Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Благоприлично облекло – 117 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Благоприлично облекло – 117 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Библията ни учи на скромност в облеклото. “Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна…” (1 Тим. 2:9). Забранява се показното в облеклото, ярките цветове, пищните украшения. Всяко нещо, предназначено да привлича вниманието върху носителя или да възбужда възхищение, е изключено от скромното облекло, което Божието слово изисква.

Икономия в облеклото
Облеклото ни не трябва да бъде скъпо – не “злато, скъпоценни камъни или скъпи премени”. Парите ни са поверени от Бога. Не са наши, за да ги харчим за задоволяването на гордост или амбиция. В ръцете на Божиите деца парите са храна за гладните и облекло за голите. Защита са за потисканите, средство за лекуване на болните или за проповядване на евангелието на бедните. Бихте могли да донесете щастие на много сърца, като употребявате мъдро парите, които сега харчите за показ. Разгледайте живота на Христос. Разучете характера Му и станете участници в Неговото себеотрицание.
В тъй наречения християнски свят за бижута се изразходват и средства, които могат да нахранят всички гладни и да облекат голите. Модата и показът поглъщат средствата, които биха могли да утешат бедните и страдащите. Ограбват света от евангелието на любовта на Спасителя…

Качество и вкус
Облеклото ни, макар скромно и просто, трябва да бъде от добро качество, с подходящи цветове и подобаващо за служба. Да бъде избрано по-скоро трайно, отколкото показно. Да осигурява топлина и да предпазва. Мъдрата жена, описана в кн. “Притчи”, “не се бои от снега за дома си, защото всичките й домашни са облечени с двойни дрехи” (Пр. 31:21).

Здраве и чистота
Облеклото ни трябва да бъде чисто. Нечистото облекло е нездравословно и така осквернява тялото и душата. “Не знаете ли, че сте храм на Бога… Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали” (1 Кор. 3:16,17).
Облеклото трябва да е чисто във всяко отношение. Над “всичко” Бог желае да сме здрави (3 Йоан 2) – здрави в тяло и душа. Трябва да бъдем Божии съработници, що се отнася до нашето физическо и морално здраве. Здравословното облекло допринася за подобряването и на двете.

Елегантност и естествена красота
Облеклото трябва да е елегантно, красиво и привлекателно в естествената си простота.
Христос ни е предупредил за лишите последици от гордостта на живота, но съвсем не е против неговата елегантност и естествена красота. Той посочи полските цветя, разтварящата се в своята чистота лилия и каза: “…Нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях” (Матей 6:29). Така чрез творенията в природата Христос илюстрира ценената от небето красота, скромната елегантност, простотата, чистотата, привлекателността, които биха направили облеклото ни приятно пред Него (“Съвети до учители родители и учещи”, стр. 302,303).