Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Знание за законите на живота и послушание към тях – 60 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ЧУДЕСАТА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.
Ние сме Божия работилница и Словото Му заявява, че сме „чудно и
страшно създадени“. Той е създал това живо обиталище на ума; то е
„чудно създадено“, храм, който Самият Бог е приспособил за обиталище
на Своя Свят Дух. Умът контролира целия човек. Всички наши действия,
добри или зли, имат своя източник в ума. Умът се покланя на Бога и ни
свързва с небесните същества. Но мнозина прекарват целия си живот без
да изучат човешкото тяло, което съдържа това съкровище. (360.1)
Всички телесни органи са служители на ума, а нервите са вестители,
които предават неговите заповеди до всяка част на тялото и ръководят
движенията на живия организъм. (360.2)
Когато се изучава механизмът на тялото, вниманието трябва да се
насочи към чудното му приспособление за хармонично действие и
взаимна зависимост на различните органи. Когато така се събуди интересът
на ученика и той бива доведен да види важността на физическата култура,
учителят може да направи много за създаване на правилни навици. (360.3)
ЗДРАВЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗИ.
Тъй като умът и душата намират израз чрез тялото, интелектуалната
и духовна сила до голяма степен зависят от физическата сила и активност:
това, което спомага за здравето на тялото, спомага и за развитието на
силен ум и добре уравновесен характер. Без здраве никой не може ясно
да разбере или напълно да извърши задълженията към себе си, към
ближния си или към своя Създател. Затова здравето трябва да бъде така вярно
пазено, както характера. Знанията по физиология и хигиена трябва да
бъдат основа на всяко педагогическо усилие. (360.4)
МНОЗИНА НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ИЗУЧАВАТ ЗАКОНИТЕ НА ЗДРАВЕТО.
Мнозина не желаят да положат нужните усилия, за да придобият знания
за законите на живота и за простите средства за възстановяване на здравето.
Те не поставят себе си в правилна връзка с живота. Когато болестта е
резултат от престъпването на природния закон, те не се стараят да поправят
грешките си, и тогава да се молят Бог да ги благослови. (361.1)
Ние трябва да се научим не само да живеем в хармония със здравните
закони, но и да учим другите на по-добрия път. Мнозина, които дори
изповядват вяра в особените истини за това време, са плачевно невежи
относно здравето и темперамента. Те трябва да бъдат научени ред по ред,
предписание по предписание.
Този въпрос трябва да им се разяснява постоянно. Той не бива да се
подминава като маловажен, защото почти всяко семейство трябва да се
събуди да го разбере. Съвестта трябва да се събуди за дълга да се живее
според принципите на здравната реформа (361.2)
Принципите за хигиена на храненето, движението, грижата за децата,
лекуването на болните и по много подобни въпроси трябва да се разглеждат
с много по-голямо внимание, отколкото обикновено .(361.3)
ИЗУЧАВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ.
Твърде малко се мисли за причините на смъртността, болестите и
разрухата, съществуващи днес даже и в най-цивилизованите и напреднали
страни. Човешката раса се разлага … Повечето злини, които носят мизерия
и разруха на расата, биха били избегнати и силата за справяне с тях до
голяма степен почива върху родителите. (361.4)
НАУЧЕТЕ ДЕЦАТА СИ ДА РАЗСЪЖДАВАТ ОТ ПРИЧИНА ДО СЛЕДСТВИЕ.
Учете децата си да разсъждават, проследявайки нещата от причина до
следствие. Покажете им, че ако нарушават законите на своя организъм,
трябва да платят наказание чрез страдание. Ако не можете да видите бързо
подобрение, както бихте желали, не се обезсърчавайте, но ги учете с
търпение и настоятелност, докато се постигне победата. (362.l)
Които изучават и практикуват принципите на правилно живеене, те ще
бъдат щедро благословени – и физически, и духовно. Едно разбиране на
философията на здравето е преграда срещу многото злини, които постоянно
нарастват. (362.2)
НЕКА ОБУЧАВАНЕТО ДА СТАВА ПОСТЕПЕННО.
Децата трябва да бъдат научени отрано на прости и лесни уроци, които
са начала на физиологията и хигиената. Тази работа трябва да се започне
от майката у дома и трябва вярно да бъде продължена и после в училище.
Когато учениците израснат с годините, наставлението по този въпрос
трябва да бъде продължено, докато бъдат подготвени да се грижат за дома
в който живеят. Трябва да разбират колко е важно предпазването от болести,
като опазват силата на всеки орган и трябва да бъдат научени как да се
справят с обикновените болести и инциденти. (362.3)
ПОЗНАВАНЕТО НА ФАКТИТЕ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО.
