Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Истинска християнска опитност – 33 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Истинска християнска опитност – 33 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Видях, че ако не настъпи цялостна промяна в младежта, цялостно обръщане към Бога младежите не могат да се надяват на небето. Показа ми се, че не повече от половината от изповядващите религията и истината младежи са напълно покаяни. Ако бяха покаяни, щяха да принасят плодове за слава на Бога. Мнозина се облягат на една предполагаема надежда, която няма никаква основа. Изворът не е очистен, затова и потоците, излизащи от него, не са чисти. Очистете извора и тогава и реките ще бъдат чисти.
Ако сърцето ви е чисто, тогава дрехите, думите и постъпките ви ще бъдат също чисти. Липсва истинско благочестие. Не бих оскърбила до такава степен моя Господ, че да приема за християнин една безгрижна, лекомислена, немолеща се личност. Не! Християнинът спечелва победа над своите слабости, над своите страсти. Има лекарство за болната от греха душа. Това лекарство е Исус. Скъпият Спасител! Неговата благодат е достатъчна и за най-слабия; но и най-силният може да има Неговата благодат, иначе ще загине.

Спасителна благодат
Видях, как може да се получи такава благодат. Идете в тайната си стаичка и усамотени се помолете на Бога: “Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене.” Бъдете сериозни, бъдете искрени. Ревностната молитва постига много, борете се в молитва подобно на Яков. Агонизирайте. На Исус избиха кървави капки кръв; трябва да полагате усилия. Не напускайте тайното си място, докато не се почувствате силни с вярата си в Бога; след това внимавайте и докато внимавате и се молите, ще отблъсквате злите нападения и Божията благодат може и ще се яви във вас.
Бог да не допусне да спра да ви предупреждавам. Млади приятели, търсете Господа с цялото си сърце. Пристъпвайте с ревност и когато искрено почувствате, че без помощта на Бога загивате, когато копнеете за Него, както еленът жадува за вода студена, тогава Господ незабавно ще ви подкрепи. Тогава вашият мир ще надмине всеки разум. Ако очаквате спасение, трябва да се молите. Отделяйте време за това. Не бъдете прибързани, невнимателни в молитвите си. Молете Бог да ви реформира цялостно, за да стане възможно плодовете на Светия Дух да обитават във вас и вие да светите като светлини в света. Не бъдете пречка или проклятие за Божието дело; можете да му съдействате, можете да бъдете благословение за него. Казва ли ви Сатана, че не можете да се радвате на пълно и безплатно спасение? Не му вярвайте.

Първите стъпки
Привилегия на всеки християнин е да се наслади на дълбокото действие на Божия Дух. Сладък небесен мир ще завладее ума и ще обичате да размишлявате за Бога и небето. Ще бъдете богато нахранени със славните обещания на Неговото Слово. Но първо се уверете, че сте започнали християнския начин на живот, че са направени първите стъпки по пътя към вечния живот. Не се лъжете. Боя се, да, зная, че много от вас не знаят изобщо какво е религия. Почувствали сте някаква възбуда, някакви емоции, но никога не сте видели греха в неговата ужасна уродливост. Никога не сте осъзнали лошото си състояние и не сте се отклонявали с горчива скръб от лошите си пътища. Никога не сте умирали за света. Все още обичате удоволствията; обичате да водите разговори върху светски теми. А когато стане дума за Божията истина, нямате какво да кажете. Защо мълчите така? Защо за светските неща сте така разговорливи, а мълчите по въпроса, който най-много ви засяга – въпроса за душата ви? Божията истина не обитава във вас (“Свидетелства”, т. I, стр. 158,159).

Отваряне пътя за Божието благословение
Сатана най-много се бои, когато Божиите чада започнат да разчистват пътя и премахват пречките, така че Господ да излее Духа Си над една крееща църква и над едно непокаяно събрание. Ако Сатана успее да се наложи, никога повече в края на времето няма да има още едно пробуждане, било то голямо или малко. Но неговите лукавщини са ни известни. Възможно е да се съпротивим на неговата сила. Когато е приготвен път за Божият Дух, благословението ще дойде. Сатана няма да може да пречи на Неговото изливане върху Божия народ, така както не може да затвори небесните прозорци, за да не падне дъждът на земята. Безбожни хора и дяволи не могат да попречат на Божието дело, нито да лишат събранията на Божиите люде от присъствието на Господа, ако с покорни и съкрушени сърца вярващите изповядат и отстранят греховете си и с вяра претендират за Неговите обещания (“Ривю енд Хералд”, 22 март 1887 г.).