Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Истината – на заден план, СТИВ УОЛБЪРГ, ГЛАВА 7: МАЙКРОСОФТ И БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА

Тъй като съединителната линия на Сан Андреас минава през целия просторен град Лос Анджелис, онези които живеят в района справедливо са загрижени за идването на “големия” – земетресение над 7.0. Когато става въпрос за апокалиптични въпроси описани в книгата Откровение, “големият” определено е белегът на звяра. Ако този въпрос можеше да се пресметне по скалата на Рихтер с възможност да премери духовното значение, величината би била над 1000. Последиците от приемането белега на звяра са наистина катастрофални. Онези, които го получат ще преживеят Божия гняв и ще загубят душите си /Откровение 14:9-11/. Затова нищо не би могло да е по сериозно.
Осмата книга в драмата На заден план , Белегът – звярът управлява светът, продължава да развива сагата на “силата на скръбта” срещу звярът след Грабването. Като връх на злокобното му господстване над човечеството, антихриста Николай Карпатия разкрива тайното си оръжие да спечели пълен контрол над света – високо усъвършенстван “миниатюрен био чип”, който да бъде внедрен под кожата в челата и ръцете на хората “толкова безболезнено колкото ваксинация траеща секунди” /стр.86/. “Видимото доказателство на лоялност към владетеля” , този техно-знак също “служи като метод на плащане и получаване за купуване и продаване. Скенери на нивото на очите ще позволяват на клиенти и на търговци просто да преминат и да платят или получат” /стр. 86,87/. Това принуждава Рефолд Стийл, Бък Уилямс и останалите от “силата на скръбта” да вземат последно решение : или изцяло да се подчинят на антихриста или да се демаскират като християни. Всички които откажат да последват Карпатия “ги чака екипът на лоялност с наострени гилотини” /стр.170/.
Този невероятен сценарии разкрива, какво повечето склонни към пророчества християни си представят днес, когато стане въпрос за белег на звяра. Знаят, че ще дойде от дявола, ще бъде наложен от антихриста, ще бъде използван да контролира купуването и продаването и те допускат, че ще бъде съсредоточен върху някой вид високо технологична компютърна технология. Както вече видяхме, мнозинството също вярва че ще дойде след Грабването. Отвъд това, изглежда, че се знае малко. Или има ли /какво да се знае/? В тази книга предизвикахме точността на На заден план когато става въпрос за звяра, белега и точния момент на Грабването. Ако тази изключителна поредица бестселъри е на погрешен път в тези ключови области, какво да кажем за основната и теология по отношение на белега на звяра? Заслужава ли си доверието?Когато стане въпрос за белега, би ли могло На заден план да е още веднъж искрено, все пак погрешно, съвсем на крив път?
“И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се сложи белег на десницата или на челата им” /Откр. 13:16/. Тук Библията казва, че ще получат един белег на дясната ръка или на челото. Все пак Библията не уточнява, че ще бъде “миниатюрен био чип”, или че въобще ще включва технология. Тези съвременни думи “технология”, бар код, и “скенер” не се появяват в Откровение. Хората просто предполагат че ще се случи по този начин. Това е малко като католическата доктрина на предположението на Дева Мария, основана през 1950 година. Тъй като папа Пиус 12 обявил предположението за вярно, много католици сега вярват, че Мария е била “приета” или взета на небето, с душа и тяло, в края на земния и живот. Това е наистина огромно “предположение”, което не е подкрепено от Библията!
По същия начин е и с белега на звяра. Християните предполагат, че белегът ще е свързан с компютърна технология развита от Майкрософт или Интел, все пак самата Библия не уточнява това. Аз наричам това “Великият белег на звяра за предположение за микрочип.”
Библията недвусмислено казва : “Измами ония които бяха приели белега на звяра” / Откр.19:20/. Забележете внимателно. Онези, които получат белега са измамени. Затова белегът на звяра трябва да включва някакъв вид фин на измама. Тоест, не трябва да е твърде очевидна или лесно уловима. Ако беше, то как би могло да се подведе почти целият свят? Исус ни предупреди, че измамите на сатана са толкова криещи опасности, че могат “да заблудят ако е възможно и избраните” /Мат. 24:24/.
На мен ми изглежда, че сценарият На заден план обрисува масата човечество като твърде наивно като цяло. Колко измамливо би било за някой като Николай Карпатия да заповяда на всички да приемат компютъризиран био чип на челата си или на ръцете си? Честно, нека да избягаме от измислицата и да говорим за реални хора. Колко реални хора познавате, които биха приели голямо управление да имплантира био чип технология вътре в главите им? Идеята става незначително по правдоподобна ако някой си представи свят в който милиони хора туко що са изчезнали? Но кокво ако хората не изчезнат? Какво ако си имаме работа с този свят – реалният свят и реалните хора? Дори повече от това, какво ако говорим за теб и мен изправяйки се лице в лице с белега на звяра? Колко измамливо би било това за нас? Как би могло това “да заблуди ако е възможно, дори избраните”?
Когато внимателно погледнем Откровение, откриваме, че белегът на звяра не е единственото нещо поставено върху челата на хората.Удивително, челото е споменато много пъти отделно от белега. Първият път когато е споменат белегът е в Откровение 13:16. В три стиха по-късно Йоан вижда група наречена 144 000 с името на Отца написано на челата им /Откр. 14:1/. Това отделно изречение озарява с нова светлина цялото това заглавие /тема/. Една група получава белега на звяра, докато другата има името на Бог на челата си.Като се обръща към спасените, последната глава на Библията казва : “Те ще гледат лицето му; и неговото име ще бъде на челата им” /Откр. 22:4/. Затова както светиите, така и грешните, всички един ден ще имат нещо на челата си. Това означава ли, че Божият народ ще се разхожда с истински, видими писма написани на челата им?
Йоан също видял една зла червена жена яздеща змей “И на челото и имаше написано това име : ТАЙНА ВЕЛИКИ ВАВИЛОН, МАЙКА НА БЛУДНИЦИТЕ” /Откр.17:5/ Никой не се съмнява, че това е символично пророчество. Няма да има реална блудница която да язди звяр. Следователно Писанието на онова мистериозно име на челото и трябва също да е символично. Започнахте ли да проглеждате? Истинските въпроси са повече от дълбок белег на кожата.
Тази идея за челото или ръката не произлиза от Откровение. Мойсей каза на израилтяните : “Тия думи които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти…Да ги вързваш за знак на ръката си и да бъдат като начелия между очите ти” /Втор. 6:6,8/. Мойсей каза отново : “ Вложете прочее тези мои думи в сърцето си и в душата си, вържете ги за знак на ръката си, и нека бъдат като надчелия между очите ви” /Втор. 11:18/. Какво Бог възнамеряваше израилтяните да научат от това? Бог искаше ли да вземат писец и да напишат един куп думи върху малкото парче кожа между очите им над носовете им? Как лицата им биха могли да съдържат цялата книга Второзаконие? Тя съдържа 34 глави!
С малко размишление би трябвало да можем да разберем за какво всъщност е тази идея за челото и ръката. В началото Бог искаше думите Му върху челата на израилтяните. Това трябва да означава, че Той ги е искал вътре в умовете им. А какво да кажем за думите върху ръцете им? Това трябва да се приложи за действията им. Така челото представлява ума, а ръцете действията. Това е достатъчно просто. Следователно това което книгата Откровение наистина казва когато говори за белега на челото или ръката е,че един ден масите от хората напълно ще отдадат умовете и действията си на някоя определена идея или традиция или “белег” който идва от звяра. Ще бъдат белязане в умовете си. Все пак истинският Божии народ ще прозре тази измама. Защо? Защото имат Божието име върху челата си.
