Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Изследвайте Писанията лично за себе си – 80 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Изследвайте Писанията лично за себе си – 80 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Младите хора трябва да изследват Писанията лично за себе си. Да не трябва да смятат, че е достатъчно по-възрастните и по-опитните да открият истината, а те да я приемат от тях, позовавайки се на авторитета им. Евреите загинаха като нация, защото бяха отклонени от библейската истината от техните управители, свещеници и старейшини. Ако бяха обърнали внимание на Исусовите уроци и сами изследваха Писанията, нямаше да загинат…
Невъзможно е който и да било ум да обхване цялото богатство и величие дори само на едно-единствено Божие обещание. Един улавя славата от една гледна точка, а друг – красотата и благодатта от друга гледна точка, и душата се изпълва с небесна светлина. Ако можехме да видим цялата слава, духът ни би примрял. Но ние можем да понесем далеч по-големи откровения за изобилните Божии обещания, тези, на които сега се радваме. Сърцето ми се натъжава, като си помисля как не обръщаме внимание на пълнотата на предназначеното за нас благословение. Задоволяваме се с моментни проблясъци на духовна светлина, когато бихме могли да ходим ден след ден в светлината на Неговото присъствие (“Свидетелства за проповедници”, стр. 109,111).