Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Близки отношения – 59 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

Учителите често не успяват да са в близки отношения с учениците си. Те твърде малко ги разбират и са нежни с тях и твърде много съдийски строги. Учителят трябва да бъде твърд и решителен и в същото време да не бъде взискателен диктатор. Когато е груб и постоянно мъмри, когато страни от учениците си или е равнодушен към тях, той прегражда пътищата, чрез които би могъл да им влияе за добро.

Пристрастие

Учителят не трябва при никакви обстоятелства да проявява пристрастие. Той напълно не разбира от работата на учителя, ако покровителства приятния и привлекателен ученик, а осъжда, не търпи или не разбира най-много нуждаещите се от подкрепа и помощ. Точно в обноските с грешащите и слабите се изпитва характерът и става ясно дали учителят действително е способен за своята длъжност.

Отговорността

Голяма е отговорността на онези, които се нагърбват да ръководят една човешка душа. Истинските бащи и майки гледат на това, като на нещо поверено, от което не ще могат никога да се освободят напълно. От първия до последния си ден детето чувства силата на онази връзка, която го привързва към сърцето на родителите. Постъпките, думите, дори и погледът на родителите възпитават постоянно детето към добро или зло. Учителят споделя тази отговорност и постоянно трябва да съзнава нейната святост, както и да не изгубва от погледа си целта на своята работа. За да задоволи онези, пред които отговаря служебно, и да запази престижа на училището, той трябва не само да изпълнява всекидневните си задължения, но и да има предвид благополучието на своите ученици като отделни личности, дълга, който животът ще им наложи, службата, която ще се изисква от тях и нужната за нея подготовка. Работата, която върши от ден на ден, ще упражни над учениците му, а чрез тях и на други, влияние, което ще продължи да расте и да се усилва до края на вековете. За плодовете на своя труд той ще отговаря в деня, когато всяка дума и всяко дело ще бъдат разгледани пред Бога.
Съзнаващият това учител не ще смята работата си за привършена, когато е приключил всекидневната си преподавателска работа и за известно време учениците не се намират под неговите непосредствени грижи. Той ще носи тези деца и младежи в сърцето си. Постоянно ще мисли и ще търси как да им осигури най-благородния образец за усъвършенстване.
Самоусъвършенстване

Онзи, който вижда случаите и привилегиите на своята служба, няма да позволи нищо да застане на пътя му към самоусъвършенстването. Не ще си спести никакво усилие или труд за да достигне най-високия образец. Ще се стреми да бъде всичко онова, към което иска да възпита учениците си.
Колко по-дълбоко чувства отговорността и колкото повече усилия полага за усъвършенстването си, толкова по-ясно ще вижда и толкова по-остро ще съжалява за недостатъците, които спъват неговата полезност. Като вижда важността на своята работа, нейните трудности и възможности, сърцето му често ще възкликва: “Кой е способен за това?”

Нашият източник на помощ

Драги учителю, като съзнаваш нуждата си от сила и ръководство – нужда, която никой човешки източник не може да задоволи – аз те моля да се съобразиш с обещанията на чудния Съветник.
“Ето, казва Той, поставих пред тебе отворени врата, които никой не може да затвори…” (Откр. 3:8).
“Извикай към Мене и ще ти отговоря…” (Еремия 33:3).
“Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш; ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото Ми” (Пс. 32:8).
“И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века” (Матей 28:20).

Най-съвършена подготовка

Като най-съвършена подготовка за службата ти аз ти посочвам думите, живота и методите на Княза на учителите. Поканвам те да Го изучаваш; Той е твоят истински идеал. Наблюдавай го, мисли върху него, докато Духът на Божествения Учител завладее сърцето и живота ти.
“А ние всички с открито лице като в огледало, гледайки Господнята слава, се преобразяваме в същия образ…” (2 Кор. 3:18).
Това е тайната, за да имаш власт над учениците си. Отразявай Исус.