Какво е Божието име? Дали е само определена група срички, които Бог би искал да използваме когато се обръщаме към Него или този въпрос включва повече от произношение. Когато Мойсей се качи на планината Синай “ Господ слезе от облака, застана там до него и прогласи Господнето име” /Изх. 34:5/. След това Бог описа характера си. Разкри Се като милостив, благ, търпелив, прощаващ, справедлив и пълен с истина /34:6,7/. Тези чудесни определения са посочени като “името на Господ.” В края на земния си живот, в молитва към Отца Си, Спасителят каза : “Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои, и Ти ги даде на Мене и те у пазиха Твоето Слово” /Йоан 17:6/. Исус не каза това просто защото произнасяше определени срички правилно, но защото животът Му разкри истинския характер на Бога. Така, че когато Библията казва, че хората ще имат името на Бог върху челата си, това означава, че благите определения за него са станали дълбока част от тяхното мислене и действия. Те са истински свързани с Исус Христос. В последните дни Бог ще има народ който е твърде вкоренен в Исус и качествата на характера Му, че няма да бъдат измамени или да се съгласят с белега на звяра. Така че се занимаваме с дълбоко духовни въпроси.
Белегът е споменат осем пъти в Откровение /13:16,17; 14:9,11; 15:2; 16:2; 19:20;20:4/, но има само един забележителен раздел който особено и подробно изяснява въпросите и предупреждава целия свят срещу получаването на този злокобен белег. Това е тройната ангелска вест, която се намира в Откровение 14:6-12. Тъжно, повечето християни никога не са чували тези вести, все пак са от глобално значение. Те са точно толкова важни колкото вестта на Ной преди Потопа. Защо? Защото съдържат последния призив на Небето преди завръщането на Исус Христос /Откр. 14:14-16/.
Йоан видя първият “ангел, че летеше посред небето” /Откр. 14:6,8,9/. следван от “друг ангел” и след това от “трети ангел”. Всичките три от тези ангели имат да кажат внушителни неща “И видях друг ангел, че летеше посред небето, като имаше вечното благочестие, което да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде” /Откр.14:6/. Това не означава, че буквални ангели ще се появят в небето летейки над Лос Анджелис, Ню Йорк, Токио, Париж, Лондон, Москва. Както много други неща в Откровение, тези ангели са символични. Те символизират последната група християни, които провъзгласяват последната Божия вест на целия свят от амвона, по радиото, телевизията, в печата и по сателит. Вместо измислената “сила на скръбта” бихме могли да ги наречем истинската Божия “сила на тройната ангелска вест.” Те разкриват истинския антихрист, осуетяват приливната вълна на йезуитския футуризъм и учат действителната истина за злокобния белег на сатана.
Ето бърз преглед на тези мощни вести. Първият ангел провъзгласява вечното евангелие на Исус Христос, часа на съда и важността от почитане на Създателя на небето и земята /Откр. 14:6,7/. Вторият ангел обявява падението на вавилонската блудница, която опи цялата земя с объркващото вино на измама /Откр. 14:8/. Третият ангел тържествено предупреждава за звяра, образа и смъртоносния белег оповестявайки, че онези, които получават белега ще пият от виното на Божия гняв /Откр. 14:10,11/. Третият ангел завършва с тези изключително значими думи “Тук е нужно издържането на светиите, на тези които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса” /Откр. 14:12/. Когато истинската Божия “сила на тройната ангелска вест” завърши небесната си задача, следва обгърнато в сила описание на завръщането на Исус Христос на бял кон да пожъне последната жетва на земята /Откр. 14:14-16/.
Нека да разкрием тези мощни въпроси, които започват с изключителен въпрос на поклонение на Създателя. Първият ангел казва с висок глас “Поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори” /Откр. 14:7/.След това третият ангел каза гръмогласно “Ако някой се кланя на звяра и на неговия образ, и приеме белега не челото си или на ръката си, той ще пие и от виното на Божия гняв” /Откр. 14:9,10/. Тук на хората се дава решителен избор : или се поклонете на Създателя или се поклонете на звяра и получете белега му. Така въпроса за поклонението на Създателя е най-важен за избягване на белега.
Следващият много важен въпрос е един който малко хора разбират. Повечето най-добре продаващи се книги за пророчества и хитови филми за Скръбта рикошират точно върх него. Онези, които вярват, че белега е чип развит от някоя високо технологична фирма като Майкрософт или Интел, обикновено напълно не го забелязват. Както вече видяхме, незабавно след като третият ангел предупреждава човечеството за получаването на белега, точно следващото изречение казва: “ Тук е нужно издържането на светиите, на тези които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса” /Откр. 14:12/.Тук една група получава белега, докато другата пази Божиите заповеди и вярата на Исус. Така въпросът за пазенето на Божиите заповеди е също много важен за избягване на белега. След малко ще поставим напълно под микроскоп този скрит въпрос.
Чували ли сте марка за паста за зъби наречена “Клоуз Ъп”/по-отблизо/? Създадена е да направи дъхът да ухае на сладко. Когато направим по близък поглед към тройната ангелска вест, откриваме, че най-сладката част от всички е свързана с една Личност, Личността на Исус Христос. Първият ангел провъзгласи на света “вечното евангелие” /Откр. 14:6/, което буквално означава добрата вест на Исус Христос. Третият ангел говори за “Агнето”, в контраст със звяра /Откр. 14:9,10/, което е друго име за Исус Христос, сочейки към безкрайната Му любов и жертва на кръста. И последната дума от тройната ангелска вест е “Исус” /Откр. 14:12/. Така откриваме подобен на лазер фокус върху “евангелието” , “Агнето”, и върху Самия “Исус”. Да обобщим по нататък : Онези, които вярват в Исус Христос, приемат евангелието, следват Агнето, покланят се на Създателя и пазят Божиите заповеди – те няма да се поклонят на звяра и няма да получат белега му. Подобно на несравнимото величие на планината Еверест, тези изключително важни въпроси по отношение на белега на звяра сега изпъкват пред очите ни.
Исус Христос е централната фаза, както и поклонението на Създателя.Нека още веднъж да погледнем по отблизо. Първият ангел казва : “Поклонете се на Този, Който е направил небето и земята” /Откр. 14:7/, но кой е Създателят на небето и земята? Какво в действителност казва Новият Завет? Като говори за Исус Христос Библията казва : “Той бе в света и светът чрез Него стана, но светът го не позна” /Йоан 1:10/. Виждате ли? Йоан казва, че Онзи, Който е бил в света е същият Онзи, Който е създал света. Онези от времето на Йоан не са разбрали това, нито пък повечето хора днес.Все пак Библията ни казва, че Исус Христос не е само наш Спасител, но и Създател на планетата Земя. Онзи смирен Мъж, Който ходеше по прашните ни пътища, ядеше храната ни, спеше навън под звездите ни и Който говореше думи на любов към онези, които бяха обикновено под напрежение, е всъщност великият Създател на целия живот.
Исус Христос е “Словото.” Знаем това защото Йоан писа “Словото стана плът и пребиваваше между нас”/Йоан1:14/. Тези думи разкриват, че Исус не е започнал живота си в ясли, но е съществувал много преди да стане малко бебе вътре в Мария. Като говори за Онзи, Който ще се роди във Витлеем един древен пророк пише : “Чийто произход е от началото, от вечността” /Михей 5:2/. Така бебето на Витлеем е вечното Същество, Което съществуваше много преди времето на Йосиф, Ирод и мъдреците.
Още първите думи в книгата на Йоан разкриват “Д началото бе Словото и Словото беше у Бога и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това което е станало” /Йоан 1:1-3/. Още веднъж чудесната и прекрасна истина установи, че Исус е Създателят на всичко. Нищо не съществува без Него. Той създаде Адам и Ева, планините и дърветата, слънцето, луната и звездите, всички животни, всяка светеща рибка и най-обичания ви домашен любимец.
“Понеже чрез Него бе създадено всичко което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началство или власти, всичко чрез Него и за Него бе създадено.И Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява” /Кол1:16,17/.Нека тази мисъл ни удиви и усмири; Вечният, Който създаде тази земя е същият, Който умря почти гол на един отломък дървен кръст в Средния Изток. “В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете ни.” /Кол.1:14/. Когато изцяло се предадем на Божията любов и кажем “Сбогом” на всеки грях, като спрем да се доверяваме на себе си и започнем наистина да вярваме в Исус Христос нашият милостив небесен Баща ще ни прости и ще ни даде безплатния дар на вечният живот /виж Ефес. 2:8, 1 Кор. 15:3, Деян. 20:21 и 1 Йоан. 1:9 /.Тази добра вест е наречена “вечното евангелие” в първата ангелска вест.
