Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ВОЙНИЦИТЕ ПРИКОВАВАТ ИСУС НА КРЪСТА – ГЛАВА 14 – ДЪРВОДЕЛЕЦЪТ (НОВ ПОГЛЕД КЪМ ИСУС) – КЕНЕТ ДЖ. ХОЛАНД

„И Го разпънаха“ (Матей 27:35). Да разпънеш някого означава „да умъртвиш чрез приковаване или завързване за кръста, оставяйки да умре на показ.“ Исус висеше на кръста в продължение на няколко часа. Една от любимите ми книги, „ЖИВОТЪТ НА ИСУС“, описва сцената по следния начин: „Непорочният Божи Син увисна на кръста с наранена от бичуване плът. Същите ръце, които тъй често се бяха протягали, за да благославят, бяха приковани на дървени греди. Нозете, които тъй неуморно ходеха, за да служат и вършат услуги от любов, бяха забити с шипове за дървото. Царствената Му глава бе прободена от трънения венец. От треперещите Му устни се изтръгна плачевен вик и всичко това, което понесе – кървавите капки, стичащи се от главата Му, от ръцете му, от нозете Му, агонията, разтърсила тялото Му и неизказаната мъка, изпълнила душата Му, когато Отец Му се скри от Него, заявяват на всеки човек: ‘Заради тебе Божият Син се съгласи да понесе товара на вината. Заради тебе Той разруши царството на смъртта и разтвори вратите на рая. Този, Който усмири разярените вълни и ходи по бурното море, Който принуждаваше демоните да треперят и болестите да напускат жертвите си, Който отваряше очите на слепите и възвръщаше мъртвите към живот, принесе Себе Си на кръста като жертва, и то от любов към тебе. Той, Носителят на греха, понесе гнева на Божията справедливост и заради тебе Сам стана грях'“ (с.424). Кой може да изрази дълбочината на значението на Христовия кръст? Той смущава човешкия ум, защото в него се крие величие над човешкото разбиране. Наистина, кръстът е минутно откровение за нашите безчувствени сетива за безкрайната цена, която Исус плати за нашето изкупление. Защо бе нужно това щедро прахосване на жертвата на кръста? Единственият отговор е, че Бог е любов и любовта никога не пита колко малко може да се даде, а колко много. Освобождаването на американските пленници от Ливан ни напомня за по-раншното завръщане на 52-та пленници от Иран. Онова, което повечето от нас не знаят или са забравили, е какво най-много помогна на пленниците по време на дългите месеци, когато са се чувствали забравени и изоставени. Когато всичко свърши, пленникът Брус Ленгън каза, че онова, което най-много му помогнало, била картичката по случай Свети Валентин, изпратена от едно малко момиче. В нея се казвало: „Америка просто не е Америка без теб.“ Може би на кръста Исус е мислил за теб и е казвал: „Небето просто не би било небе без теб.“ Това е смирена мисъл, нали? И е истина. Той би умрял на кръста, отказвайки се от общението с Отец, завинаги, заради теб. Всъщност, Той ти казва: „Аз Съм те избрал.“ Каквото и да правиш, нека тази нотка на величие винаги да трепти в сърцето ти.

„Няма Го тук; защото възкръсна… “ (Матей 28:6).