Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Благословенията от подходящото облекло – 65 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ПОДХОДЯЩО И ПРИЛИЧНО.
С облеклото, както и с всичко друго, наша привилегия е да почитаме
нашия Създател. Той желае дрехите ни да са не само спретнати и
здравословни, но и подходящи и прилични. (413.1)
Ние трябва да се стараем да направим най-доброто от нашия външен
вид. За службата на скинията Бог определи всеки детайл от облеклото на
хората, които служеха в нея. Така и ние сме научени, че Той има преференции
относно облеклото на ония, които Му служат. Много особени бяха
наставленията за дрехите на Аарон, защото те бяха символични. Така и
облеклото на Христовите последователи трябва да бъде символично. С
всичко трябва да представяме Него. Външният ни вид трябва във всяко
отношение да се характеризира със спретнатост, скромност и чистота, за
да Му бъде угодно. (413.3)
ЗА ХАРАКТЕРА МОЖЕ ДА СЕ СЪДИ ПО НАЧИНА НА ОБЛИЧАНЕ.
Дрехата и как тя стои на човека обикновено се смята за белег на мъжа
или на жената. (413.4)
Ние съдим за характера на човека по начина на обличане. Скромната
и набожна жена се облича скромно. Финият вкус и възпитанието ще се
разкриват в избора на семпли и подходящи дрехи … Жената, която е
семпла и непретенциозна в облеклото си и в маниери, показва, че разбира
в какво се състои истинското моралното достойнство. Колко очарователна,
колко приятна е простотата в облеклото, която с приличието си може да
бъде сравнена с полските цветя! (413.5)
ОБЛЕКЛОТО ПОКАЗВА КАКВИ СА ВОДЕЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЧОВЕКА.
Умолявам нашия народ да ходи внимателно и предпазливо пред Бога.
Следвайте обичаите в облекло, доколкото те отговарят на здравните
принципи. Нека нашите сестри да се обличат добре, както много от тях
правят. Нека дрехите им са от добър и траен материал, подходящи на
възрастта им и нека въпросът за облеклото да не изпълва мислите. Нашите
сестри трябва да се обличат с простота. Облеклото им трябва да е скромно,
непретенциозно и разумно. Дайте на света жива илюстрация за вътрешното
украсяване с Божията благодат. (414.1)
СЛЕДВАЙТЕ ОБЩИТЕ ОБИЧАИ, АКО СА СКРОМНИ, ЗДРАВОСЛОВНИ И УДОБНИ.
Християните не трябва да се стараят да правят от себе си предмет на
наблюдение за света, като се обличат различно от него. Но ако следват
своето убеждение за дълга си да се обличат скромно и здравословно, макар
това да не се смята за модерно, те не трябва да променят облеклото си,
за да бъдат като света. Трябва да показват благородна независимост и
морален кураж да постъпват праведно, макар и целият свят да се различава
от тях.. (414.2)
Ако светът въведе скромно, удобно и здравословно облекло, което е
в съгласие с Библията, няма да променим нашето отношение към Бога или
към света, ако приемем този стил на обличане. Християните трябва да
следват Христос и да съобразяват облеклото си с Божието Слово. Те
трябва да избягват крайностите. Трябва скромно да следват праволинейност,
като не обръщат внимание на възторзите или на укорите и се държат за
правото поради това, че наистина е такова. (414.3)
ИЗБЯГВАЙТЕ КРАЙНОСТИТЕ.
Не губете времето си да се опитвате да следвате всички глупави моди
в облеклото. Обличайте се спретнато и прилично, но не правете от себе
си предмет на забележки поради това, че сте прекалено облечени, или пък
облечени небрежно и неспретнато. Постъпвайте така, сякаш знаете, че
небесното око ви гледа и че живеете за одобрение или за разочарование
на Бога. (415.1)
ГРИЖАТА ЗА ОБЛЕКЛОТО ДА НЕ СЕ СМЕСВА С ГОРДОСТТА.
Има хора, които постоянно говорят срещу гордостта в облеклото, но са
безразлични към собствените си дрехи, като смятат за добродетел да бъдат
мръсни, облечени без ред и вкус; облеклото им често изглежда съвършено
неподходящо.То е замърсено,но такива хора винаги говорят срещу гордостта.
Те бъркат благоприличието и спретнатостта с гордостта. (415.2)
Безгрижните относно облеклото си и неспретнатите рядко са издигнати
в общуването и не притежават нито най-малка чувствителност. Често те
смятат причудливото си и грубовато обличане за скромност. (415.3)
ХРИСТОС ПРОИЗНЕСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Христос забеляза предаността към облеклото и предупреди, дори
заповяда на последователите Си да не прекаляват с грижата за облеклото.
