Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Верност на учащия – 51 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Верност на учащия – 51 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Учещите, които изповядват, че обичат Бога и са послушни на истината, трябва да притежават онази степен на себеконтрол и сила на религиозния принцип, че да останат непоклатими всред изкушенията и да стоят здраво за Исус в колежа, в квартирата и където и да са другаде. Религията не трябва да се носи само като мантия в Божия дом; религиозните принципи трябва да характеризират целия живот.

Характер и поведение
Онези, които пият от извора на живота, няма да копнеят като светските хора за промяна и развлечения. В тяхното поведение и характер ще се наблюдават спокойствието, мирът и щастието, които са намерили в Исус, когато всеки ден са оставяли своите смущения и товари пред нозете Му. Те ще показват, че в пътя на послушанието и дълга има задоволство и даже радост. Такива хора ще имат влияние над своите другари, съученици и състуденти, което ще се почувства в цялото училище…
Един съзнателен, верен младеж в училище е неоценимо съкровище. Небесните ангели го гледат със симпатия и обич, в небесния дневник се записва всяко праведно дело, всяко отблъснато изкушение, всяко победено зло. Той поставя добра основа за бъдещето, за да си осигури вечен живот.
От християнските младежи зависи до голяма степен запазването и съществуването на създадените от Бога институти като средство за напредъка на Неговото дело. Никога не е имало период от човешката история, когато толкова значими неща да са зависили от едно поколение хора. Колко е важно тогава младежите да бъдат обучени за тази велика работа, за да може Бог да ги употреби като Свои инструменти! Техният Създател има над тях права, които са над всички други…

Стойността на училищната дисциплина
Необузданият, неспокоен характер на много от младежите в този век е отчайващ. Ако младежите можеха да видят, че съобразяването със законите и правилата на нашите институти ще подобри тяхното положение в обществото, ще направи характера им по-възвишен, ще облагороди ума им и направи по-щастливи те не биха се бунтували срещу правила и полезни изисквания, нито биха подкрепяли съмнения и предразсъдъци против тези институти.
Нашите младежи трябва с енергия и ревност да посрещат предявените към тях изисквания; и това ще бъде гаранция за успех. Никога не успелите в земните задължения на живота млади хора ще бъдат неподготвени и за изпълнението на по-висшите задължения. Религиозната опитност се придобива само чрез борба, чрез разочарование, строга дисциплина и обуздаване на собственото “аз”, чрез сериозна молитва. Стъпките към небето трябва да се правят една по една; и всяка стъпка напред дава сила за следващата (“Съвети до учители, родители и учещи”, стр. 98-100).