Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ИСУС – ГЛАВА 15 – ДЪРВОДЕЛЕЦЪТ (НОВ ПОГЛЕД КЪМ ИСУС) – КЕНЕТ ДЖ. ХОЛАНД

От всички събития, свързани със земния живот на Исус, несъмнено най- величествените са Неговата смърт и възкресение. На тези две кардинални исторически епизода се основава валидността на цялата християнска вяра. В 1 Кор. 15:14 Павел пише: „Ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и нашата вяра.“ Има два важни аспекта, свързани с възкресението на Христос засягащи вярващите. Първо, тъй като Христос живее, ние също ще живеем вечно. Исус каза: „Моите овце слушат гласа Ми… и Аз им давам вечен живот“ (Йоан 10:27,28). Павел пише, че ние ще получим безсмъртие при Второто пришествие на Христос (1 Коринтяни 15:51-54). Вторият аспект за възкресението не е така добре познат. А той е, че силата на възкресението дава чудна възможност на християните да живеят христоподобен живот. Удивителен факт достоен за повторение е, че същата сила, която възкреси Христос, сега работи в сърцата на вярващите. Текстовете потвърждават, че християнинът сега живее духовен (новороден) живот. „Възлюбени, сега сме Божии чеда“ (1 Йоан 3:2).

„Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени) и, като ни възкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса“ (Ефес. 2:4-6).
Сега сме Божии синове и дъщери!