Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Едемското училище – 2 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Блажен е онзи човек, който намери мъдрост.”

Образцовото училище

Възпитателната система, установена на земята в началото, трябваше да бъде модел за човека през времето след това. Като илюстрация на нейните принципи в Едем се основа училище – дома на нашите първи родители. Градината на Едем беше класната стая, природата – учебникът, самият Създател – учителят, а родителите на човешката фамилия – учениците.

Учениците

Създадени да бъдат “образ и слава на Бога”, Адам и Ева получиха дарби, достойни за тяхното високо предназначение. С грациозно и симетрично телосложение, правилни и красиви черти, с лица светещи с цвета на здравето и със светлината на радостта и надеждата, те носеха във външността си подобието на своя Творец. Но тази прилика не се откриваше само във физическото им естество. Всяка способност на ума и душата отразяваха славата на Създателя. Надарени с високи умствени и духовни дарби, Адам и Ева бяха направени малко по-долни от ангелите (по Евр. 2:9), за да могат не само да схващат чудесата на видимата вселена, но и да разбират моралните отговорности и задължения.

Училищната стая

“И Господ Бог насади градината на изток в Едем и постави там човека, когото беше създал. И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината…” (Бит. 2:8, 9). Тук, сред красивите сцени на природата, незасегнати от греха, нашите първи родители трябваше да получат своето възпитание.
Учителят

В интереса Си към Своите деца нашият небесен Баща лично ръководеше възпитанието им. Често те биваха посещавани от Неговите вестители – святите ангели, и от тях получаваха съвети и наставления. Много пъти, когато се разхождаха из градината в хладината на деня, чуваха гласа на Бога и общуваха лице с лице с Вечния. Неговите мисли за тях бяха “мисли на мир, а не на зло”. Всяко Негово намерение бе за тяхното най-голямо добро.

Курсът на изучаване

На Адам и Ева бе поверена грижата за градината, за да я обработват и да я пазят (по Бит. 2:15). Макар богати с всичко, което Владетелят на вселената можеше да достави, те не трябваше да бездействат. Определи им се полезно занимание като благословение, което да укрепва тялото, да разширява ума и развива характера им.

Първоначалните изследвания

Книгата на природата, която разкриваше пред тях своите живи уроци, предоставяше един неизчерпаем източник на наставления и наслада. На всяко листо в гората и камък по планините, във всяка блестяща звезда, в земята, в морето и в небето бе написано Божието име. Жителите на Едем разговаряха както с одушевеното, така и с неодушевеното творение – с листата, цветята и дърветата и с всяко живо създание, от левиатана във водите, до най-малката частица в слънчевия лъч – като събираха от всяко едно от тях сведения за тайните на живота им. Божията слава в небесата, неизброимите светове в тяхното постоянно въртене, “равновесието на облаците” (Йов 37:16 – ЦП), тайните на светлината и звука, на деня и нощта – всички тези неща бяха предмет на изучаване от учениците на първото земно училище.
Законите и действията на природата, както и великите принципи на истината, които управляват духовния всемир, бяха разкрити пред умовете им от безпределния Автор на всичко. Техните умствени и духовни сили се развиваха в “светлината на познаването на Божията слава” (2 Кор. 4:6) и те изпитваха най-висшите удоволствия от своето свято съществувание.

Другите училища

Когато излезе от ръката на Твореца, не само райската градина, но и цялата земя беше извънредно красива. Никакво петно от грях или сянка на смърт не помрачаваше красивото творение. Божията слава “покри небето и земята бе пълна с хваление към Него”, “звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост” (Авакум 3:3; Йов 38:7). Така земята беше подходяща емблема на Този, Който е “многомилостив и истинен” (Изх. 34:6 – ЦП); подходящ предмет за изучаване от тези, които бяха направени по Негов образ. Едемската градина беше образец на това, което Бог желаеше да стане цялата земя и Неговата цел бе: когато нарасне по брой, човешкото семейство да основава и други домове и училища, подобни на дадените от Него. Така с течение на времето цялата земя би могла да се изпълни с домове и училища, където биха се изучавали Божиите слова и дела, и където през безкрайните векове учениците биха се подготвяли да отразяват по-пълно светлината от познанието на Неговата слава.