Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ИСУС – БОЖЕСТВЕНИЯТ ПАСТИР – ГЛАВА 4 – ДЪРВОДЕЛЕЦЪТ (НОВ ПОГЛЕД КЪМ ИСУС) – КЕНЕТ ДЖ. ХОЛАНД

Вероятно най-познатият и най-обичаният от всички псалми е 23-ият, познат навсякъде като Пастирският псалм. За нас е важно да знаем, че в Йоан 10:1-30 Исус завинаги се свърза с този псалм. Той каза: „Аз Съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете… Аз Съм добрият пастир и познавам Моите и Моите Мене познават, също както Отец познава Мене и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете.“ Псалм 23, който красноречиво говори за служенето на Исус, доставя едновременно удоволствие за младежа и утешение за възрастния човек. Наричан е по много начини – Бисерът на псалмите, Славеят на псалмите, Песента на Пастира за Своето Стадо и т.н.
Августин отбелязва, че този псалм е бил химнът на мъчениците. Несъмнено върху този псалм са съчинени повече поеми и химни, отколкото върху останалите псалми. Той носи една вест за хората от всеки век. Но той е нещо повече от Пастирски псалм. Той обрисува не само картината на Исус, нежният Пастир, водещ Своето стадо да си почине и да се нахрани „на зелени пасища“, „край тихи води“ и пазещ го от опасностите на пустинята, но също така и благия Домакин, осигуряващ преизобилие от храна и загрижен за Своя гост. Псалмът завършва с изповядване на пълното доверие в Пастира любящо да води Своето дете през този живот и да го забавлява като Негов гост завинаги в Царството на славата. Псалм 23 е универсален в своя апел. И то точно защото говори за Исус, Спасителя на света.

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един който вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16).