Затова когато първият ангел каза на всеки “поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори” /Откр. 14:7/, това е специален призив от края на времето да се поклоним на Исус Христос, не само като Спасител, но и определено като Създателят на целия живот. И удивително, точно този въпрос е тясно свързан с белега на звяра, защото вече открихме, че онези, които се покланят на Създателя са поставени в контраст с онези, които се покланят на звяра и получават белега му. Какъв точно е белегът на звяра? Възможно ли е да се знае със сигурност без да даваме воля на крайни спекулации? Вярвам, че да. Все още имаме още няколко парчета, които да съберем в този величествен пророчески пъзел, но когато сме приключили, ще стане напълно ясно какъв е белегът на звяра. Всъщност няма да има грешка в това.
В някои холивудски екшъни накрая се натиска някой въздействащ “червен бутон” в някой технологичен контролен център. В символичен смисъл, за нас е време да натиснем един “червен бутон” на дълбоко пророческо прозрение. Ето започва се. Смъртоносният белег е белегът на звяра; белегът е, който идва от самият звяр. Йоан видя онези, които спечелиха “победа над звяра и образа му и числото на името му” /Откр.15:2/. Логиката ни казва, че за да разберем този “белег” трябва правилно да изтълкуваме кой е “той”. Кой е звярът? Някои мислят, че звярът е един огромен компютър в Белгия.Поредицата романи На заден план обрисува звяра като супер сила, обзет от дявола румънец, който печели контрол над света след Грабването. Но какво научихме в тази книга? Кой мислеха Мартин Лутер, Джон Калвин, Джон Уесли преводачите на Библията на Крал Джеймс, Сър Исак Нютон, Чарлз Спърджън, и безброй други исторически протестанти, че е звярът?Каква сила, която се надигна от Римската империя, говореше велики думи срещу Бог, води война със светиите, получи смъртоносна рана, която сега се излекува и изпълни всяка точка от пророчеството? Сега знаете отговорът. Това е Римокатолическата църква. И белегът е “нейният белег”. Затова белегът на звяра трябва да е нещо което идва от самата Римокатолическа църква.
Не много отдавна някой ми даде копие от много стара Библия от 19 век, която е принадлежала на презвитериански мирянски пастор. Определени текстове от тази Библия съдържат бележки под линия отразяващи вярванията на християните от 19 век. Бързо обърнах на Откровение 13:16 за белега на звяра и открих бележки под линия, които вероятно не биха се появили в Библията с препратки на Скофилд. Бях поразен когато прочетох : “Стих 16, белег. Подчинение към ритуалите и церемониите на папската общност. На дясната им ръка. Чрез активно подчинение на папската власт. Или на челата им. Чрез външно изразяване на доктрините и непогрешим авторитет. ”/ The New Testament: with Commentaries, References, Harmony of the Gospel and the Helps Needed to Understand and Teach the Text, 1895, New York and St. Louis N.D. Thompson Pub.Co., p. 530 /. Когато са били написани онези думи, Бил Гейтс още не е бил роден, нито е имало компания наречена Майкрософт. В бележките под линия на онази Библия, когато се стигна до белега на звяра, компютърната технология липсваше. Това което имаше значение бе подчинение или съпротивление на Римокатолическата църква!
Третата ангелска вест сега призовава с висок глас всеки : “Ако някой се кланя на звяра и на неговия образ, и приема белега на челото си или на ръката си, той ще пие и от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му” /Откр.14:9,10/. Помислете сега за това. Исус би ли ни казал в Откровение “Белегът идва, така че бдете. Ще бъде измамнически, почти ще измами самите избрани. Обичам ви и умрях за вас, но не мога точно да ви кажа какъв е този мистериозен белег. Ако го разберете ще бъдете изгубени. Вие решавате.” Това звучи ли логично?Исус би ли показал без да каже?Защо Бог би изпратил вест на целия свят за белега и след това да пази самоличността му в тайна? Как би могло такава вест да се даде на висок глас? Представете си как Ной проповядва “Бързо! Влезте в ковчега, защото потопа идва. Тоест аз съм абсолютно сигурен въпреки, че не съм изцяло уверен.” Невъзможно! Същото е с тройната ангелска вест. Помислете отново за това. Можем ли със сигурност да знаем кой е звярът?. Да. Затова трябва да можем да открием от самата Библия какъв точно е белегът.Логиката, разумът и почтеноста на Божия любещ характер изисква това.
На път сме да направим удивително откритие. Спомняте ли си онези рентгенови слънчеви очила за които говорих в глава 3 на тази книга? Е, има един определен рентгенов текст в Библията, който , ако позволим, свръхестествено ще направи възможно да видим какъв е белегът на звяра. Също го наричам нашият златен ключ. Можем да го открием като внимателно сравняваме Откровение глава 13 със старозаветното и съответствие Данаил глава 7. Тези две глави съвпадат както ключ съвпада с ключалка. Връзките лесно се виждат. И двете глави говорят за зверове от морето, лъв, мечка, леопард, змей, десет рога, уста която говори велики неща, война със светиите и определен период от време от три и половина години или 42 месеца. Тълкуванията могат да се различават, но почти всички протестантски, католически и евангелски учени, включително и авторите на На заден план, се съгласяват, че малкият рог от Данаил глава 7 и първият звяр от Откровение глава 13, се отнасят за едно и също нещо – антихриста. Но има нещо, което много хора са пропуснали и което се намира точно тук в Божието Слово. То не само се свързва с белега на звяра, но е и златният ключ за това какъв наистина е белегът. Още първият път, когато в Библията бе споменат белегът на звяра, това е почти в края на Откровение глава 13. Сега, ако други аспекти на звяра в Откровение глава 13 намерят такъв съвършен паралел в малкия рог на Данаил глава 7, тогава какво да кажем за белега?Би ли могло да има нещо около края на Данаил глава 7 което съответства на белега около края на на Откровение глава 13? Да, има. В стих 25. Данаил 7 :25 казва, че малкият рог ще говори велики думи срещу Бог и тази идея се открива в Откровение 13:5. Данаил 7:25 казва, че той ще издържи или ще прави война със светиите и тази идея се открива и в Откровение 13:7. Според Данаил 7:25 рогът ще управлява три години и половина и този въпрос е изложен отново в Откровение 13:5. Така всяка точка от Данаил 7:25 намира перфектен паралел в Откровение глава 13. Но има една точка в Данаил 7:25, която още не сме засегнали. Повечето хора пропускат, малцина някои го обясняват, но го има. Това е златният ни ключ. Може и да не повярвате на това но с това е свързана финалната съдба на света.
Готови ли сте?Ето. Малкият рог също ще замисли “да промени времена и закони” /Дан. 7:25/. Какво означава това мистериозно изречение?Повечето нямат идея. Забележете онази малка дума “промени.” Рогът ще промени нещо, след това звярът ще наложи белега си. Би ли могла тази промяна, каквато и да е тя, да е свързана с белега? Нека да помислим за това. Може ли една промяна да бъде знак. Някога навлизал ли е някой в живота си и променял ли ви е толкова дълбоко, че наистина да може да бъде казано “той остави белега си”? Представете си мъж, който губи контрол и удря с юмрук друг мъж в окото. Какво ще има около окото на следващия ден? Белег. Какво ако вандал е влязъл в дома ви, ударил е с чук екрана на компютъра ви променяйки повърхността му? На следващият ден като изследвате вашия разбит монитор бихте могли ясно да видите къде онзи мъж е оставил ужасния си белег.
Все пак какво точно ще промисли да промени малкият рог? Той ще “замисли да промени времена и закони”/Дан. 7:25/. Тъй като антихриста идва по новозаветно време, очевидно е , че някои от Божиите закони все още трябва да съществуват/да се намират/ от тази страна на кръста. Когато Исус умря, постави край на жертвените закони на Стария Завет, които сочеха на смъртта Му и затова вече не жертваме агнета. Онези закони са отменени. Какво да кажем за десетте заповеди?Отнасят ли се вс още за нас?