Изучаващите физиология трябва да разберат, че целта на тяхното
изучаване не е просто придобиване на знания за факти и принципи. Само това
не е от голяма полза. Те може да разберат важността на проветряването
и стаите им да бъдат добре проветрени, но ако не изпълват правилно
дробовете си с чист въздух, ще страдат от резултатите на неправилното
дишане. Така нуждата от чистота може да бъде осмислена и необходимите
приспособления трябва да бъдат набавени, но всичко това ще е без полза,
ако не се вложи в употреба. Големият реквизит при обучението в тези
принципи трябва да впечатли ученика с важността на изучаваната материя,
за да може осъзнатото да му послужи в живота. (362.4) ,
НУЖНО Е ПОЗНАВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ.
Има неща, които не се включват при изучаването на физиологията ,
а те трябва да се вземат в предвид – това са въпроси с много по-голяма
стойност за ученика, отколкото технически неща, които обикновено му
се наливат в главата. Като основен принцип при изучаването на тази
материя трябва да бъде изтъкнато, че природните закони са Божии закони,
така истински божествени, както и Десетте Му заповеди. Законите, управляващи
нашия организъм, са написани от Бога на всеки нерв, мускул и
фибра на тялото ни. Всяко невнимание и съзнателно нарушаване на тези
закони е грях против Създателя. Колко е необходимо следователно, да се
познават тези закони! (363.1)
РЕДОВНОСТ В ХРАНЕНЕТО И СПАНЕТО.
Не трябва да се подценява редовното време за хранене и спане. Тъй
като изграждането на тялото става във времето за почивка, важно е
особено юношите да спят редовно и достатъчно. (363.2)
Времето за спане не трябва да се определя по случаен принцип.
Учениците не трябва да си създават навик да изгарят среднощно масло и да
отнемат за спане от часовете на деня. Ако са свикнали да правят това у
дома, трябва да поправят този си навик, като си лягат в подходящо време.
Тогава ще стават сутрин освежени и готови да изпълняват задълженията
на деня. (363.3)
НАСТОЯВАЙТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРАВИЛНИ ЗДРАВНИ НАВИЦИ.
Правилни навици за ядене, пиене и обличане трябва да бъдат упорито
насаждани. Лоши навици правят младите по-малко възприемчиви към
библейското наставление. Децата трябва да бъдат пазени и от угаждане
на апетита, и особено от употреба на стимуланти и наркотици. Трапезата
на християнските родители не трябва да бъде отрупвана с храна, съдържаща
много сол, пипер и екзотични подправки. (364.1)
Ние не трябва да се отдаваме на какъвто и да е навик, който ще отслаби
физическите и умствените ни сили или ще снижи силите ни по някакъв
начин. Трябва да направим всичко възможно за да опазим себе си здрави,
да имаме добро разположение на духа и ясен ум, за да различаваме святото
от обикновеното и да почитаме Бога с нашия дух, който е Негов. (364.2)
ВАЖНОСТТА НА ПРАВИЛНАТА СТОЙКА.
Сред първите неща, които се целят, трябва да бъде правилната стойка,
правилно седене и стоеж. Бог е направил човека изправен и желае той да
притежава не само физически, но и умствени и морални блага – благодат
и достойнство, самоувереност, смелост и самостоятелност, за които пра-
вилната стойка е от значение. Нека учителят с думи и на дело дава пример
и наставление за това. Покажете каква е правилната стойка и настоявайте
тя да се поддържа. (364.3)
ДИШАНЕ И ГЛАСОВА КУЛТУРА.
Следващото по важност след правилната стойка е дишането и културата
на гласа. Който седи или стои прав, се счита, че диша правилно. Но
учителят трябва да втълпи в ума на учениците си колко е важно дълбокото
дишане. Покажете как здравословното действие на дихателната система
подпомага кръвообращението и укрепва целия организъм, засилва апетита,
подпомага храносмилането и спомага за здрав и сладък сън. Така не само
освежава тялото, но успокоява и ума. И когато се покаже важността на
дълбокото дишане, трябва да се настоява то да стане практика. Нека се
дадат упражнения за овладяването му и вижте как то става навик … (364.4)
Тренирането на гласа има важно място във физическата култура поради
това, че разширява и укрепва белите дробове и така ни пази от болести.
