Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Истинност – 28 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

НЕКА РОДИТЕЛИТЕ БЪДАТ ОБРАЗЕЦ НА ИСТИННОСТ.
Родители и учители, бъдете верни на Бога. Нека вашият живот не бъде
ръководен от измамни навици. Нека не се намира измама в устата ви.
Макар и да бъде неприятно понякога, нека вашите пътища, вашите думи
и дела да показват правота в очите на светия Бог. О, ефектът от първия
урок на измамата е ужасен! Някой ще твърди ли, че е син или дъщеря на
Бога, като се отдава на измамни навици и на лъжа? (150.1)
Никога не допускайте децата ви да имат причина да кажат: „Мама не
каза истината. Татко не каза истината.“ Когато вие бъдете изпитани в
небесното съдилище, ще бъде ли написано срещу вашето име „измамник“?
Вашето потомство ще бъде ли извратено от примера на ония, които трябва
да го водят в пътя на истината? Вместо това няма ли обръщащата сила
на Бога да влезе в сърцата на майките и на бащите? Няма ли Светият Дух
на Бога да бъде допуснат да направи знак върху техните деца? (150.2)
Не може да се очаква децата да бъдат съвършено безгрешни, но. има
опасност чрез немъдро ръководство родителите да унищожат откровеност-
та, която трябва да отличава живота на детето. С думи и дела родителите
трябва да направят всичко възможно, за да опазят безукорна простота.
Когато децата израснат, родителите не трябва да дават нито най-малък
повод за посяване на семето, което ще се развие в измама и фалш и ще
съзрее в навици на неистинност. (150.3)
НИКОГА НЕ ИЗВЪРТАЙТЕ.
Родителите трябва да бъдат образец на истинност, защото това е всекидневен
урок, който трябва да отпечатат върху сърцето на детето. Неотклонен
принцип трябва да ръководи родителите при всички дела на живота, особено
при възпитанието и обучението на децата им.“Дори едно дете се
познава по делата си – дали делата му са чисти и дали са прави.“ (151.1)
Една майка, на която липсва разсъждение, която не следва ръководството
на Господа, може да научи децата си да бъдат измамници и лицемери.
Чертите на характера, които така се създават, може да станат така упорити,
че лъжата ще стане естествена като дишането им. Те ще се преструват на
искрени и истинни. (151.2)
Родители, никога не извъртайте. -Никога не казвайте една неистина с
думи или с дела. Ако искате вашето дете да бъде искрено, бъдете искрени
и вие самите. Бъдете праведни и неотклонни. Не бива да допускате дори
една малка измама. Тъй като майките са свикнали да лъжат и да бъдат
неискрени, детето следва примера им. (151.3)
НЕИСКРЕНОСТТА СЕ ПРИЧИНЯВА ОТ ГРУБИ ДУМИ.
Не ставайте нетърпеливи с децата си, когато те сгрешат. Когато ги
поправяте, не говорете с избухване и с грубост. Това ги обърква и ги кара
да се боят да казват истината. (151.4)