Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Връзка с Исус Христос – 30 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Връзка с Исус Христос – 30 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Връзката с Исус Христос е трайна, когато е установена чрез жива вяра; всяка друга връзка трябва да бъде прекъсната. Христос пръв ни избра, плащайки безмерна цена за нашето изкупление; и истинският вярващ избира Христос като пръв и последен, и най-добър във всичко. Но тази връзка ни коства нещо. Тя е връзка на пълна зависимост. В нея встъпва гордо същество. Всички, които сключват тази връзка, трябва да чувстват своята нужда от изкупителната кръв на Христос. Сърцето им трябва да бъде променено. Необходимо е да подчинят собствената си воля на волята на Бога. Ще има борба с външни и вътрешни пречки. Ще настъпи болезнено дело на отделяне, както и дело на съединение. Грехът във всичките му форми – гордост, себелюбие, суета, светски дух – трябва да бъде победен, ако искаме да влезем в единство с Христос. Причината, поради която много хора намират християнския живот за отчайващо труден и причината, поради която те са така непостоянни и променливи е, че се опитват да се привържат към Христос без първо да са се отвързали от тези любими идоли.
След като се създаде единството с Христос, свързаността може да се запази само чрез сериозна молитва и неуморни усилия. Чрез благодатта на Христос, чрез кураж, чрез вяра, чрез бдение ние можем да спечелим победата (“Свидетелства”, т. V, стр. 231).