За да се говори или чете правилно, нека коремните мускули да се
натоварят с дишането, а дихателните органи да не бъдат ограничавани. Нека
напрежението бъде поето от коремната мускулатура, а не от мускулите
на гърлото. Така може да се избегне голямата умора и сериозно заболяване
на гърлото. Да се обърне особено внимание на ясното произношение, на
спокойния, добре модулиран тон и не твърде бързото говорене. Това не
само ще подпомогне здравето, но ще допринесе много за доброто приема-
не и за успеха на ученика. (365.l)
ТРИ ВАЖНИ НЕЩА ЗА СЕМЕЙНОТО ЩАСТИЕ.
При изучаването на хигиената старателният учител ще използва всяка
възможност да покаже нуждата от съвършена чистота на личните навици
и на околната среда. Стойността на всекидневното къпане за поддържане
на здравето и за стимулиране на умствената дейност трябва да бъдат
особено подчертани. Трябва да се обърне внимание също и на слънчевата
светлина, на проветряването, на хигиената на спалнята и кухнята. Научете
учениците, че повече от всяко скъпо обзавеждане за здравето е съществена
чистата спалня, добре измитата кухня и наредената с вкус трапеза със
здравословни ястия. Тези неща са съществени за щастието на семейството
и за всеки разумен гост. „Животът е повече от храната и тялото е по-скъпо
от облеклото“- този урок и днес е не по-малко нужен от времето, когато
беше даден от Божествения Учител преди 18 столетия. (365.2)
СТАРАЙТЕ СЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ КОИ СА ПРИРОДНИТЕ ЛЕКАРСТВА.
Чистият въздух, слънчевата светлина, подходящата храна, въздържание-
то, почивката, движението, употребата на вода, доверието в божествената
сила – това са истинските лекарства. Всеки човек трябва да ги познава
като природни лекарствени средства и да знае как да ги прилага. Важно
е да познаваме принципите за лечение на болните и да бъдем научени на
практика, за да можем правилно да използваме това знание. (366.1)
Използването на природните лекарства изисква много грижи и усилия,
които мнозина не желаят да положат. Природният процес на лечение и
изграждане е постепенен и на нетърпеливия му изглежда бавен. Отдава-
нето на вредни удоволствия изисква жертва [за възстановяването- б.пр.)
Но накрая ще се разбере, че ако не се възпрепятства, природата върши
работата си мъдро и добре. Които се придържат в послушание към нейните
закони, ще бъдат възнаградени със здраве на тялото и на ума. (366.2)
РАЗУМНИ ПРАВИЛА.
Какво можем да направим за себе си – това е въпрос за внимателно
и задълбочено размишление. Аз трябва добре да познавам тялото си.
Трябва да се уча как да се грижа за тази сграда – тялото, което Бог ми
е дал, за да го запазя в най-добро здраве. Трябва да ям неща, които са
за моето най добро физическо състояние и да имам особена грижа за
облеклото си, което трябва да позволява добра циркулация на кръвта.Не
трябва да се лишавам от движение и чист въздух. Трябва да се излагам
колкото е възможно повече на слънчева светлина. Трябва да имам мъдрост
да бъда верен пазач на моето тяло. (366.3)
Бих постъпила много глупаво да вляза в студена и непроветрена стая.
Не бих постъпила като верен слуга, ако си позволя да седя на силно
течение и така да се изложа на настинка. Не бих постъпила мъдро, ако
седя със студени нозе и ръце, които привличат кръвта от външните към
вътрешните органи или мозъка. Трябва винаги да пазя нозете си от влага
в студено време. Трябва да ям редовно най-здравословната храна, която
прави най-здрава кръв и не трябва да работя прекомерно, ако това може
да се избегне. И когато нарушавам законите, които Бог е установил в моето
тяло, трябва да се покая и реформирам и да се поставя в най-благоприятни
условия при докторите, които Бог е предвидил: чист въздух, чиста вода,
и целебна, скъпоценна слънчева светлина. (367.l)
ВСЕКИ ОТ НАС ЛИЧНО Е ОТГОВОРЕН ПРЕД БОГА.
Телата ни са Христово изкупено притежание и ние не сме свободни да
правим с тях каквото си искаме. Всички, които разбират законите на здравето,
трябва да осъзнават задължението си да се подчиняват на законите, които
Бог е вложил в тялото им. Послушанието към здравните закони трябва да
стане въпрос на личен дълг.Самите ние трябва да понасяме резултатите от
нарушаването им. Трябва да отговаряме пред Бога за навиците и за живота
си. Затова пред нас не стои въпросът как живее светът, а „Как трябва аз
лично да се отнасям към тялото, което Бог ми е дал?“ (367.2)