Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ГОСПОДНЯТА СЪБОТА – 24 – Живот и дейност на Елена Вайт – (Елън Уайт)

ГОСПОДНЯТА СЪБОТА
Докато през 1846 г. бях на посещение в Ню Бедфорд, щата Масачузетс, се запознах със старейшината Джоузеф Бейтс. Той беше приел още отрано адвентната вяра и беше активен Божи служител в делото. Открих, че е истински християнин и джентълмен – благороден, учтив и любезен.
Още първия път, когато ме чу да говоря, прояви дълбок интерес. След като приключих, той се изправи и каза: „Аз съм един неверен Тома. Не вярвам във видения. Но ако можех да повярвам, че свидетелството, което сестрата разкри тази вечер, е наистина Божият глас към нас, ще бъда най-щастливият човек на света. Сърцето ми е дълбоко покъртено. Вярвам, че говорителката е искрена, но не мога да си обясня показаните й удивителните неща, които ни разказа.“
Старейшината Бейтс почиваше в събота, седмия ден от седмицата, и настояваше да обърнем внимание на този ден като на истинския Божи свят ден. Аз не чувствах нейната важност и си мислех, че той греши, като се спира на четвъртата заповед повече, отколкото на останалите девет.
Но Господ ми даде видение за небесното светилище. Отвори се Божият храм на небето и ми бе показан Божият ковчег, покрит с умилостивилището. Два ангела стояха от двете страни на ковчега с криле, разперени над умилостивилището и с лица обърнати към него. Това, обясни ми придружаващият ме ангел, представлява цялото небесно множество, което гледа с почтително благоговение Божия закон, написан от Божия пръст.
Исус повдигна капака на ковчега и аз видях каменните плочи, на които бяха написани Десетте Божии заповеди. Удивих се, като видях четвъртата заповед в самия център на Декалога, обкръжен от светло сияние. Ангелът каза: „Тя е единствена от Десетте заповеди, която посочва определено живия Бог, сътворил небето и земята и всичко, което е в тях“.
Когато са били положени основите на земята, тогава е била положена и основата на съботата. Беше ми показано, че ако истинската събота е била спазвана, не би имало нито един невярващ или атеист. Съблюдаването на съботата би запазило света от идолопоклонство.
Четвъртата заповед е била потъпквана, затова ние сме призовани да „поправим развалините в закона“ и да защитим осквернената събота. „Човекът на греха“, който е възвишил себе си над Бога и е замислил да „промени времена и закони“, е преместил Божията почивка от седмия в първия ден на седмицата. С това той е направил „развалина“ в Божия закон. Точно преди настъпването на великия Божи ден на хората се изпраща предупредителна вест, за да възстановят верността си съм Божия закон, който антихристът е потъпкал. Чрез правило и пример вниманието им трябва да се обръща към тази развалина в закона.
Показано ми бе, че скъпите обещания, записани в Исая 58:12-14, се прилагат за хората, които се трудят за възстановяването на истинската събота.
Беше ми показано, че третият ангел, прогласяващ заповедите Божии и вярата Исусова(Забележка под черта: Виж Откровение 14:9-12.), представлява народа, който приема тази вест и издига предупредителен глас към света за спасяване на Божиите заповеди и закон като зеницата на окото; и че в отговор на това предупреждение мнозина ще прегърнат съботата на Господа.