Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ВЪВЕДЕНИЕ – ДЪРВОДЕЛЕЦЪТ (НОВ ПОГЛЕД КЪМ ИСУС) – КЕНЕТ ДЖ. ХОЛАНД

Напуснах мотела на разсъмване в една юлска утрин и потеглих на изток по междущатско шосе – 40 от Елбюкуерке, щата Ню Мексико. Току-що бях напуснал чертите на града, когато още веднъж си дадох сметка, защо наричат Ню Мексико Земята на Очарованието. Изгревът, заедно с грапавите планини Сандия като фон и обраслите с кактуси клисури на преден план напълно ме заслепиха с блясъка си и аз намалих скоростта на колата, доколкото можех, за да се насладя на един от природните спектакли. Издигащите се, хълмисти облаци тази сутрин светеха с гладък жълт отблясък, великолепно контрастиращи на тъмно-моравото величие на планините. Миля след миля сцената ме омайваше, докато извиках на глас: „Благодаря Ти, Господи, че ми позволи да наблюдавам тази прекрасна картина!“ След това си зададох въпроса: „Защо Исус подари този невероятен изгрев само на нас, няколкото пътници?“ Мислех си за многото невидяни залези, за нечутите песни на птиците, за есенните цветове в отдалечени места, където не може да проникне човешко око. Чувствах, че трябва да науча нещо повече за щедростта на този Исус, за несметната Му щедрост, която Го направи така обичан и достъпен. В този дух Наполеон, френският генерал, отбелязал: „Всичко в Христос ме удивлява. Неговият дух ме плаши. Няма никакви подходящи термини за сравнение между Него и който и да е друг на света. Колкото повече се приближавам, толкова по-внимателно проучвам, че всичко е над мен – всичко остава велико, в смайващо великолепие.“ С този дух на благоговение, моля, присъединете се към мен, когато отправяме нов поглед към този величествен Исус – Божий Син и Човешки Син, Цар на царете и Господ на господарите – в серия от забележителни срещи с хората от Неговото време, млади и стари, учени и неуки, религиозни водачи и онези, които изглежда не проявяват някакъв определен интерес към духовните въпроси.

„И тя ще роди син, когото ще наречеш ИСУС, защото Той е, Който ще спаси людете Си от греховете им“ (Матей 1:21).