Нека направим едно кратко библейско проучване на закона и благодатта.Съществената част от “вечното евангелие” на първата ангелска вест е истината,че християните са “оправдани чрез вяра,без делата на закона”/Рим. 3:28/. Павел пише “Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами вас; това е дар от Бога.Не чрез дела , за да се не похвали някой” /Еф. 2:8,9/. Тази изключително важна новозаветна истина стана един от призивите на битката на протестантската реформация.Мартин Лутер смело проповядваше,че човек по-скоро се спасява чрез покаяние и вяра в Исус Христос,отколкото чрез поклоннически пътувания идолопоклонство,молитви на Мария,изповеди пред свещеници, или друга човешка дейност. Като се отречем от себе си и от всички само заслуги, трябва изцяло да се доверим в заслугите и ценните качества на самия Исус. Но римската църква не можа да приеме това. Това доведе до голямото разделение.
Библията подтиква да “видим Божият Агнец, Който носи греха на света” /Йоан 1:29/. Колко повече откриваме кой е Исус Христос, колко ни обича и как умря на жестокия кръст за всичките ни грехове, толкова повече се приближаваме към Бог. Виждаме Го в истинския Му характер на любов и приятелство. “Защото първо ви предадох онова, което и приех, сиреч че Христос умря за греховете ни според Писанията”/1 Кор. 15:3/.Библията учи : “покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос.” /Деян.20:21/. “Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда”/1Йоан. 1:9/. Исус каза : “Защото това е Моята кръв на IновияI завет, която се пролива за мнозина за прощаване на греховете”/Мат.26:28/.Чрез покаяние и вяра в пролятата кръв на Агнето, на нас ни се прощава и сме приети от Бог така като че никога не сме съгрешавали. “И че всеки, който вярва, се оправдава”/Деян.13:39/. Това е което Библията нарича “добрата вест.” Исус вече умря за нас, плати за греховете ни и сега на всички ни се предлага безплатно спасение.
Тази добра вест е също мощна вест, която да промени живота ни. Когато някой напълно се предава на Исус Христос, той се ново ражда. Святият Дух навлиза в живота и променя сърцето. Петър каза “и ще приемете тоя дар Святия Дух”/Деян. 2:38/. Вярващите получават божествена сила, която започва да действа отвътре. Тогава как би могъл един християнин, спасен по благодат, да се свързва с Божия закон? След като опише спасение по благодат без дела в Ефесяни 2:8,9, същият Павел пише в същата книга “Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е право. Почитай баща си и майка си/което е първата заповед с приложено обещание/” /Ефес.6:1,2/. “Почитайте баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог.” /Изх. 20:12/. В същата книга Павел пише : “Който е крал, да не краде вече, а” /Ефес.4:28/. “Не кради” /Изх.20:15/.
Яков също пише: “Понеже оня, който е рекъл “Не прелюбодействай” , рекъл е и “Не убивай”, тъй че ако не прелюбодействаш, а пък убиеш, станал си престъпник на закона” /Яков 2:11/. Тук Яков казва на християните да пазят шестата и седмата заповеди. Самият Исус каза: “Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да падне. Всеки, който напусне жена си, и се ожени за друга, прелюбодейства; и който се ожени за напуснатата от мъж, той прелюбодейства” /Лука 16:17,18/. Така Исус подкрепи седмата заповед. В края на земния Си живот, с прочувствен глас на любов, Исус Христос апелира към последователите си: “Ако Ме любите ще пазите Моите заповеди” /Йоан 14:15/. Тези думи всъщност са цитат от втората заповед, която гласи: “а показвам милост към хиляди поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди” /Изх.20:6/.Така Новият Завет е много ясен – християни, които са спасени по благодат би трябвало също да обичат Исус Христос и да пазят десетте заповеди чрез силата на Святия Дух. Кой може наистина да се погаври с това?
Какво общо има всичко това с белега на звяра? На път сте да откриете. Първо, нека да обобщим някои главни точки. Точно както има десет заповеди, така има и десет фундаментални факта в Библиите ни за белега на звяра. Тези факти не представляват измислицата На заден план, но реални истини от Божието Слово
1. Белегът на звяра е измамлив, не очевиден/Откр.19:20/.
2. Белегът ще бъде получен на челото, което представлява ума, или на ръката, която представлява действията/Откр. 14:9, Втор. 11:18/.
3. Трите ангели разкриват обширна вест от Бог преди второто идване на Исус Христос към целия свят да помогнат на хората да разберат белега/Откр. 14:6-16/.
4. Онези, които се покланят на Исус Христос като Създател, няма да получат белега/Откр.14:7,9-11/.
5. Онези, които пазят десетте заповеди няма да получат белега/Откр. 14:9,12/.
6. Белегът идва от звярът, който представлява Римокатолическата църква.
7. Предупреждението срещу белега ще се даде с висок глас, така трябва да бъде ясно и лесно за разбиране/Откр.14:9/.
8. Белегът включва един специален грях срещу Самия Бог, защото онези, които го получат, ще пият от виното на гнева Му/Откр. 14:9,10/.
9. Белегът е свързан с промяната на Божия закон/сравнете Данаил7:25 с Откр. 13:16/.
10. Белегът на звяра има връзка с промяната на времена и закони на Бог/Дан.7:25/.
Нека погледнем още веднъж към малко известният , златен ключов текст, той ще “промисли да промени времена и закони”/Дан.7:25/.Сега забележете онази дума “времена”. Знаем, че думата “закони” има връзка с десетте заповеди, които продължават/да са валидни/ след кръста: Но какво да кажем за “времена”? Добре, да започваме. Почти сме на последния ред. На път сте да откриете нещо, което едва ли повярвате. Това е толкова шокираща истина, че едва ли би могла да се напише. Разтърсва всички фалшиви интерпретации, които могат искрено, но измамливо, да скрият истинските въпроси. Ако се молите и смирено изучавате това, със сигурност ще знаете, че е истина. Готови ли сте? Има само една от десетте заповеди, която има връзка с “време”. Има само една, която е свързана със Създателя на небето и земята. И тази една, единствена заповед е единствената от десетте заповеди, за която римокатолическата църква определено казва, че е променила. Това е заповедта, която казва : “Помни съботния ден за да го освещаваш” – заповедта, която посочва Исус Христос като Създателя на целия живот.
Преди да отидем нататък, искам да споделя с вас една много важна мисъл. Библията казва: “А ти Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до края на на времето, когато мнозина ще я изследват, и знанието /за нея/ ще се умножава”/Дан.12:4/. Този стих ни казва, че в последните времена Бог ще дава нова светлина на народа Си. Това особено се отнася за увеличаването познанието от книгата Данаил, която включва нашият златен ключов текст: “и ще замисли да промени времена и закони” /Дан.7:25/. В последните дни Бог ще помага на народа Си да разбере за какво всъщност е тази промяна на “времена”. Това не означава, че предишното поколение набожни християни, които никога не са имали тази специална светлина от последното време, са изгубени. Нито означава, че вярващите днес, които не са я схванали, са обречени. Но означава, че Бог има нова светлина за това последно поколение. Така, ние се нуждаем от определена откритост на ума за да научим нещо ново. Веднъж някой казал : “Целта на един открит ум е да се приближи към истината.” Така, че нека да сме открити, като изпитваме всичко с Писанието.
Всемогъщият Бог не е написал десетте предположения, но десетте заповеди. Четвъртата казва : “ Помни съботния ден за да го освещаваш. Шест дена да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог да не вършиш никаква работа, … защото в шест дена Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; за това Господ благослови съботния ден и го освети.” /Изх.20:8-11/.
“ Помни съботния ден за да го освещаваш.” Къде да го помним? В челата си. Шест дена да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог да не вършиш никаква работа.” С какво работим?С ръцете си. Така заповедта за съботата е свързана както с челото, така и с ръката. “Седмият ден” е определен като “съботата на Господ.” Не е съботата на юдеите, но на Господ. “Защото в шест дена Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина.” Тези думи се цитират директно от първата ангелска вест /вижте Откр. 14:7/. И кой е този “Господ”, Който “направи небето и земята”? Както вече видяхме, според Новия Завет, това е Исус Христос. Така заповедта за съботата, в уникален и специален смисъл, открива Исус Христос като Господ и Създател на целия живот.
