Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Как да бъдем силни – 27 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Как да бъдем силни – 27 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Христос е направил всички възможно, за да бъдем силни. Дал ни е Светия Си Дух, чиято служба е да ни напомня всички дадени ни от Христос обещания, за да имаме мир и прощение, което поражда сладко чувство. Ако гледаме към Спасителя и се уповаваме на Неговата сила, ще чувстваме сигурност; защото праведността на Христос ще стане наша праведност…
Ние го обезславяме, като говорим за нашата слабост. Вместо да се вглеждаме в себе си нека постоянно се вглеждаме в Исус, като от ден на ден все повече заприличваме на Него, все повече и повече говорим за Него, нека по-добре да се приготвим, за да се възползваме от Неговата любезност и предлагана помощ и от благословенията, които ни предлага.
Когато живеем в такава близост с Исус, ставаме по-силни чрез Неговата сила, а също така биваме използвани за помощ и благословение на околните. Ако само искахме да вършим желаното от Господа, сърцата ни биха станали като святи арфи и всяка струна би звучала за хвала и благодарност на Изкупителя, изпратен от Бога да отнеме греха на света.

Гледайте славата на Исус
Когато ви връхлетят изкушения, което със сигурност ще стане, когато ви заобиколят грижи и трудности, когато депресирани и обезкуражени сте почти готови да се поддадете на отчаянието, погледнете, о, погледнете там, където с окото на вярата за последен път сте видели светлината, и тогава обкръжаващият ви мрак ще бъде разпръснат чрез блестящата светлина на Христовата слава. Когато грехът се бори да завладее душата ви и обременява съвестта, когато неверие помрачава ума, идете при Спасителя. Неговата благодат е достатъчна, за да покори греха. Той ще прости, правейки ни радостни в Бога…
Нека не говорим повече, че нямаме сила. Като забравяме нещата, които са зад нас, нека вървим напред по небесния път. Нека не пренебрегваме нито една възможност, която, ако бъде използвана, ще ни направи по-полезни за служба на Бога. Тогава светостта преминава като златна нишка през живота ни и ангелите, гледайки нашето освещение, ще повторят обещанието: “Ще направя човека да е по-скъп от чистото злато. Да! Хората да са по-скъпи от офирското злато.” Цялото небе се радва, когато слаби, грешащи човешки същества се отдават на Исус, за да живеят Неговия живот (“Ревю енд Хералд”, 1 октомври 1908 г.).

Радост от покаяние
Условията за спасението на човека са създадени от Бога. Смирението и носенето на кръста са определените за каещия се грешник средства да намери утеха и мир. Мисълта, че Исус се подчини на смирение и жертва, каквито човекът никога няма да бъде призван да претърпи, трябва да смълчат всеки роптаещ глас. Най-сладката радост за човека идва от искреното му покаяние пред Бога, че е престъпил Неговия закон, и от вярата в Исус Христос като Изкупител и Ходатай на грешника (“Знамения на времето”, 4 май 1880 г.).