Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Божиите обещания – 1 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Бог знае всичките ни нужди и е предвидил как да ги задоволи. Той има цяла съкровищница от запаси за Своите деца и може да им даде онова, от което се нуждаят при всички обстоятелства. Тогава какво би ни попречило да Му се доверим? Той е дал на скъпите си деца безценни обещания при условие, че те с вяра се съобразяват с Неговата мъдра и добра воля. Няма житейско бреме, което Той да не може да облекчи; нито мрак, който да не може да разпръсне; нито слабост, която да не може да превърне в сила; нито страх, който да не може да успокои; нито достойни стремежи, които да не оправдае и към които да не ни води.
Трябва да приемаме Божиите обещания едно по едно, да ги изследваме отблизо и от всяка страна, да ги възприемаме в тяхната богата пълнота и да бъдем успокоени, утешени, насърчени и укрепени чрез тях. Бог е предвидил за всеки човек точно утехата, от която душата му се нуждае. Неговите обещания подхождат за всички категории хора – за хората без приятели, за поразените от бедност, за богатите, за болните, за наскърбените. Всеки може да намери именно помощта, която му е необходима, ако осъзнае тези обещания и се облегне на тях с вяра. Бог пръска благословенията си навсякъде по нашия път, за да освети неравностите на живота и за да поискаме да приемем утехата и знаците за Божията любов с благодарно сърце.
Също както земният родител насърчава детето си да идва при него с проблемите си по всяко време, така и Господ ни окуражава да излагаме пред Него нуждите и безпокойствата си, благодарността и любовта си. Всяко обещание е сигурно.
Нека тези удивителни обещания, поставени в рамката на вярата, бъдат запечатани в залите на паметта. Никое от тях не ще пропадне! Всичко, което Бог е изговорил, ще бъде реализирано.
Неприятелят никога не може да откъсне от ръката на Христос човека, който простичко се доверява на Неговите обещания.
Да се заличат Божиите обещания от Словото Му, това е като да изчезне слънцето от небето. Тогава няма да остане нищо, което да радва нашия живот. Бог е поставил обещанията си в Словото, за да ни помогнат да имаме силна вяра в Него. Навсякъде по нашия път Бог е поставил цветята на Своите обещания да украсяват живота ни. Но много хора отказват да откъснат тези цветя и избират вместо тях тръните и бодилите. На всяка крачка те се оплакват и скърбят, докато всъщност могат да се радват чрез Господа, защото Той е направил пътя към небето приятен. Когато гледаме Божиите обещания, ние намираме утеха, надежда и радост, защото те ни казват думите на Безпределния.
Небето е пълно с благословения и наша привилегия е да изискваме щедрите обещания на Бога, дадени поотделно за всеки един. Нужно е да търсим Господа ден и нощ, за да можем да знаем точно какви стъпки да предприемем и точно как да постъпим.
Направете Божиите обещания неразривна част от своето мислене. И когато трудностите и изпитанията дойдат, тези обещания ще се окажат за вас извор на небесна радост и утеха.
Не би трябвало да вярваме, понеже чувстваме или виждаме, че Бог ни чува. Трябва да се доверяваме на Божиите обещания. Трябва да отиваме и да вършим нашите делови работи, вярвайки че Бог ще направи точно онова, което е казал, че ще направи и че благословенията, за които сме се молили, ще дойдат за нас точно когато най-много се нуждаем от тях. Всяка молба влиза в сърцето на Бога, когато дойдем при Него с вяра. Но ние не проявяваме достатъчно вяра. Трябва да възприемаме нашия Бог като небесен Баща, Който желае да ни помогне много повече, отколкото земните ни родители. Защо не Му се доверяваме?
Ако поверим сигурността на нашите души на Бога като упражняваме жива вяра, обещанията Му няма да пропаднат, но ще се изпълнят за нас, защото те не са ограничени от нищо, освен от нашата вяра.
Божиите обещания са пълноценни и изобилни и не е нужно никой да е зависим от човек за получаването на сила. За всички, които Го призовават, Бог е близо, за да помага и да подкрепя.
Сега е времето, когато трябва да се запознаем с Бога чрез изпитване на Неговите обещания. Ангелите записват всяка сериозна и искрена молитва. Трябва да се разделим по-скоро с вътрешната си удовлетвореност и със себелюбивото си себеугаждане, отколкото да пренебрегнем общуването с Бога.
Мислете за Христос! Гледайте към Него с вяра! Вярвайте в обещанията Му! Поддържайте в мисленето си в състояние на пълно доверие! Бог ще ви бъде опора. Облегнете се на Него, научете се да сте зависими от Него. Установете и укрепете доверието си върху Този, Чиято ръка никога не греши.
Всичко е възможно за този, който вярва. И каквото и да пожелаете, когато се помолите и вярвате, че го получавате, ще ви се изпълни. Тази вяра прониква и през най-мрачния облак и донася лъчи на светлина и надежда до отпадналата и обезсърчена душа. Точно отсъствието на тази вяра и на такъв вид доверие донася безпокойство, причиняващи страдания страхове и зли предчувствия. Господ иска да извърши велики неща за Своите люде, когато те възложат доверието си изцяло на Него.