Един добре известен римокатолически катехизис твърди:
Въпрос : “Кой е съботният ден?”
Отговор : “Съботата е съботния ден.”
Въпрос : “Тогава защо спазваме неделята вместо съботата?”
Отговор : “ Спазваме неделята вместо съботата защото католическата църква премести тържествеността от събота в неделя.”
//The converts catechism of catolic doctrine, by Peter Geierman, 1946, стр. 50

Католическата църква в продължение над хиляда години преди съществуването на който и да е протестант въз основа на божествената си мисия, промени денят от събота в неделя /The Christian Sabbath,p. 29. Printed by The Catholic Mirror, the official organ of Cardinal Gibbons, Baltimore, Md., 1893/.
Папата е с такъв върховен авторитет и сила, че той може да видоизменя, променя или тълкува дори божествени закони /Farraris’s Ecclisiastical Dictionary, Article, “The Pope”/.
Разбира се промяната{от събота в неделя} бе нейно дело…и делото е белег на духовната и сила и авторитет по религиозните въпроси /Signed by H. F. Thomas, Chancellor for Cardinal Gibbons, in a latter dated, Nov. 11, 1895/.
Така католическата църква твърди, че папата има сила да промени Божия закон, точно както Данаил казва в глава 7:25. Тази църква твърди, че е променила съботата в неделята, което е променяне на “времена,” точно както Данаил 7:25 казва че ще стане. И папският Рим също нарича тази промяна “белег” на нейния авторитет, което кара това перфектно да съвпадне с Откровение глава 13!
Този въпрос за съботата или неделята сега е най-горещия, най-напрегнатия и най- експлозивния въпрос, който се изправя лице в лице с християнския свят. Цяла книга би могло да се напише само по тази тема. Извън компетенцията на На заден план е да се занимава със всеки отделен аргумент за или против пазенето на съботата, все пак ще се занимаем с главните въпроси. Нека да започнем като погледнем десет ключови факти за неделята, които се намират в Новия Завет:
1. Исус Христос възкръсна в неделя “първият ден от седмицата” /Мар.16:9/.
2. Новият Завет се позовава на “първият ден от седмицата” осем пъти /Мат. 28:1; Мар.16:1,9; Лука 24:1; Йоан 20:1,19; 1Кор. 16:1; Деян. 20:7/.
3. Пет от тези споменавания са за възкресението /Мат. 28:1; Мар.16:1,9; Лука 24:1; Йоан 20:1/.
4. Един текст за неделята се отнася за изпълнено със страх събиране на учениците на този ден преди да бяха узнали, че Исус е жив /Йоан 20:19/.
5. Един текст за неделята се отнася за специално събиране на пари на този ден в град Коринт за група бедни вярващи в Ерусалим /1Кор. 16: 1-3; Римл. 15:25,26/.
6. Един текст се отнася за за един отделен пример в Троада където вярващите се събраха късно една събота вечертда се сбогуват с Павел /Деян. 20:6-13/.
7. Никое от тези споменавания дори смътно не загатва, че сега неделята е свята или, че е била оставена настрана заради почитане на Възкресението.
8. Исус Христос никога не каза дума за неделята в някое от ученията Си.
9. Исус Христос даде на църквата си авторитет да проповядва само това на което Той е учил/Мат. 28:19/, което забранява каквото и да е наблягане за пазене на неделята.
10 Новият Завет мълчи като гроб по отношение на някаква промяна от събота в неделя.
Вместо контраст ето десет ключови факти за съботата които се намират във вашата собствена Библия:
1. Исус Христос пазеше съботата /Лука 4:16/
2. Исус поучаваше много относно съботата /Мат. 12:1-14/
3. Исус каза, че Той е “Господар на съботата”като така разкрива, че това е Негов специален ден в чест на факта, че Той е Създателят на целия живот /Мар. 2:28; Мат.12:8/.
4. Исус често лекуваше хора в събота, откривайки любовта и силата Си/Мат.12:9-13/
5. Исус освободи съботата от обременяващите традиции на фарисеите/Лука13:10-17/.
6. Съботата бе пазена от храстовите ученици след Кръста/Лука 23:46,54-56/.
7. Съботата бе пазена в книгата Деяния, както от юдеи, така и от езичници/Деян. 13:42-44;16:13;17:1-4;18:4/.
8. Цялата книга Откровение бе дадена “на Господния ден”, който е съботният ден/Откр. 1:10, Изх. 20:10, Исая 58:13, Мат.12:8/.
9. Съботата не е само за юдеите, но и за езичниците/Ис. 56:1-8/.
10. Съботата ще бъде пазена на новата земя от всички спасени/Исая 66:22,23/.
В следващите параграфи ще засегна много специфично определени аргументи, които съм чул срещу тази “нова светлина” относно пазенето на съботата. Част от това може да изглежда малко техническо, но е необходимо този въпрос изцяло да се покрие. Когато проучвам тези аргументи, целта ми не е да атакувам други християни. Но в интерес на истината трябва внимателно да изследваме Словото Божие. Нуждаем се да разгледаме тази тема от всеки възможен ъгъл.
Говорих по този разгорещен въпрос в градове из цяла Америка и в многото ми дискусии с християни открих, че точно както е имало римокатолическа контрареформация, така има два главни контра текста, които сега се използват срещу пазенето на съботата. Първият е в Римляни 14:5,6, където Павел говори за яденето или не яденето на определени неща, както и почитането и непочитането на на определени дни. Много хора прилагат това за съботата, но това е грешка. Когато внимателно сравним Римляни глава 14 с 1Коринтяни глава 8, научаваме, че Павел се позоваваше на яденето или не яденето на храна, жертвената храна на идоли в определени езически празнични дни. Той може също да е мислил за определени юдейски празници или дни на пост/виж Лука 18:12/. Първият стих от Римляни глава 14 ни казва, че тази глава се занимава със “съмнителни разисквания.” или “диспути за за съмнителни неща” Така Римляни глава 14 не е дискусия на десетте заповеди, които не са “съмнителни”,но изключително ясни “написани с Божия пръст”Изх.31:18.. Във всеки случай Римляни глава 14 не казва нищо за съботата.
Вторият главен контра текст, който сега се използва срещу съботата е Кол.2:16.Но когато погледнем контекста му, откриваме нещо, което често не се забелязва.Исус Христос “заличи противния ни в постановления закон, който беше против нас…го прикова на кръста” /2:14/. “Законът в постановления” не беше десетте заповеди, които не бяха написани от някоя човешка ръка, но от Божия пръст/Изх.31:18/.Това беше церемониалния закон, който беше написан от ръката на Мойсей/Втор.31:24-26/. Беше този “закон в постановления”, който бе прикован на кръста. Павел продължи “И така никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новолуние или събота, които са сянка на онова, което ще дойде, но тялото е Христово” /Кол.2:16,17/. Хората понякога прилагат онези “съботни дни” от стих 16 за съботата на сътворението от десетте заповеди, но отново, това е грешка. Павел се позовава на приносите с месо, приносите с питие и годишните съботи на церемониалния закон /Лев. 23:24,27,32,37-39/, не съботата от четвъртата заповед. Годишните церемониални съботи/Пасха, Денят на умилостивени ето/ бяха сянка, сочеща към Исус Христос/виж Евреи 10:1/. Съботата от сътворението не е сянка, защото сочи към началото на света/Изх. 20:11/! Заедно с другите девет заповеди определено не бе прикована на кръста/ Откр. 11:19; 12:17;14:12/.
Някои казват: “Пазим неделята защото сме под новия завет.” Но е невъзможно неделята да е част от новия завет, защото неделята дойде след като Исус Христос умря! Неговата смърт беше тази, която “утвърди” завета. Павел каза, че след като завета се утвърди чрез смърт “…нито някой прибавя нещо към него.” /Гал.3:15/. Някои казват “ Пазенето на съботата е педантично придържане към буквата на закона”, но не биха казали това за такива заповеди като “Почитай баща си и майка си”, “не прелюбодействай”, или “Не кради”. Тогава защо съставяме предписание срещу пазенето на съботата?Освен това, това е единствената заповед от десетте в която Бог недвусмислено казва “Помни!” Би ли трябвало да забравим единствената за която Бог казва да не забравяме? Някои толкова желаят да премахнат целия закон от десет заповеди просто за да заобиколят четвъртата. Но това е много странно, особено по време когато християните навсякъде биха искали да видят десетте заповеди още веднъж окачени на стените на обществените ни училища.
