Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Истини,раждащи живот – 25 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Но предимството на знанието е, че мъдростта запазва живота на ония, които я имат”. “Думите, които съм ви говорил, каза Исус, дух са и живот са”. “А това е вечен живот, да познаят Тебе, единния истинен Бог и Исуса Христа, Когото си изпратил” (Екл. 7:12; Йоан 6:63; 17:3).
Творческата енергия, която създаде света, се съдържа в Божието слово. То придава сила и живот. Всяка заповед е едно обещание. Одобрена от волята, погълната от душата, тя носи със себе си живота на Безконечния. Променя човешкото естество и пресъздава душата в образ Божи.

Поддържащи живота

Така придаденият живот се поддържа по същия начин. “Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста” (Матей 4:4).
Умът, душата се гради от това, с което се храни и на нас е предоставено да решим с какво да ги храним. Всеки един има властта да избира предметите, които да занимават мислите и да оформят характера му. На всеки един, имащ привилегията да притежава Писанието, Бог казва: “Написах му десетте хиляди правила на закона Си”. “Извикай към Мене и ще ти отговоря и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш” (Осия 8:12; Еремия 33:3).

Възможности за общуване

Със Словото Божие в ръце всяко човешко същество, независимо от житейската си съдба, може да има такова общество, каквото си избере. В страниците на Свещеното писание той може да разговаря с най-благородните и най-добрите от човешкия род, може да слуша гласа на Вечния, когато говори с човеците. Като изследва предметите и размишлява върху онова, “в което и самите ангели желаят да надникнат” (1 Петрово 1:12), той може да се намира в тяхното общество. Може да следва по стъпките на небесния Учител и да слуша Неговите думи, както когато поучаваше по планини, равнини и морета. На този свят той може да живее в небесна атмосфера и да предава на опечалените и изкушените на земята мисли на надежда и копнеж за святост, като сам идва все по-близо и по-близо до Невидимия. И както онзи от древността, който ходеше с Бога, ще се приближава все повече до прага на вечния свят, докато вратите се отворят и той влезе вътре. Няма да се чувства там като чужденец. Приветстващите го гласове са гласовете на святите същества, били на земята негови невидими съпътници – гласове, които той тук е научил да познава и обича. Този, който чрез Словото Божие е живял в близост с Небето, в обществото на Небето, ще се почувства като у дома си.