Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ИЗПИТАНИЕТО НА НАШАТА ВЯРА – 29 – Живот и дейност на Елена Вайт – (Елън Уайт)

ИЗПИТАНИЕТО НА НАШАТА ВЯРА
В това време на изпитание трябва да се окуражаваме и утешаваме. Изкушенията на Сатана сега са по-големи откогато и да било преди, защото знае, че времето му е малко и много скоро всеки човешки случай ще бъде решен за живот или за смърт. Сега не е време да падаме поради влиянието на обезсърчения и изпитания. Трябва да издържаме на всички скърби и да се доверим всецяло на всемогъщия Яковов Бог. Господ ни е показал, че Неговата благодат е достатъчна за всички наши изпитания. И макар те да са по-големи от всякога преди, все пак, ако напълно се облегнем на Бога, ще превъзмогнем всяко изкушение и чрез благодатта Му ще победим.
Ако победим в изпитанията и спечелим победа над сатанинските изкушения, ние издържаме изпита на нашата вяра, който е много по-скъпоценен от злато, и биваме по-добре подготвени да посрещнем следващия изпит. Но ако затъваме и се поддаваме на сатанинските примамки, ще ставаме все по-слаби и няма да получим наградата за изпита, няма да бъдем по-зрели за следващия изпит. По този начин ще отслабваме все повече и повече, докато стигнем до състоянието да бъдем водени от Сатана като негови пленници.
Трябва да облечем цялото Божие всеоръжие и всеки момент да бъдем готови за сблъсък със силите на мрака. Когато съблазните и трудностите ни връхлетят, да отиваме при Бога и да агонизираме пред Него в молитва. Той няма да ни отпрати без помощ, но ще ни даде благодат и сила да победим и да съкрушим мощта на неприятеля. О, да можеха всички да видят тези неща в истинската им светлина и да понесат трудността като добри войници на Исус! Тогава Израил би напредвал непобедим в Бога и в силата на Неговата мощ.
Бог ми показа, че е дал на Своя народ горчиво питие, за да го пречисти и освети. То е горчиво, но вярващите от Божия народ могат да го вгорчат още повече, като роптаят, като се оплакват и недоволстват. Приемащите го по този начин ще трябва да приемат още едно питие, защото първото не е оказало желаното въздействие върху сърцето. А ако и второто питие не подейства, трябва да изпият още едно и още едно… В противен случай ще бъдат оставени мръсни с неочистено сърце. Видях, че тази горчива чаша може да бъде подсладена чрез търпение, издръжливост и молитва; че тя ще въздейства на онези, които я изпият така, и Бог ще бъде почетен и прославен.
Не е малко нещо да бъдеш християнин, да принадлежиш на Бога и да бъдеш одобрен от Него. Господ ми показа хора, които изповядват, че вярват в настоящата истина, но животът им не отговаря на тяхното вероизповедание. Стандартите им за благочестие са твърде ниски и твърде далеч от библейската святост. Някои се впускат в празни и недостойни разговори, а други отстъпват пред надигането на своето „его“. Не бива да смятаме, че живеем, за да угаждаме на себе си! Не можем да живеем и да постъпваме като света, да имаме неговите удоволствия, да се забавляваме в компанията на нечестивите и в същото време да царуваме с Христос в слава.
Трябва да станем съучастници на Христовите страдания тук, ако искаме да споделим и Неговата слава след това. Ако търсим само личния си интерес и как най-добре да угодим себе си, вместо да се стремим да служим на Бога и да съдействаме за напредъка на Неговото скъпо, понасящо щети дело, ние обезславяме Всемогъщия и святата кауза, която изповядваме, че обичаме. Разполагаме само с малко време, в което да работим за Господа. Нищо не трябва да ни бъде толкова мило, че да не можем да го пожертваме за спасението на разпокъсаното и пръснато стадо на Исус. Онези, които сега правят завет с Бога чрез жертви, скоро ще бъдат събрани у дома, за да споделят богатата награда и да получат новото царство за вечни векове.
О, нека да живеем всецяло за Господа и да покажем с един добре подреден, порядъчен живот и здрав морал, че сме били с Исус и сме Негови смирени и скромни последователи. Трябва да работим, докато е ден, защото когато дойде тъмната нощ на скръб и мъка, ще бъде ТВЪРДЕ КЪСНО за това. Сега Исус е в светия Си храм и ще приеме нашата жертва, нашите молитви и изповеди на грешки и грехове. Ще прости всичките престъпления на Израил, за да могат да бъдат заличени, преди Той да е напуснал светилището. Тогава светите и праведните ще си останат свети и праведни, защото греховете им ще са заличени и те самите – запечатани с печата на живия Бог. Но неправедните и нечистите ще си останат неправедни и нечисти, защото тогава в светилището няма да има повече Свещеник, Който да принася техните жертви, изповеди и молитви пред трона на Отца. Ето защо онова, което трябва да се направи, за да се спасят хора от идещата буря на гнева, трябва да се направи, преди Исус да е напуснал Светая Светих на небесното светилище.