ УЧЕБНИК НА ДЕТЕТО.
Библията трябва да бъде първият учебник на детето. От нея децата трябва
да научат, че Бог е техният баща и от красивите уроци на Неговото Слово
трябва да придобиват знание за характера Му. Чрез влагане в ума на Неговите
принципи те трябва да се научат да извършват правда и съд. (41.1)
ЕДНА КНИГА С ОБЕЩАНИЯ, БЛАГОСЛОВЕНИЯ И УКОРИ.
Майката трябва да пази в своя ум съхранени обещания и благословения
на Божието Слово, а също и забраните, та когато децата й сторят зло, да
може да им представи като укор Божиите думи и да им покаже как наскърбяват
Божия Дух. Научете ги, че одобрението и усмивката на Исус са
много по-ценни от похвалите и ласкателството или одобрението на най-
издигнатите, най-богатите, най-учените хора на земята. Водете ги при
Исус Христос ден след ден с любов, нежно, сериозно. Не трябва да позволявате
нищо да ви отклони от това велико дело. (41.2)
НЕГОВОТО ИЗУЧАВАНЕ ИЗГРАЖДА ХАРАКТЕРА.
Уроците на Библията имат морално и религиозно влияние върху характера,
когато се приложат в практическия живот. Тимотей научи и практикува тези
уроци. Великият апостол често го извеждаше навън и го разпитваше за неща
от свещената история. Показваше му необходимостта да отбягва всяко зло
и му казваше, че благословението със сигурност ще придружава всички верни
и истинни в едно вярно и благородно мъжество. А благородното и .зряло
мъжество не идва случайно. То е резултат от оформящия процес на изграждането
на характера в ранните години на юношата и от живеене според Божия
закон у дома. Бог ще благослови верните усилия на всички, които поучават
децата си както Той е наредил. (41.3)
ТО ПРЕДСТАВЯ БОЖИЯТА ЛЮБОВ ПО ПРИЯТЕН НАЧИН.
Децата във всяко семейство трябва да бъдат доведени да се хранят и
увещават от Бога. Злите склонности трябва да бъдат ограничавани, лошият
нрав – смиряван. Децата трябва да бъдат наставлявани, че са Господня
собственост, купени със собствената Му скъпоценна кръв и затова не
могат да живеят суетен живот на удоволствия, да следват собствената си
воля и да провеждат собствените си идеи. Те трябва да знаят, че са Божии
деца. Трябва да бъдат поучавани с обич и търпение … Нека родителите
им да ги учат за Божията любов по такъв начин, че това да бъде приятна
тема в семейния кръг и нека църквата постави върху родителите отговорността
за хранене на агънцата и овцете на стадото. (42.1)
БИБЛЕЙСКИТЕ ИСТОРИИ ДАВАТ УВЕРЕНОСТ НА ПЛАХОТО ДЕТЕ.
Само чувството за Божието присъствие може да прогони от плахото
дете страха, който вгорчава живота му. Нека се отпечата в паметта му
обещанието: „Ангел от Господа обкръжава ония, които се боят от Него
и ги избавя.“ (Пс.34.7) Нека да чете удивителната история за Елисей в
планинския град – как между него и множеството на въоръжените врагове
стояха множество небесни ангели. Нека чете как в затвора пред осъдения
на смърт Петър се яви Божи ангел, как въпреки заключените масивни
врати и голямата желязна порта ангелът изведе Божия слуга на безопасно
място. Нека чете за оная сцена в морето, когато затворникът апостол
Павел, тръгнал на път към екзекуция, изговори тези велики думи на кураж
и надежда пред измъчените и уплашени от бурята войници и моряци: „Но
и сега ви съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да
се изгуби… защото ангел от Бога, на Когото принадлежа и на Когото
служа, застана до мен тази нощ и каза: Не бой се, Павле, ти трябва да
застанеш пред Цезаря; и ето Бог ти подари всички, които плават с теб“.
С вяра в това обещание.Павел увери спътниците си: „на никого от вас ни
косъм от главата няма да падне.“ Така и стана. Понеже в този кораб имаше
един човек, чрез когото Бог можеше да действа, бяха опазени цял кораб
езически войници и моряци и „всички излязоха на сушата“. Деян. 27:22-
24,34,44. (42.2)
Тези неща не бяха написани просто за да четем и да се чудим, но за да
подейства в нас същата вяра, която са имали Божиите слуги в древността.
Бог може да работи по същия забележителен начин и днес, ако някъде има
верни сърца, които да бъдат канали за протичане на Неговата сила. (43.1)
БЪДЕТЕ СИЛНИ ВЪВ ВЯРАТА И УЧЕТЕ ДЕЦАТА СИ, ЧЕ НИЕ ВСИЧКИ ЗАВИСИМ ОТ БОГА.
Прочетете им историята за четиримата еврейски младежи и впечатлете
умовете им да осъзнаят влиянието за добро, упражнено във времето на
Даниил, поради стриктното придържане към принципа. (43.2)
УЧЕТЕ ДЕЦАТА СИ, ЧЕ БОЖИИТЕ ЗАПОВЕДИ ТРЯБВА ДА СТАНАТ ПРАВИЛО НА ЖИВОТА ИМ.
За тях може да настъпят такива обстоятелства, които да ги отделят от
родителите и от домовете им, но уроците на наставление, дадени в детството
и в юношеството, ще бъдат благословение за тях през целия им
живот. (43.4)