Други казват: “ Ако се предполага християните да пазят съботата, защо всички други заповеди са изнесени в Новия Завет, освен четвъртата?Но четвъртата е в Новия Завет! Библията казва, че след като Исус умря, последователите Му “си почиваха според заповедта в Мойсеевия закон” /Лука 23:56/. Ето това е. “Заповедта” бе още там след Кръста и Лука писа това около 28 години след Възкресението.
Други все още възразяват” Но ние сме под закона; ние сме под благодат” цитирайки Римляни 6:14. Това е вярно, но хората пропускат да прочетат следващият текст. Павел продължи: “Тогава какво?Да грешим ли защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде!” /Римл.6:15/. Какво е грях? “…грехът е беззаконие”/1 Йоан. 3:4/. Просто съберете парчетата. Дори и да сме под благодат, това не означава, че сме свободни да нарушаваме която и да е от десетте заповеди. Ако можем да пренебрегнем четвъртата, защо да не можем и другите девет?
Най общият аргумент е”Пазим неделята в чест на Възкресението”. Но Бог никъде не подкрепя това. Истината е, че кръщението ознаменува смъртта, погребението и възкресението на Исус Христос /Римл.6:4/. Освен това, как кръщението би могло да промени една от десетте заповеди? Ще използваме ли Възкресението на Исус Христос в неделя като причина да нарушаваме Божия закон, който казва: “ Помни съботния ден за да го освещаваш”/Изх.20:8/. Павел попита: “тогава Христос на греха ли е служител?Да не бъде!” /Гал.2:17/. Истината е, че Павел поучаваше, че не само сме спасени или оправдани по закон, но чрез благодатта на Исус Христос/Римл.3:28/. Това е протестантски принцип. Но тогава Павел попита: “ Тогава чрез вяра отменяме ли закона?Да не бъде!Но утвърждаваме закона.” /Римл. 3:31/.
Католическият съвет от Трент каза, че традицията се равнява с Писанието. Но протестантите отговориха: “ Няма начин! Библията е над традицията!” Това е друг главен протестантски принцип. Скъпи приятелю, неделята е само една традиция на хората. Библията ли ще следваме или традицията?
Други питат: “ Тогава защо реформаторите не пазят съботата? Причината е проста. Те току що излизаха от среднощния мрак на тъмните векове и можеха да боравят само с толкова светлина. Исус каза: “ Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега.” /Йоан 16:12/. Но живеем в последните дни. Библията казва: “ А ти Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето когато мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се умножава”/Данаил12:4/. Знанието се умножава и сега блести в по-пълна светлина. Това особено се отнася за нашия златен ключов текст. Той ще “ промисли да промени времена и закони” / Данаил 7:25/. Това не е маловажен въпрос, защото говорим за една от десетте заповеди, които Всевишния е написал със собствения Си всесилен пръст на две каменни плочи/Изх. 31:18/. Някога чували ли сте някой да казва: “ Можем ли да променим това или онова защото не е написано върху камък? Приятелю, камъкът си е камък, скалата си е скала. Просто няма смисъл да си удряме главите срещу тази истина. Божият закон не се е променил! Прочетете Матей 5:17-19.
Чували ли сте за високо технологичните хакери, които нелегално по електронна поща проникнали във вътрешната корпоративна мрежа на Майкрософт през ноември 2000 година? Екипът на връзки с обществеността на Майкрософт настояваше, че натрапниците не са видели или променили който и да е от началните шифри на Майкрософт, но Бил Гейтс бе много загрижен, че враговете му биха могли да са изградили тайни” задни врати” в бъдещи програми, осигурявайки достъп до компютрите по целия свят/Newsweek, November 6, 2000/.Това бе атака върху началния шифър на най-големия софтуерен производител в света. Библията също описва нелегална атака върху “началния шифър” на великия Цар на вселената. Малкият рог е “променил времена и закони”/Дан. 7:25/. Прокара своя път в самото сърце на десетте заповеди, основата на Божието управление на небето и земята. Промени библейската събота на Исус Христос от събота в неделя и сега твърди, че неделята е белег на нейния авторитет като истинската църква. Така Рим признава какво предсказва пророчеството. Парчетата съвпадат твърде съвършено, че да се съмняваме. Според Библията и самата римска църква, неделята е белегът на звяра.
Все пак искам да изясня нещо от първостепенна важност. Точно сега никой няма този белег. Повечето християни никога не са изучавали този предмет преди. Има истински християни във всички църкви, включително и римокатолическата църква. Но Бог има искрени хора навсякъде. Но в един от тези дни, според книгата Откровение този белег на римската власт ще се приложи в действие чрез закон по целия свят. Следователно след като умовете на хората бъдат просветлени, ще дойде времето на последния избор.
Библията казва: “ И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име”/Откр.13:16,17/. Така този белег на римския авторитет е предназначен да се приложи чрез закон. Това може да ви шокира, но неделните закони са били приложени в различни степени в продължение на 1700 години. Първият неделен закон е бил приложен от римският император Константин на 7 март 321 година след Христа. Известният му указ гласи: “ На почитаемия ден на слънцето/неделя/ нека магистратите и хората които живеят в градовете да почиват и нека всички работилници да са затворени”/Schaff’s translation, History of the Christian Church, vol iii, p.75. See also the Code of Justinian,book 3, title 12, law 3/.
Защо Константин е прокарал този неделен закон?Причините са както удивителни, така и приложими за нас днес. В четвъртото столетие римската империя се разпадаше. Моралността бе на ненадминато ниско равнище. Но религията съвсем не бе мъртва.. Самият Константин бе посветен поклонник на на слънцето, както и мнозинството от подчинените му. Всъщност самото име “неделя” произлиза от езическото поклонение на слънцето. По това време, нарастващ брой християни следваха примера на католическата църква, като се отказваха от съботите и пазеха неделите в чест на Възкресението. Константин вече бе видял моралната сила на християнството както е разкрито в куража на мъчениците му и това му дало една идея. Той си мислел: “Защо да не обединим християните и езичниците чрез взаимното им почитане на неделята?” Затова прокарал известният си неделен закон надявайки се да внесе съюз в империята си, като така я спаси от разпадане. Планът му пропаднал и Рим все пак потънал.
Неделният закон на Константин “бил неговият начин да доведе в хармония християнските и езическите елементи на империята под една обща институция” /A. P. Stanley, Lectures on the History of the Eastern Church,p. 227. 1861/. Но той отишъл по далеч от това. Не само твърдял той самият да стане християнин, но също бил благосклонен към римокатолическата църква. Чрез влиянието на Константин политическата власт на католическата църква се засилила. Развил се съюз между католическата църква и държавата. Но Константин в действителност останал езичник по сърце. “Монетите му носели от едната страна буквите от името на Христос, от другата фигурите на бога на слънцето” /пак там/. Така Константин допринесъл за обединението на римокатолическата църква с римокатолическата държава и до формирането на звяра,а това станало чрез прокарване на неделята.
След Константин римокатолическата църква продължила да прилага пазенето на неделята в Европа за повече от 1000 години. Неделните закони също били прилагани в Англия в продължение на векове. Удивително, тази практика бе продължена в колониална Америка. В библиотеката си имам книга, Дата и място на написването за неделята ,САЩ – Историята на три и половина века на неделята – битки в Америка във връзка със закона от адвокат Уорън . Джоунс/1967/. Тази книга разкрива, че въпреки желанието на ранните американски пуритани да се отърват от всичко католическо, те все още поддържали пазенето на неделята и дори прилагането на неделните закони. През 17 век, ако бяхте живели в Масачузец, Вирджиния или Кънектикът, щяхте да сте задължени по закон да посещавате църква в неделя. Неподчинението било наказвано с тежки глоби, биене с камшик, затваряне в затвор и в някои случаи смърт. Така, колониална протестантска Америка все още следвала примера на Константин и католическата църква в обединението на църква и държава и в прилагането на неделния закон.