„И за облеклото си защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии
как растат: не се трудят, нито предат; но казвам ви , че дори Соломон в
цялата си слава не се е обличал като някоя от тях … „Гордостта и
екстравагантността на облеклото са грехове, към които особено са склонни
жените; затова и тези увещания са насочени към тях. Колко малка стойност . имат златото, скъпоценните камъни и скъпите дрехи в сравнение с
кротостта и красотата на Христос! (415.4)
БИБЛЕЙСКО НАСТАВЛЕНИЕ.
Насочена бях към следните писания. Ангелът каза: „Те трябва да
наставляват Божия народ.“ Тимотей 2:9, 10: „Така и жените да украсяват себе
си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не с плетене
на коса и злато или бисери, или скъпи дрехи, а с добри дела, както
подобава на жени, които са се посветили на благочестието.“ 1Петрово 3 :3-
5: Вашето украшение да не е външно, тоест плетене на косата, кичене със
злато или обличане със скъпи дрехи, а скритият в сърцето живот, нетленното
украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.
Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха
себе си … “ (416.1)
Мнозина смятат тези увещания за старомодни и недостойни за внимание,
но Този, Който ги даде на своите ученици, разбираше опасностите в
любовта към облеклото, разбираше опасностите за нашето време и ни ги
изпрати, за да ни предупреди. Ще бъдем ли мъдри да обърнем внимание
на това предупреждение? (416.2)
Които наистина се стараят да следват Христос, ще имат съзнателно
отношение към дрехата; която носят,те ще се борят да отговорят на
изискванията на това наставление (l Петр.3 :3-5), така ясно дадено от
Господа. (416.3)
ОПАСНОСТИ ОТ ЛЮБОВТА КЪМ ОБЛЕКЛОТО.
Любовта към дрехите заплашва морала и прави жената да бъде обратното
на християнката, характеризирана със скромност и въздържаност.
Показ, екстравагантни дрехи твърде често насърчават пожеланието в сърцето
на тази, която ги носи и събужда ниските страсти в сърцето на този,
който я гледа. Бог вижда, че крушението на характера често се предшества
от отдаване на гордост и суета в облеклото. Той вижда, че скъпите дрехи
задушават желанието да се прави добро. (416.4)
СВИДЕТЕЛСТВОТО НА СЕМПЛОТО ОБЛЕКЛО.
Семпло, чисто, непретенциозно облекло ще бъде препоръката към
моите млади сестри. По никакъв начин не можете да направите светлината
ви така да свети за другите, както с простотата на дрехите и на поведението
си. Вие можете да покажете на всички, че в сравнение с вечните
неща поставяте на подходящото им място и нещата на този живот. (417.1)
СКРОМНОСТТА ЩЕ ВИ ЗАЩИТИ ОТ ХИЛЯДИ ОПАСНОСТИ.
Сестри мои, избягвайте дори вида на злото. В този скоростен век,
изпълнен с’ поквара, вие не сте в безопасност, ако не се пазите. Благодетелта
и скромността са редки. Призовавам ви като Христови
последователки, изповядващи възвишена вяра, да подхранвате скъпоценния
и безценен дух на скромността. Това ще опази добродетелта. (417.2)
Строгата простота на облеклото, свързана със скромността на поведението,
ще разшири влиянието на една жена и ще я обкръжи с атмосфера
на свята въздържаност, която ще бъде за нея щит срещу хиляди опасности.
(417.3)
СТАРОМОДНА ИДЕЯ.
Да се учат децата да вървят по тясната пътека на чистотата и святостта
се смята вече за странно и старомодно. Това е така дори при родители,
които изповядват, че се покланят на Бога, но делата им свидетелстват, че
са поклонници на Мамона. Те са амбициозни да се съревновават със
своите ближни и да превъзхождат в облеклото си, своето и на децата си,
членовете на църквата, към която принадлежат. (417.4)
ЕДИНСТВЕНОТО ОБЛЕКЛО, ОДОБРЕНО В НЕБЕТО.
Има облекло, което всяко дете и юноша може невинно да се старае да
придобие. Това е праведността на светиите. Ако само с такова желание
и настойчивост се стараят да го придобият, както се стараят да се при-
държат към модата в облеклото си по стандарта на светското общество,
те скоро ще бъдат облечени с праведността на Христос и имената им няма
да бъдат заличени от книгата на живота. Майките, както и юношите и
децата Трябва да се молят: „Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух
постоянен обновявай вътре в мен.“ (Пс.51.10) Тази чистота на сърцето и
на духа е по-скъпоценна от злато и за този живот, и за вечността. Само
чистите по сърце ще видят Бога. (417.5)
Затова, майки, научете децата си ред по ред и предписание по
предписание, че Христовата праведност е единствената дреха,. с която
могат да бъдат приети в небето и че облечени с нея, те ще извършват
постоянно задълженията на този живот, които ще прославят Бога. (418.1)