Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Време за започване на дисциплинирането – 42 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

НЕПОСЛУШНИТЕ ДЕЦА СА ЗНАМЕНИЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ.
Едно от тези знамения е непослушанието на децата към родителите им.
А родителите разбират ли отговорността си? Мнозина сякаш са изгубили из
предвид бдящата грижа, която винаги трябва да полагат за децата си, и ги
оставят да се отдават на злите си страсти и да бъдат непослушни. (229.1)
Децата са наследство от Господа и ако родителите не им дадат такова
възпитание, което да ги направи годни да пазят Господния път, ще пренебрегнат
тържествено важна длъжност. Не е Божията воля или намерение
децата да стават недодялани, груби, нелюбезни, непослушни, неблагодарни,
несвети, надменни, високомерни, обичащи удоволствията повече, отколкото
обичат Бога. Писанията изтъкват, че това състояние на обществото
ще бъде знамение за последните дни, (229.2)
ГЛЕЗЕЩИ РОДИТЕЛИ ДИСКВАЛИФИЦИРАТ ДЕЦАТА СИ ЗА НЕБЕСНИЯ РЕД.
В небето има съвършен ред, съвършен контроли съгласие.Ако родителите
гледат с пренебрежение на дълга си да държат децата си под подходящ
авторитет тук, как могат да се надяват, че те ще бъдат сметнати за годни да
съжителстват със светите ангели в света на мира и хармонията? (229.3)
Които нямат респект към мира и дисциплината в този живот, няма да
имат уважение и към реда, съблюдаван в небето. Те никога няма да бъдат
приети в небето, защото всички достойни да влязат там, ще обичат реда
и ще уважават дисциплината. Характерите, формирани в този живот, ще
определят бъдещата съдба. Когато Христос дойде, Той няма да промени
характера на никого … Родителите не бива да пренебрегват никоя своя
длъжност, за да благословят децата си. Те трябва така да ги възпитат, че
да бъдат благословение за обществото тук и да пожънат наградата на
вечния живот след това. (229.4)
КОГА ТРЯБВА ДА ЗAПОЧНЕ ДИСЦИПЛИНИРАНЕТО?
Моментът, когато детето започне да избира своята си воля и своя си
начин, е точното време да започне възпитанието му в дисциплина. Това
може да се нарече неосъзнато възпитание. Точно тогава трябва да започне
съзнателна и мощна работа. Най-голямото бреме на тази работа неизбежно
почива върху майката. Тя има първата грижа за детето и трябва да положи
основи на възпитанието, което ще помогне на детето да развие силен и
уравновесен характер …. (230.1)
Често някои бебета показват най-решителна воля. Ако тази воля не се
подчини на авторитет, който е по-мъдър от необучените детски желания,
Сатана поема контрола върху ума и насочва разположението на детето в
хармония със своята воля. (230.2)
АКО СЕ ПРЕНЕБРЕГНЕ ДЕЛОТО ЗА ДИСЦИПЛИНИРАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ, ИЗКЪЛЧЕНИЯТ НРАВ ЩЕ УКРЕПНЕ.
Това е най-сериозно ощетяване на децата, защото порастват егоисти,
капризни и нелюбезни. За тях е неприятна собствената им компания, както
и за който и да е друг, затова винаги ще бъдат недоволни. Работата на
майката трябва да започне много рано, за да не даде шанс на Сатана да
оформя умовете и нрава на нейните малчугани. (230.3)
ПОДТИСКАЙТЕ ПЪРВАТА ПРОЯВА НА ЗЛОТО.
Родители, вие трябва да започнете първите уроци на дисциплиниране,
когато децата ви са още бебета в ръцете ви. Учете ги да предават волята
си на вас. Това може да се направи, като се хванат за ръце и се прояви
твърдост. Родителите трябва да имат съвършен контрол върху собствения
си дух и твърдо, но с любов, да склонят волята на детето, докато то не
пожелае нищо друго, освен да се покорява на техните желания. (230.4)
Родителите не започват навреме. Първата проява на гняв не се парира
и децата порастват упорити, като инатът им пораства с възрастта и укрепва
със силата им. (231.1)
„ТВЪРДЕ МАЛКО, ЗА ДА БЪДЕ НАКАЗВАНО?”
Илий не управляваше своето домочадие според Божиите правила за
ръководене на семейството. Следваше собствените си съждения. Обичащи-
ят баща подминаваше грешките и греховете на синовете си в детството им,
като се заблуждаваше, че след време те ще надраснат злите си наклонности.
Мнозина днес правят подобна грешка. Мислят, че знаят по-добър начин за
възпитание на децата си от дадения от Бога в Словото Му. Те подхранват
злите им наклонности, като се извиняват: „Те са прекалено малки, за да
бъдат наказвани. Чакайте да пораснат и да разберат“. Така лошите навици
се оставят да укрепнат, докато станат второ естество. Децата порастват без
ограничения и с такива черти на характера, които са тяхно проклятие за цял
живот и модел, отпечатващ се върху други. (231.2)
НЯМА ПО-ГОЛЯМО ПРОКЛЯТИЕ ЗА ЕДНО СЕМЕЙСТВО ОТ ТОВА – ДА СЕ ПОЗВОЛЯВА НА ЮНОШИТЕ ДА ВЪРВЯТ ПО СВОЙ СОБСТВЕН ПЪТ.
Когато родителите задоволяват всяко желание на децата си и ги глезят
с неща, които знаят, че не са най-добрите за тях, децата често загубват
всякакво уважение към родителите си, всякакво съобразяване с авторитета
на Бога или на човек и са доведени в плен на волята на Сатана. (231.3)
ПОСТАВЕТЕ ДОМАШНОТО ВЪЗПИТАНИЕ КАТО ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА.
Мнозина посочват децата на служители, учители и други високоуважавани
набожни и знаещи хора, и твърдят, че щом те с превъзходните си
предимства не са успели да управляват семействата си, то онези в по-
малко благоприятно положение няма защо да се надяват на успех. Въпросът,
който трябва да се постави тук, е: Тези мъже дали са дали на децата си
това, което е тяхно право – добър пример, вярно наставление и подходяща
дисциплина? С пренебрегването на тези важни неща такива родители
дават на обществото деца с неуравновесен ум, неудържими и невежи за
задълженията на практическия живот. По този начин те причиняват на
обществото такава вреда, надминаваща всичкото добро, което са постигнали
с труда си. Тези деца предават покварения си характер на потомството
си, а същевременно злият им пример и влияние покваряват обществото
и предизвикват опустошение в църквата. Ние не бива да мислим,
че който и да е велик, способен и заслужил човек най-добре служи на Бога
или на света, ако отдава времето си на други цели, а пренебрегва собствените
си деца. (231.4)
ОБЕЩАНО Е НЕБЕСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО.
Бог ще благослови справедливата и правилна дисциплина. Но „Без
Мене“, казва Христос, „не можете да вършите нищо“. Небесните интелигентни
същества не могат да сътрудничат на бащи и майки, небрежни
относно възпитанието на децата си, като позволяват на Сатана да работи
с малкия детски организъм, с малкия ум като с инструменти, с които да
се противопоставя на действието на Светия Дух. (232.1)