Американската революция дала като резултат пълно разделяне от Англия и формирането на нова нация. Американската конституция и Законопроекта на правата напълно установили доктрината на религиозна свобода. Първата поправка сега отрича правото на управлението да приложи по закон религия. Статуята на свободата при влизането в Ню Йоркското пристанище остава паметник срещу Рим и срещу историята на религиозното преследване в Европа. В Съединените щати държавата е разделена от църквата и църквата е отделена от държавата. И двете имат мястото си и двете трябва да останат свободни. Но историята разкрива, че протестантска Америка никога изцяло не се е откъснала от градът на седемте хълма, от самата Ватикана.
На 21 май, 1888 година, един християнски сенатор от Ню Хемпшир представи следния законопроект в петия конгрес:” Да бъде издаден указ от сената и долната камара на конгреса на САЩ никой човек или корпорация, или агентът, слуга или чиновник на който и да е човек или корпорация, няма да изпълнява никаква светска работа…на първия ден от седмицата, общоизвестен като Господния ден”/The national Sunday Law,Arguments of Alonzo T.Jones before the United States Senate Committee on Education and Labor at Washington,D.C.,December 13, 1888.1889, p.v./.Целта на този законопроект е да представи приложено със закон съблюдаване на неделята из цялата страна и това предложено законодателство имаше подкрепата на християнските църкви от единия до другия край на Америка, които се опитваха да вкарат повече религия в едно изключително светско общество. Но неделният законопроект Блеър бе накрая управляван неконституционно и изгуби силата си в комитета.
Това бе преди повече от сто години;но проблемът на неморалноста остава; всъщност става по зле. Всеки християнин знае, че обществото е в морална беда и се борим за решение. Какво готви бъдещето? Библейското пророчество предсказва, че това което се случи в Европа водейки до формирането на звяра, накрая ще се случи в Америка като доведе до образа на звяра. В четвъртото столетие Рим се разпадаше. Константин реши, че разрешението на проблема бе да обедини управлението на Цезар с римокатолическата църква и да приложи със закон пазенето на неделята. Нещо подобно ще се случи отново. По време на една бъдеща криза, в час на отчаяние, протестантска Америка най-сетне ще стигне до заключението, че единственото решение за националния спешен случай ще е да се обедини църквата с федералното управление и да приложи със закон пазенето на неделята. Пастор Джон Хаги, многоуважаван християнски телевизионен евангелизатор, каза наскоро:”Вярвам, че в следващите две години Америка или ще се върне при Бог или ще бъдем нация, която отива оттатък ръба и завинаги се отвръща от Бог. Сега сме в този процес на вземане на решение. Време е да се надигнем и да върнем Америка”/John Haggi Ministries, Ministry Resource Catalog. Fall issue, 1999-2000, back cover/.Пастор Хаги е прав, когато казва, че Америка се нуждае да се върне при Бог, но /вярвам, че той би се съгласил/ това трябва да се направи чрез любовта на Исус Христос без използването на сила.
На 31 май 1998 година Папа Йоан Павел Втори публикува твърде дълго свещеническо писмо, Dies Domini/Господният ден/, което съдържаше страстен апел за съживяването на пазенето на неделята.Папата каза, че преобладаващото пренебрегване на неделята се отразява на духовната криза вътре в католическата църква и християнството по принцип. Забележете думите му: “ Господният ден структурира историята на църквата в продължение на 2000 години: как бихме могли да мислим, че няма да продължи да формира бъдещето? “Шокиращо, папата тогава подтикна световните правителства да приложат неделни закони!” В определени обстоятелства на нашето собствено време, християните естествено ще правят усилие да се уверят, че гражданското законодателство уважава задължението им да освещават неделята” Такива изказвания са в хармония с тази официална позиция на Ватикана:” Християните би трябвало да търсят признаване на неделите и на светите дни на църквата като легални празници”/Catechism of the Catholic Church, p.528,1994,italics supplied/.
Този възглед се споделя от Пат Робъртсън, основателят на християнската коалиция. В най-добре продаващата му се книга Новият Световен ред, Пат Робъртсън/като Пастор Хаги/ правилно подчертава нуждата Америка да се върне при Бог. Книгата му представя време когато това ще се случи. Но той също пише:”Следващото задължение, което един гражданин дължи на Божия световен ред, е към себе си.” Помни съботният ден за да го освещаваш” е заповед за личната изгода на всеки гражданин…Само когато на хората им се позволи да си починат от работите си, да размишляват за Бог, да обмислят пътя Му, да мечтаят за по-добър свят, може да има прогрес и истинско човешко подобряване…Законите в Америка, които заповядаха ден за почивка от непрестанна търговия, са анулирани като нарушаване на разделението на църква и държава”/Pat Robertson,The New World Order,p.236,1991/.
Осъзнавате ли какво прочетохте туко що? Пат Робъртсън представя една Америка, която се е върнала при Бог. Като част от този нов световен ред той също вижда една Америка която пази съботата, но чрез съботата той всъщност има предвид неделята. След това поглежда назад към дните на колониална Америка когато неделята бе приложена чрез закон. Той иска да види това отново. Той казва, че това което спира неделните закони от това да бъдат приложени е разделянето на църква и държава, което, той заключи, е всъщност доктрина на либералните леви. Това е грешка. Първите бащи разделиха управление и религия като реакция на римската църква и в полза на неотменени права. Както вече видяхме, католическата църква е срещу разделянето на църква и държава и подкрепя неделните закони. “Те не знаят какво правят.” Наистина се присъединяват към римокатолическата църква и подготвят пътя за образа на звяра и прилагането на белега му.
В блестящата светлина на Библейското пророчество тези развития са по страховити и от най-страшния филм на ужасите. Не подлагам под въпрос искреноста на никого, нито решавам човешки съдби, но истината трябва да бъде произнесена.Истината на заден план може би никога няма да стане така “безумно популярна” като На заден план и вероятно няма да получи множество положителни отзиви от християнските лидери из страната. Нито на съдържанието и ще бъде гледано като на изцяло правилно.Но като Мартин Лутер аз имам мои закони и те идват отгоре. Колко хора приеха проповядването на Ной? Колко са влезли в ковчега? Пиша тази книга защото Божият Дух ме подтиква и защото християните трябва да бъдат предупредени.Самият луцифер се крие под много от най-популярните насоки на развитие на християнството. Всъщност врагът наскоро говори директно от небето в подкрепа на съблюдаването на неделята.Чухте ли за появяванията на Мария?Определено се увеличават. Не би трябвало да се съмняваме, че наистина идват от сатана. Забележете тези думи от един католически автор, който е компилирал цяла книга за тези появявания:”Една вечер нашата Лейди се явила на местен фермер, Майкъл O’Донъл.Тя му казала”Пази неделята за молитва”/The Thunder of Justice, by Ted and Mauren Flynn,MaxKol Communications,Inc.,1993, p.30/.
“Онези, които не успеят да научат уроците от историята са осъдени да повторят грешките и.” Това вече се случи в Европа.Римската империя се разпадаше, така че Константин реши да обедини управлението на Цезар с римокатолическата църква и да приложи със закон пазенето на неделята.Това помогна да се формира звярът и ще се случи отново в Америка. Страната ни сега потъва в подвижния пясък на греха и неморалноста бушува извън контрол. Последната криза идва като приближаващите стъпки на среднощен крадец.Пророчеството предсказва, че в скороидващият драматичен час на отчаяние, Америка ще отхвърли повече от 200 години на свобода. Искрени, но заблудени християни ще поемат юздите на управлението. Съответното разделение на управление и религия ще изчезне когато Протестантска Америка формира образ на римокатолическата църква. В последен опит Америка да бъда върната при Бог, спазването на неделята още веднъж ще се приложи още веднъж със закон.Но този път, за разлика от миналото, прокарването ще бъде универсално. Протестанти, католици и дори появяванията на Мария, всичко ще бъде обединено в това. Доводите ще звучат добре; движението ще изглежда християнско и ще изглежда като единствената ни надежда. Но дълбоко в средата на тези развълнувани води ще бъде самиат сатана. Той накрая ще е сполучил с крайния си шедьовър на измама. Ще е накарал християни, в името на Агнето, да приложат със закон белега на звяра. Онези, които откажат да сътрудничат няма да могат да купуват или продават. И това не е въпрос с който ще трябва дасе занимава някаква измислена Сила на скръбта. Не. Това ще се отнася за теб и мен.
