Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Изкачване на височините – 6 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Изкачване на височините – 6 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

За усъвършенстването на един християнски характер е много важно да се постоянства в правдата. Бих желала да внуша на младежите голямата важност от постоянство и енергия при изграждането на характера. Още от най-ранни години в характера трябва да се втъкат принципите на строга праведност, за да могат младите да стигнат до най-високите образци на святи мъже и жени. Те трябва винаги да помнят, че са били изкупени с много скъпа цена и че трябва да прославят Бога с телата и душите си, които са Негови…

Ежедневен напредък
Задачата на младите е да напредват от ден на ден. Петър казва: “…Прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие и на братолюбието си любов. Защото, ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос.”
Всички тези последователни стъпала не трябва да затормозяват ума и да се броят, когато започне изкачването. Вие ще напреднете, когато насочите погледа към Исус, единствено към Божията слава. Не можете за един ден да постигнете пълната мярка на Христовия ръст и бихте се отчаяли, ако видехте всички трудности, които трябва да срещнете и да преодолеете. Необходимо е да се борите със Сатана, а той ще измисля всякакви възможни средства да отклони ума ви от Христос.

Посрещане на пречките
Но всички пречки по пътя ни трябва да посрещаме изправени и да ги побеждаваме едно по едно. Ако победим първата трудност, ще сме по-силни да победим и следващата и така с всяко усилие ще ставаме все по-способни да напредваме. Като гледаме към Исус, ние ще бъдем победители. Насочваме ли погледа си към трудностите и отдръпваме ли се от сериозната битка за правото, ще ставаме все по-слаби и по-неверни.
Стъпка след стъпка ще да бъдат изкачени, и най-големите стръмнини и накрая ще бъде стигнат и най-високия планински връх. Не се отчайвайте от многото работа, която трябва да извършите в живота си, защото от вас не се изисква да я вършите наведнъж. Всяка сила от съществото ви нека бъде впрегната в работата, необходима да се извърши за деня. Използвайте всеки скъп случай, ценете помощта, която Бог ви дава и изкачвайте стълбата на развитието стъпало по стъпало. Помнете, че трябва да живеете ден за ден, че Бог ви е дал един ден и Небето… ще покажат как цените неговите привилегии и случаи. Дано използвате всеки даден ви от Бога ден така, че накрая да чуете Господ да казва: “Браво, добри и верни слуго” (“Младежки инструктор”, 5 януари 1893 г.).