Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ВИДЕНИЕ ЗА НОВАТА ЗЕМЯ – 16 – Живот и дейност на Елена Вайт – (Елън Уайт)

ВИДЕНИЕ ЗА НОВАТА ЗЕМЯ
(Забележка под черта: По времето на друго посещение в дома на госпожа Хейнс, около година сред първото видение, на Елена Хармон е било дадено видение за новата земя и за слизането на светия град, което ще стане в края на Хилядогодишнината след Христовото пришествие (Откровение 21:10-27; Захария 14:4).

Водени от Исус, слязохме от града на земята върху голяма и висока планина, която не можа да издържи Господа и, като се разцепи, се превърна във величествена равнина. Погледнахме и видяхме великия град с дванадесет основни камъка и с дванадесет порти – по три от всяка страна – и на всяка порта по един ангел. Всички извикахме: „Градът, големият град идва, слиза от Бога, от небето!“ Той се установи на мястото, където стояхме ние.
Тогава разгледахме отвън славните му неща. Видях великолепни къщи, сякаш сребърни, подпирани от четири обсипани с бисери колони, най-славни наглед. Щяха да ги обитават светиите. На всяка от тях имаше по един златен корниз. Видях някои от светиите да отиват в къщите, да снемат короните си и да ги поставят на корнизите. След това се отправяха към полето около къщите, за да обработват земята – но не както ние работим тук на земята, не, не! Славна светлина сияеше над главите им и те постоянно възклицаваха и хвалеха Бога.
Видях друго поле с всякакъв вид цветя. И като ги късах, извиквах: „Те никога няма да увехнат!“ По-нататък съзрях поле с висока трева, много славна на вид. Бе свежо-зелена с отблясъци на сребро и злато и се полюшваше гордо пред славата на царя Исус. След това навлязохме в поле, пълно с всякакви животни: лъв, агне, леопард, вълк… – всички заедно в пълно съгласие. Минахме помежду им и те ни гледаха миролюбиво. Навлязохме в гора – не като тукашните тъмни гори – не, не! Но светла и пълна със слава. Клоните на дърветата се полюляваха и всички възкликвахме: „Ще живеем безопасно в пустинята и ще спим в горите!“ Преминахме през горите, защото бяха на пътя ни за планината Сион.
По-нататък срещнахме група хора, които също разглеждаха славата на мястото. Забелязах червени ръбове по дрехите им. Короните им блестяха. Дрехите им бяха чисто бели. Поздравихме ги и аз попитах Исус кои са. Той отговори, че са мъченици, убити за Него. Между тях имаше неизброимо множество малки деца, също с червени ръбове по дрехите си.
Планината Сион бе точно пред нас. На нея се намираше славен храм, заобиколен от седем други планини, по които растяха рози и лилии. Аз виждах децата да се катерят нагоре, а когато пожелаеха, те се възползваха от малките си крилца и летяха към планинските върхове, където беряха неувяхващи цветя. Мястото около храма бе украсено с всички видове дървета: чимшир, борове, ели, маслини, мирти и нарове, а смокиновите дървета се свеждаха под тежестта на узрелите си плодове. Това правеше мястото извънредно величествено. Когато поискахме да влезем в храма, Исус каза с прекрасния Си глас: „Само 144-те хиляди могат да влязат в това място“, а ние извикахме: „Алилуя!“.
Храмът бе поддържан от седем стълба от прозрачно злато, украсени с най-славни бисери. Не мога да опиша чудесните неща, които видях там. О, да можех да говоря на ханаански език! Тогава бих разказала поне малко за славата на по-добрия свят! Видях каменните плочи, на които имената на 144-те хиляди бяха гравирани със златни букви.
След като разгледахме славата на храма и излязохме от него, Исус ни остави и отиде в града. Скоро отново чухме прекрасния Му глас, който каза: „Елате, народе Мой, вие сте дошли от голямата скръб и сте изпълнявали волята Ми! Елате на Моята вечеря, защото ще се препаша и ще ви слугувам“. Ние извикахме: „Алилуя, слава!“ и влязохме в града.
Видях маса от чисто сребро. Тя беше дълга много мили, но нашите очи можеха да я виждат цялата. На нея съзрях плод от Дървото на живота, манна, бадеми, смокини, нарове, грозде и много други различни видове плодове.
Помолих Исус да ми позволи да ям от тях. Той каза: „Не още. Онези, които ядат от плодовете на тази страна, не се връщат повече на земята. Но ако останеш вярна, скоро ще ядеш от Дървото на живота и ще пиеш от водата на извора“. И след това добави: „Трябва да се върнеш обратно на земята и да разкажеш на другите това, което ти разкрих“. Тогава един ангел внимателно ме отнесе долу, в тъмния свят.