“ И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.” /Откр.13:16,17/. Забележете внимателно, че хората ще получат или белега, името, или числото. Това не означава, че правителството един ден ще каже: “ Направете изборът си. Искате ли белегът, името, или числото?” – както се казва в Белегът – звярът управлява светът/стр.86/. Няма шанс. Тук имаме работа с дълбоко духовни въпроси. Неделята е “белегът” на Римският авторитет. И точно както “името” на Бог се отнася за характера Му/Изх.34:5-7/, така “името на звяра” се отнася за неговия характер. Звярът “мисли” че е добре да промени Божият закон/Дан.7:25/. Онези, които мислят така по време на заключителните секунди на времето ще участват в характера на звяра. Ще имат името му на челата си, вместо името на небесния Баща/Откр. 14:1/.
Какво да кажем за онова мистериозно “число на името му…666”/Откр. 13:17,18/?Помислете за това: На кой ден бе създаден човекът? На шестият. В кой ден си почина Бог? На седмият/Битие 1:26; 2:1-3/. Кое е числото на Бог из цялата книга Откровение? Седем! Книгата Откровение ни казва за седемте църкви /1:20/, седемте светилника /1:20/, седемте звезди /1:20/, седемте печата /5:1/, седемте тръби/8:2/ и накрая седемте последни язви/15:1/, които ще се излеят върху онези, които получат числото 666. Откровение казва, че 666 е число на човек/Откр.13:18/, представлявайки човек, който се опитва да заеме мястото на Бог. Седем е числото на Бог, като представляващо пълно подчинение на Исус Христос, нашият Създател. Всъщност Исус е представен в Откровение като Агне със “седем рога и седем очи” /5:6/, затова и числото седем е специалното число на Исус Христос. Онези, които пазят съботата разкриват пред цялата вселена, че изцяло са предали гордоста и собственото си аз на любовта на Исус Христос, Създателят на целия живот, и на пълната сила на Неговия кръст. Чрез Божията благодат те побеждават там където луцифер се провали. Това е централният въпрос.
Когато белегът на звяра накрая се приложи със закон ипо света, Добрият Пастир ще призове Своите овци. По време на съдбоносната криза ще има искрени католици и протестанти навсякъде, които никога не са разбирали истинските въпроси. Духът на Всемогъщият ще говори на сърцата им.Тройната ангелска вест ще бъде чута от амвона, печата, радиото, телевизията, световната мрежа и по сателит.. Хората ще имат шанс да научат какво е истина. Исус Христос ще бъде издигнат, кръстът Му ще бъде видян и истинската причина за смъртта Му ще бъде по дълбоко разбрана от християните. Защо Исус умря? Библията казва: “Христос умря за греховете ни”/1 Кор. 15:3/.Какво е грях? “Грехът е беззаконие” /1 Йоан. 3:4/. Просто съберете парчетата.Исус Христос умря, защото човешките същества нарушиха десетте заповеди, включително забравената, която казва “Помни съботният ден за да го освещаваш” /Изх.20:8/. Затова Исус Христос, нашият Създател умря, защото ние нарушихме Неговата събота!
По време на кризата заобикаляща белега на звяра, ще се разбере, че Исус е Спасителят на света и Създателят на целия живот. Съботата ще бъсе представена като специален ден, който уникално разкрива Исус Христос и любовта Му за собствения Му загубен свят.Той е Господ на съботата /Мат. 12:8/. Тогава хората ще бъдат изправени лице в лице с централния въпрос, който накрая ще реши съдбата им. Ще се поклонят ли на Исус Христос, Създателят и ще пазят ли десетте заповеди на Бог? Или ще се поклонят на звяра и образа му и ще получат белега му? Човечеството ще е достигнало до последния си кръстопът. Небесният часовник ще е ударил среднощниат момент. Ще е настъпил последният решителен час. По време на онези заключителни секунди, седмият ден съботата ще представлява преданост към Исус Христос, Създателят на целия живот, докато неделята ще представлява преданост на Рим.
Исус каза: “Ако ме любите ще пазите Моите заповеди” /Йоан 14:15/. Същността на въпроса е любов към Исус Христос. Заради искрено оценяване на благодатта Му и големината на жертвата Му за греховете на целия свят, истинските последователи на Христос ще застант изцяло на Господната страна, независимо каква е цената. Трите ангелски вести са ясни: Онези, които приемат евангелието, прегърнат Агнето, поклонят се на Създателя и пазят заповедите, няма да получат белега на звяра. Това е което казва Библията! Третият ангел описва последния, очакващ идването Му Божии народ по следния начин: “ Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус” /Откр. 14:12/. По време на последната криза на планетата Земя, когато белегът на звяра ще бъде приложен чрез закон в световен мащаб, след като човек наистина разбере коренния въпрос и тогава избере да вярва на римската неделя вместо на Библейската събота на Исус Христос – тогава и само тогава Всемогъщият Бог ще надникне във вътрешните дълбини на неговото или нейното съзнание, ще реши дали тази личност да има белега на челото си. Онези, които не вярват в пазенето на неделята, но които се съгласят с това заради социален или икономически натиск да се подчинят, ще получат белега на дясната си ръка. Онези, които отхвърлят употребата на сила, които последват Агнето, като пазят съботата, независимо каква е цената, ще разкрият върховната си лоялност към великият Създател на небето и земята. Те имат Божието име на челата си.
След като всеки е направил последния си избор, пантите на небесната врата ще се затворят завинаги. Тогава Исус Христос ще направи последното Си, страшно изказване:
“Който върши неправда нека върши и занапред неправда; и който е нечист нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда; и святият нека бъде и занапред свят. Ето, ида скоро; и у Мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки, според каквито са делата му” /Откр.22:11,12/. Тайнствен глас ще изгърми от небесният храм като заповядва не седемте ангели: “И чух от храма силен глас, който казваше на седемте ангела: Идете и излейте на земята седемте чаши на Божия гняв. И първият отиде и изля чашата си на земята; и се отвориха лоша и люта рана по онези човеци, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ”/Откр.16:1,2/. Тези седем последни язви тотално ще опустошат планетата Земя. Но както Бог закриляше израилтяните в Египет по време на изливането на десетте язви/Изх.8:22,23; 9:6,26; 10:21-23/, така Той напълно ще защити Своите верни и послушни деца, които имат на челата си святото Му име.
“С перата Си ще те покрива;и под крилата Му ще се скриеш;Неговата вярност е щит и закрила.Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата която лети денем, от мор, коъто идва в тъмнина, от погибел, която опостушава сред пладне.Хиляда души ще падат от страната ти и десет хиляди-до десницата ти, но при теб няма да се приближи.Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите.Понеже ти си казал: Господ е мое прибежище, и си направил Всевишния обиталището си, затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти.” /Псалом 91:4-10/.
В заключителния период на седемте язви, в края на”време на скръб каквото никога не е било”, истинският Божии народ ще гледа с учудване и ще чака идването на Царя.“Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син, идващ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати своите ангели с гръмогласна тръба; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия”/Мат. 24:30,31/. Обратно на измисления разказ на На заден план, това е моментът, когато става Грабването!
Исус Христос, бебето от Витлеем, Синът на дърводелеца, Добрият Пастир, Агнецът Божий, Царят на царете, Господарят на съботата и Създателят на живота, Онзи, Който ни обича, скоро ще се върне да заведе децата Си у дома. Е, приятелю, ние ще бъдем ли “грабнати” на този велик ден?Библията ли ще следваме или традицията?Истинският протестантизъм или йезуитският футуризъм? Създателят или звярът? Ще имаме ли белег в ума си или ще имаме Божието име на челата си?Изборът зависи от нас. Зависи от теб. “Ако има човек ухо, нека слуша”/Откр. 13:9/.