Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Височини,които могат да бъдат достигнати – 4 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Височини,които могат да бъдат достигнати – 4 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Скъпи младежи, какви са целта и смисълът на вашия живот? Имате ли амбиции за образование, което може да ви даде име и пост в света? Поддържате ли мисли, които не смеете да изкажете – един ден да застанете на върха на интелектуалното величие; да заемете място в съвещателните и законодателни съвети и да участвате в законодателството на страната? В тези стремежи няма нищо лошо. Всеки от вас може да си постави цел. В никакъв случай не бива да се задоволявате с посредствени постижения. Целете се високо и не щадете усилия за постигане на целта.

Религията е основата на живота
Страхът от Господа е в основата на всяко истинско величие. Принципът, който трябва да прилагате във всички области и отношения на живота, е праведност, непоклатима праведност. Въведете религията си във вашия училищен живот, в пансиона, във всичките си работи. Важният въпрос за вас сега е как да изберете и усъвършенствате науките си, че да запазите чистотата на един неопетнен християнски характер, подчинявайки всички земни права и интереси на по-висшите изисквания на Христовото евангелие.
Сега от вас се изисква да строите зданието, което после ще е необходимо да мебелирате; да заемете такова становище в обществото и живота, че да можете да отговорите на целта, за която Бог ви е сътворил. Това, че сте Христови ученици, не пречи да изградите земна кариера, но със себе си трябва да носите и религията си. На каквото и занятие да се посветите, никога не допускайте мисълта, че не е възможно да успеете, ако не пожертвате принципа.

Тежки отговорности
Религиозните принципи поддържат равновесието ви, така че можете да се изкачите до каквито височини пожелаете. Ще се радваме да ви видим да се издигате до онази благородна висота, която Бог е определил да постигнете. Исус обича скъпоценните млади хора и не му е приятно да ги вижда, че израстват необразовани и с неразвити таланти. Възможно е те да станат силни хора, твърди в принципа, годни да носят поверените им най-висши и тежки отговорности; за тази цел основателно могат да напрегнат всеки свой нерв.
Но никога не извършвайте такова голямо престъпление – да извратите дадените ви от Бога способности, да правите зло и да погубвате другите. Има надарени хора, които използват способностите си да пръскат морална гибел и поквара. Но всички те сеят семе, с жетвата от което те няма да се гордеят. Страшно е дадените от Бога способности да се употребяват така, че вместо благословение в обществото да се пръска нещастие и окаяност. Но също така е страшно повереният талант да се увива в кърпа и да се скрива от света; защото това означава захвърляне на короната на живота. Бог изисква нашата служба. Всеки има отговорности и ние можем да изпълним великата си житейска мисия само когато напълно приемем тези отговорности и ги извършваме вярно и съвестно.

Влиянието на религията
Мъдрецът казва: “Помни Създателя си в дните на младостта си…” Но и за момент не си мислете, че религията ще ви направи тъжни и мрачни и ще прегради пътя към успеха. Христовата религия не унищожава нито отслабва и една-единствена способност. Тя никак не ви пречи да се радвате на истинско щастие; не отслабва интереса ви към живота, нито ви прави безразлични към приятелите и обществото. Не хвърля траурна дреха върху живота; не се изразява в дълбоки въздишки и стонове. Не, не, онези, които поставят Бога на първото и последното, и най-доброто място, са най-щастливите хора на света. От лицата им никога не изчезват усмивки и слънчева светлина. Религията не прави човека груб и недодялан, неспретнат и неучтив; напротив тя го издига и облагородява, пречиства вкуса му, освещава разсъдъка му и го прави годен за обществото на небесните ангели, за дома, който Исус е отишъл да приготви.
Нека винаги помним факта, че Исус е източник на радост. Той не се радва на нещастието на човешките същества, но обича да ги вижда щастливи. Християните имат на разположение много източници на благополучие и могат да кажат с непогрешима точност кои удоволствия са законни и прави. Те могат да се радват на развлечения, които не развалят ума, нито унижават душата, развлечения, които не разочароват и не оставят тъжни следи, развлечения, които не разрушават достойнството на човека и не преграждат пътя за неговата полезност. Ако по време на тези удоволствия християните са с Исус и поддържат молитвен дух, те са в съвършена безопасност…

Управление на талантите
Млади приятели, страхът от Господа е в основата на всеки напредък; той е начало на мъдростта. Вашият небесен Баща има права над вас; защото без молба или заслуга от ваша страна Той ви дава изобилието на Своето провидение; нещо повече: дал ви е цялото небе в един дар – дара на Своя възлюбен Син. В замяна на този безпределен дар иска от вас доброволно послушание. Тъй като сте купени с висока цена – скъпоценната кръв на Божия Син, Той желае да използвате правилно привилегиите, на които се радвате. Вашите умствени и морални способности са Божи дар, таланти, поверени ви да бъдат ползвани с мъдрост, и вие нямате право да ги оставите спящи поради това, че не са правилно разработени, или да ги оставите да бъдат осакатени, или недоразвити от неупотреба. От вас зависи да решите дали вярно ще се справите с тежките си отговорности, дали усилията ви ще бъдат правилно насочени и най-добре употребени.
Живеем сред опасностите на последните дни. Цялото Небе се интересува от характерите, които в момента ковете. Осигурено ви е всяко средство, чрез което можете да станете участници в Божественото естество, като избегнете покварата, ширеща се в света поради отдаването на страстите. Човекът не е оставен сам със собствените си слаби усилия да се бори със злите сили. Помощта е приготвена и ще бъде дадена на всеки, който я желае истински. Божии ангели, изкачващи се и слизащи по стълбата, която Яков видя във видение, ще помогнат на всяка душа, стремяща се да стигне до най-висшите небеса. Ангелите пазят Божия народ и наблюдават как се прави всяка крачка. Изкачващите се по този блестящ път ще бъдат възнаградени. Те ще влязат в радостта на техния Господ (“Основи на християнското възпитание”, стр. 82-86).

Висш идеал за постигане
По-висок от най-голямата висота на човешката мисъл е Божият идеал за Неговите деца. Богоподобие, богоподобие е идеалът, който трябва да бъде достигнат. Пред ученика се открива път на постоянно развитие и напредък. Предстои му целта да постигне образец, включващ всичко добро, чисто и благородно. Той ще напредва възможно по-бързо във всеки клон на истинското знание. Но усилията му ще бъдат насочени към цели, които са толкова по-висши от обикновените себелюбиви и земни интереси, колкото небето е по-висше от земята (“Възпитание”, стр. 18,19).

Проводници на Божията благодат
Всяка душа има привилегията да бъде жив проводник, чрез който Бог предава на света съкровищата на Своята благодат, неизследимите богатства на Христос. Няма друго, което Христос да желае толкова много, както посланици, които да представят пред света Неговия дух и характер. Светът не се нуждае от нищо друго толкова много, колкото от човешки същества, които да изявяват любовта на Спасителя. Цялото Небе очаква да се намерят посредници, за да може святото масло да се излее за радост и благоговение на човешките сърца (“Притчи Христови”, стр. 419).