Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Истината – на заден план, СТИВ УОЛБЪРГ, ГЛАВА 5: СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ В БИБЛЕЙСКО ПРОРОЧЕСТВО

Съединените американски щати сега са “единствената останала в света супер сила” /Time, July, 1991, р.13/. Вашингтон уместно е наречен “новият Рим” / Newsweek ,August 12 1991, р.33/. Библията ясно се позовава на древните нации Вавилон, Персия, Гърция и Рим. Те бяха супер сили по тяхното време и са споменати в пророчество защото имат директна историческа връзка с избрания Божии народ. В нашите съвременни дни, Америка, повече от която и да е друга нация, е помогнала за разпространение на християнството. В националния ни обет ние все още твърдим че сме “една нация ръководена от Бог.” Върху парите ни все още пише “Доверяваме се в Бог.” Затова е подходящо да попитаме : Америка оставена ли е на заден план в Библейско пророчество?
Откровение 13 всъщност описва два звяра. Вече открихме неоспоримия и непроменим факт, че в библейско пророчество един звяр представлява царство. “Четвъртият звяр ще бъде четвърто царство на света” /Данаил 7:23/. Тази точка е от изключителна важност когато става въпрос за пророческо тълкуване. Също е неоспорим факт на историята, че за почти 400 години протестантите са тълкували, че първият звяр в Откровение 13 представлява царството на папският Рим. Но има втори звяр, който също е споменат в същата глава. Йоан пише : “ И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки, а говореше като змей.” /стих 11/. Кой е този втори звяр? Нека да открием.
Йоан видя “друг звяр” надигащ се в сила. Отново, какво символизира един звяр? “Четвъртият звяр ще бъде четвърто царство на света” /Данаил 7:23/.Всеки признава, че Данаил глава 7 съответства с Откровение глава 13. Затова този втори звяр също трябва да символизира велико царство или нация. Също трябва да бъде царство в края на времето защото вторият звяр е напълно замесен във влизането в сила на онзи мистериозен белег/Откровение 13:11-17/. Вторият звяр възлиза “от земята” докато първият излиза от морето / Откровение 13:1/. Тази често пренебрегвана подробност е в действителност доста значима. Всъщност всичките четири звяра в Данаил глава 7 излизат от морето. Какво символизира в пророчество “морето” или водата?Тихият океан? Едва ли. В Откровение 17:1 Йоан вижда жена на име “Вавилон”, която седи над “много води.” Един ангел обяснява : “ Водите които си видял, дето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици” /Откровение 17:15/.Така, “водата” символизира много хора.. Исторически великите нации Вавилон, Персия, Гърция, и Рим възлязоха от сред множеството нации в Европа и Средният Изток.
Вторият звяр бе видян “да възлиза от земята.” Ако “водата” символизира много хора, тогава “земята” би символизирала рядко населен район – с повече пустинна местност. Вторият звяр е също описан като че ли е “като агне.” В Библията агне е главният символ за Исус Христос /Йоан 1:29; Откровение 14:1/. Можем да сме сигурни, че вторият звяр не е Исус. Ще бъде “подобен”на Исус по някакъв значителен начин. Също има “два рога.” Рога в пророчество символизират или царе, царства, или разделения вътре в едно царство /вижте Данаил 7717,23,24; 8:3,8, 20-22/. Така, вторият звяр би могъл да има разделяне на сила вътре в себе си.
Освен това има много повече по въпроса за времето кога този звяр възлиза отколкото едно просто появяване в края на времето. Пророчеството е по-специфично. На 31 декември 1991 почти целият свят мислеше за време. Дали омразният компютърен дефект Y2K/компютърният проблем свързан с настъпването на две хилядната година/ ще доведе до глобален технически взрив? В новогодишната вечер гледах Питър Дженинкс и репортажа му по Ей Би Си. Започна преброяването- пет, четири, три, две, едно…провал! Нищо не се случи. Две хилядната година настъпи едва ли не с хълцане, но когато става въпрос за времето на възлизане на втория звяр, има нещо много по-голямо от провал, което би трябвало да привлече вниманието ни. Теоретичните съдбоносни пророчества за Y2K се оказаха фалшиви, но истинското пророчество никога не се проваля.
В последната глава говорихме за нараняването на първият звяр. Тази рана се появи навреме в точната година която маркира края на 1260-те години. Коя година беше това? 1798. Тази рана е описана в Откровение 13:10. В този стих първият звяр е описан като отиващ в “пленничество.” С други думи, през 1798 той щеше да бъде свален. Сега забележете, точно в следващият стих вторият звяр е видян като “възлизащ.” Това е като пророческо разклащане. Първият звяр потъва и след това вторият звяр възлиза.Тази дейност “долу и горе” се появява точно приблизително по същото време, затова трябва да търсим едно велико царство което се въздига в сила около 1798 година.
Джон Уесли основава методистката църква в Англия през 18 век. Като много други протестанти по негово време, той не е имал никакъв интерес в спекулативните измислици на йезуитския футуризъм. През петдесетте години на 18 век, когато изучавал пророчествата, осъзнал, че периодът от 1260 години скоро ще свърши. През 1754, публикувал многоуважавания си труд Новият завет с обяснителни бележки. След като отнесъл първият звяр от Откровение 13:1-10 за папството, той наблюдавал възлизането на втория звяр. Под стих 11 Джон Уесли написал : “Друг…звяр….Но още не е дошъл, въпреки че не може да е далеч; защото трябва да се появи в края на четиридесет и двата месеца на първия звяр. И имаше два рога прилични на агнешки – мил, невинен изглед” /John Wesley,Notes on Revelation, 1754, р. 457/. Основателят на методистката църква улучил точно мишената! Бележките му под линия били по надеждни отколкото много от онези на С. И. Скофилд.
Агнето е младо животно, бебето на овцата. Фактът, че тази нация е описана като подобна на агне около 1798,означава, че това би била млада нация по онова време. Всички от другите познати зверове от Данаил глава 7 /лъвът, мечката и леопардът/ бяха като гладни диви животни. Нациите Вавилон, Персия, Гърция, и Рим възлязоха като завладяха предишните нации в които бе властта. Но звярът подобен на агне трябваше да възлезе по по-различен начин, по спокойно. Фактът, че няма корони върху рогата си е също изключително важно. Първият звяр от Откровение глава 13 има рога с корони. Короните символизират царска власт, както в Европейските нации. Всъщност папският Рим не е управлявал над царе. Но нацията подобна на агне щеше да опита нещо ново. Нямаше да има корони, така щеше да бъде нация без цар.
Откровение глава 13 предсказва ,че вторият звяр накрая ще стане супер сила. Как знаем това?Защото този звяр накрая ще има способността да налага белега на първият звяр върху “всички” народи по света /Откровение 13:16/. Затова вторият звяр трябва да се надигне от сравнително малките и спокойни начала в една мощна нация със статус на супер сила с глобално влияние. И все пак, въпреки че се изявява подобно на агне, накрая ще “говори като змей” /Откровение 13:11/. Това означава окончателно отказване от принципите си, вътрешна деградация и използване на сатанинска сила.
Когато бях момче, сглобявах много картини, които се нареждат от отделно отрязани парченца – пъзел. Откровение глава 13 е част от Божия пъзел. Така че нека да сглобим парчетата:

1. Каква млада нация “възлизаше” в силна пустинна област около 1798?
2. Коя нова нация около 1798 беше “подобна на агне”, с християнски черти, мила, спокойна, без да е необходимо да завладява друга велика нация в напредъка и?
3. Коя нация сега има “два рога”, тоест разделяне на сила вътре в управлението си?
4. Коя нация във формата си на управление няма корони, и е без царска власт, управлява се конституционно “от народа”?
5. И коя велика нация сега е единствената световна супер сила в 21 век способна да наложи белега на звяра върху “целия” свят?

Когато става дума за голф има само един Тайгър Уудс. Когато става въпрос за библейско пророчество има само една нация, която се окачествява като вторият звяр от Откровение глава 13. Вие знаете коя нация е тази – Съединените американски щати. Нашата декларация за независимост от Англия бе подписана през 1776. Законопроектът ни за правата на човека бе ратифицирана през 1791. “Възлизаме” точно навреме, около 1798 когато първият звяр потъваше. Чрез куража на набожни лидери и провидението на всемогъщия Бог станахме велика нация. Съединените американски щати сега са единствената супер сила останала на планетата Земя.
Какво крие бъдещето? Вече видяхме, че непогрешимото Божие Слово предсказва излекуването на раната на първия звяр/римокатолическата църква/. В следващата глава ще открием, че Библията описва и първия звяр/Ватикана/ и втория звяр /протестантска Америка/ като работещи/действащи заедно в заключителните секунди на времето.